Äldre

Med åldern kan det bli svårare att sköta hemmet, dig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Du kan ha rätt till stöd av kommunen. Nedan finns information om vad Västerås stad kan hjälpa dig med.

Hjälp i hemmet

Om du bor hemma och har svårigheter att utföra vissa aktiviteter kan du ha rätt till hjälp. Klicka på plustecknet i respektive låda för att läsa mer.

För vem: Du som behöver kunna kalla på hjälp vid oförutsedda händelser.
Trygghetslarm är till för dig som behöver kalla på hjälp och stöd, om du exempelvis har ramlat och inte kan resa dig upp på egen hand. Larmet fungerar bara i din bostad. Du ansöker om trygghetslarm via kontaktcenter.

Information om trygghetslarm och hur larmet fungerar

För vem: Du som har svårigheter att klara dagliga sysslor i hemmet.
Hemtjänst är exempelvis hjälp med personlig omvårdnad, hushållsgöromål, eller avlösning till anhöriga i hemmet. Du ansöker om hemtjänst via kontaktcenter. När du har fått beslut på hemtjänst väljer du utförare av din hemtjänst.

Information om hemtjänst

För vem: Du som har en demenssjukdom eller kognitiv nedsättning.
På dagverksamhet finns möjlighet till gemenskap och olika former av aktiviteter. Du ansöker om dagverksamhet via kontaktcenter.

Information om demens och dagverksamhet

För vem: Du som har omfattande behov av vård och omsorg stor del av dygnet eller har en anhörig som har behov av avlastning.
Det finns olika typer av korttidsplats beroende på hur ditt behov ser ut. Korttidsplats är en tillfällig vistelse. Du ansöker om korttidsplats via kontaktcenter.

Information om korttidsplatser

För vem: För dig som vårdas dygnet runt i hemmet av en anhörig.
Du kan få månadsbidrag om du på grund av din funktionsnedsättning har omfattande hjälp av en anhörig. Personen som vårdar dig i hemmet ska tillhöra samma hushåll och vara ålderspensionär. Du kan endast ha månadsbidrag kombinerat med trygghetslarm som insats. Det betyder att du inte kan kombinera månadsbidrag med andra insatser, som exempelvis hemtjänst. Du ansöker om månadsbidrag via kontaktcenter.

Vissa av kommunens insatser är belagda med en avgift. Avgifterna är fasta men det finns ett högkostnadsskydd, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, en så kallad maxtaxa.

Information om avgifter, högkostnadsskydd och maxtaxa

Särskilda boenden

När vi blir gamla kan vi behöva extra stöd och omvårdnad. Om du inte kan bo kvar hemma kan du ansöka om särskilt boende. Klicka på plustecknet i respektive låda för att läsa mer.


OBS! Sen 24 oktober 2023 är insatsen avvecklad. Det betyder att du efter det här datumet inte kan ansöka om insatsen servicehus.

För vem: För dig med omvårdnads- eller trygghetsbehov.
På ett servicehus bor du i en egen lägenhet med tillgång till trygghetslarm. Om du behöver hjälp ansöker du om hemtjänstinsatser. I huset finns det restaurang och gemensamma lokaler där du kan umgås med andra samt delta i aktiviteter.

För vem: För dig som är äldre och vill ha mer trygghet och social samvaro än vad du kan få i ditt nuvarande hem. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo på ett trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.

Läs mer om trygghetsboende

För vem: För dig med ett stort omvårdnadsbehov eller har en demenssjukdom med ett stort omvårdnadsbehov.
På ett äldreboende bor du i en egen lägenhet med tillgång till trygghetslarm. Det finns även gemensamt vardagsrum och kök. Här finns personal dygnet runt.
Vissa äldreboenden är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Du ansöker via kontaktcenter.

Information om hur du söker plats på äldreboende och se vilka boenden som finns

För vem: För dig som bor på äldreboende eller servicehus.
I Västerås stad gör vi det möjligt för de som bor på äldreboende eller servicehus att ta del av pågående teknikutveckling. Att använda ny teknik utifrån det egna behovet stärker integritet, delaktighet och aktivitetsförmåga.

Välfärdsteknologi för äldre

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till olika typer av hjälpmedel.

För vem: Du som har en funktionsnedsättning.
Du kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas produkter och teknik av olika slag. För att få ett hjälpmedel kontaktar du din vårdcentral eller kommunen.

Information om hjälpmedel

Du som varit sjuk eller skadat dig kan få hjälp av kommunen med rehabiliterande åtgärder. Det kan till exempel vara träning, behandling, utprovning av hjälpmedel eller anpassning av bostaden.

Information om rehabilitering och olika hjälpåtgärder

För vem: Du som på grund av en varaktig funktionsnedsättning blir begränsad i din permanentbostad.
Du kan söka bidrag för att anpassa fasta funktioner i din bostad. Du ansöker om bidraget hos kommunen.

Information om bostadsanpassning och de kriterier som måste vara uppfyllda vid ansökan

För vem: Du som är 65 år eller äldre och har en syn- eller hörselnedsättning (undantag boende i servicehus och äldreboende).
Syn- och hörselinstruktören erbjuder råd, stöd samt träning för att främja en aktiv och självständig vardag. Det kostar inget att få hjälp av en syn- och hörselinstruktör.

För vem: Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan ta dig till en vårdcentral.
Du kan få viss sjukvård i hemmet och sjukvårdpersonalen kommer då hem till dig. Kommunen utför hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kontakta din vårdcentral så förmedlar de, efter bedömning, kontakt med hemsjukvården. Du väljer utförare av din hemsjukvård.

Informationsblad om hemsjukvård Pdf, 294.7 kB.

Information om hemsjukvård och alla godkända utförare i Västerås stad

Vardag och fritid

Som senior kan du ta del av flera olika aktiviteter och arrangemang. Det finns också flera bra saker och information att ta del av. Klicka på plustecknet i respektive låda för att läsa mer.

För vem: Du som är senior i Västerås.
Mötesplatser finns i flera olika stadsdelar. Här kan du exempelvis träna, delta i aktiviteter, ta del av underhållning och kultur.

Information om mötesplatser

För vem: Du som är 67 år eller äldre (undantaget dig som bor på äldreboende).
Arosfixare kan hjälpa dig med vardagssysslor som kan innebära en fallrisk. Det kan till exempel vara att sätta upp gardiner, byta trasiga glödlampor, spika upp tavlor eller hämta saker från vind och förråd. Det kostar inget att få hjälp av Arosfixare.

Läs mer och boka hjälp via Arosfixarna

För vem: Du som hjälper och stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller är äldre.
Anhörigstöd erbjuder samtal – enskilt eller i grupp- föreläsningar och tematräffar. Du har möjlighet att träffa andra i liknande situation bland annat på Anhörigcentrum.

Information om anhörigstöd och aktuella anhörigaktiviteter

För vem: Du som är 65 år och äldre och som inte har hemtjänst eller enbart har trygghetslarm.
Till seniorguiderna kan du vända dig med dina frågor som rör livet som senior i Västerås. Du kan träffa seniorguiden på det sätt som passar dig bäst. Till exempel genom hembesök, seniorgrupp, eller vid föreläsning i din förening. Det kostar inget att få hjälp av en seniorguide. Seniorguiden kan bland annat ge råd och information om:

 • Friskvård, kost och motion
 • Bostadsfrågor
 • Samhällets service
 • Säkerhet i vardagen

Läs mer och kontakta en seniorguide

För vem: Alla. Du ansvarar för och köper själv dessa tjänster från företag.
Till hushållsnära tjänster räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden, som till exempel städning, fönsterputs, dammsugning, strykning, trädgårdssysslor och snöskottning.

Det finns möjlighet att få skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

För vem: Alla.
Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Det finns ingen generell mall för hur en framtidsfullmakt ska se ut, men det finns standardmallar, både kostnadsfria och sådana som kostar pengar. Det är viktigt att framtidsfullmakten uppfyller vissa formella krav för att den ska gälla.

Västerås stadsbibliotek erbjuder ett stort utbud av tjänster, aktiviteter och kultur. Det finns bibliotek i flera stadsdelar och som komplement finns även biblioteksbussen.

Västerås huvudbibliotek

DigidelCenter på Västerås huvudbibliotek

För vem: Du som behöver hjälp med IT-frågor.
DigidelCenter hjälper dig med din surfplatta, mobil eller dator. Här kan du få vägledning i frågor som rör digital teknik. Det kostar inget att få hjälp av DigidelCenter.

Boken kommer

För vem: Du som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har svårighet att ta dig till biblioteket.
Du kan låna böcker genom Boken kommer. Då körs böckerna hem till dig och hämtas när du har läst färdigt. Det kostar inget att använda Boken kommer. Du når Västerås stadsbiblioteks kundtjänst på 021-39 46 01.

Kultur i äldreomsorgen

För vem: Du som är äldre och gillar kultur.
Västerås stadsbibliotek ansvarar för kultur i äldreomsorgen och kultursamordnaren arbetar aktivt för att alla boende ska få möjlighet att ta del av ett kulturutbud i sin vardag. Vi ordnar ett professionellt kulturutbud av hög kvalitet tillsammans med kulturombuden på boendena i Västerås stad.

Kulturbanken

För vem: Du som vill låna kulturprylar kostnadsfritt.
På Kulturbanken finns musikinstrument, brädspel, kulturprylar och mycket annat. Välkommen till våra lokaler i Västerås huvudbibliotek.

Kulturbankens egen webbsida

Transporter

Om du är äldre eller har problem att förflytta dig vissa sträckor kan du ha rätt till transporthjälp. Klicka på plustecknet i respektive låda för att läsa mer.

Flextrafiken är tillgänglig för alla och ett komplement till stadsbussarna i Västerås. Den riktar sig till dig som är i behov av korta gångavstånd till och från hållplatsen, som behöver extra hjälp vid på- och avstigning och ett lugnare tempo.

Information om flextrafiken på VL:s webbplats

För vem: Du som av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil till vård och behandling.
När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande behandling kan du ha rätt till sjukresa.

Information om sjukresa på Region Västmanlands webbplats

För vem: Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.
För mer information om transporter, kontakta Region Västmanlands kontaktcenter på telefon 021-17 30 00 eller följ länken nedan.

Ansökningshandlingar och information om färdtjänst, riksfärdtjänst och ledsagare, Kollektivtrafikmyndigheten

För vem: Du som har en funktionsnedsättning och kör bil eller är passagerare.
För att ha rätt till parkeringstillstånd behöver du uppfylla vissa kriterier. Det är Västerås stad som handlägger och beviljar särskilt parkeringstillstånd.

Information om parkeringstillstånd och vad som krävs för en ansökan

Synpunkter på insatser

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt:

Bra telefonnummer

 • Kommunens växel: 021-39 00 00
 • Kontaktcenter: 021-39 27 25
 • Regionens växel: 021-17 30 00
 • Nödnummer SOS Alarm: 112
 • Icke-akuta polisärenden: 114 14
 • Vårdguiden: 1177

Kontaktvägar

För dig som är 65 år och äldre

Om du är 65 år och äldre, du bor i ditt hem eller bor på särskilt boende och har frågor om insatser. Då ska du kontakta en biståndshandläggare på biståndsenheten äldreomsorg.
Du tar kontakt via kontaktcenter. Telefon 021-39 27 25

För dig som är 64 år och yngre

Om du är 64 år och yngre, bor hemma, på särskilt boende eller på korttidsplats och har frågor om insatser. Då ska du kontakta en biståndshandläggare på biståndsenheten funktionsnedsättning. Du tar kontakt via kontaktcenter. Telefon 021-39 27 25

Om du är på sjukhus och behöver hjälp när du kommer hem

Befinner du dig på sjukhuset ska du i första hand berätta för vårdpersonalen vad du behöver för hjälpinsatser för att kunna lämna sjukhuset, till exempel mat och personlig omvårdnad. Sjukhuspersonalen informerar detta till personalen på hälso-och sjukvårdsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen. Personal på hälso- och sjukvårdsenheten kommer därefter ta kontakt med dig inför utskrivning från sjukhuset.

Om du har haft hemtjänst innan sjukhusvistelsen

Om du känner att du klarar dig på det stöd du redan har via hemtjänsten behöver du inte göra något.
Om du märker, när du har kommit hem, att du behöver mer hjälp. Till exempel hjälp med städning (om det inte redan finns i ditt nuvarande biståndsbeslut) kontaktar du biståndsenheten via kontaktcenter.

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och tillhör personkrets 1, 2 eller 3 (se nedan*) och har frågor kring LSS-insatser är Biståndsenheten funktionsnedsättning LSS ansvarig. Du kontaktar kontaktcenter för att komma i kontakt med ansvarig biståndshandläggare. Telefon 021-39 27 25

*I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beskrivs vilka som omfattas av lagen, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd om du tillhör någon av personkretsarna.

Personkrets 1 innebär att du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 innebär att du har en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder.

Personkrets 3 innebär att du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument

Nytt i Västerås

 • 19 juni 2024

  SM-veckan invigs onsdag 26/6

  Sommarens stora idrottsevenemang äger rum mitt i Västerås. 28 olika idrotter gör upp om SM-titlarna den 26–30 juni. Onsdag 26 juni klockan 11.00 invigs SM-veckan i Västerås.

 • 30 maj 2024

  Väskförbud på Djäkneberget vid nationaldagsfirandet

  Utifrån den höjda terrorhotsnivån har Polismyndigheten fattat beslut om väskförbud på större evenemang i Sverige. Det kommer i år att även gälla vid nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni, med totalt väskförbud på gräsytan framför scenen.

 • 30 maj 2024

  Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sedan 2020 har alla äldreboenden och mötesplatser för äldre erbjudits underhållning under sommaren. Det blev genast en succé som Västerås stad har drivit vidare sedan dess. Årets sommarprogram startar den 10 juni. Sommaren 2024 bjuder på 185 program på 38 olika platser – både privata och kommunala äldreboenden samt de fem öppna mötesplatserna för äldre på Bäckby, Malmaberg, Råby, Rönnby och Hjärtpunkt Skiljebo, dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika föreställningarna och se när och på vilken mötesplats de framförs. För programmet på servicehus och äldreboenden hänvisas till respektive boende.

 • 30 maj 2024

  Traditionen med sommarturné för äldre i Västerås fortsätter!

  Sedan 2020 har alla äldreboenden och mötesplatser för äldre erbjudits underhållning under sommaren. Det blev genast en succé som Västerås stad har drivit vidare sedan dess. Årets sommarprogram startar den 10 juni.

Visa fler nyheter