Äldreboenden och servicehus

Här finns mer information om äldreboenden inom Västerås stad. Läs mer om hur du söker och säger upp plats på äldreboende eller servicehus.

Obs! Sedan 24 oktober 2023 kan du inte ansöka om insatsen servicehus, men du kan fortfarande säga upp ditt boende om du bor på ett servicehus. Läs mer här

Läs mer om vilka boenden som finns.

Så här går ansökan till

Punkt ett

Vilken vård behövs?
Det finns olika boendeformer. Läs mer under siffra 1.

Punkt två

Biståndsbeslut krävs
Kontakta biståndshandläggare för att ansöka om plats.
Läs mer under siffra 2.

Punkt tre

Ditt beslut handläggs
Läs mer under siffra 3.

Punkt fyra

Du får ditt beslut
Läs mer under siffra 4.

Punkt ett


Äldreboende

Äldreboende är till för dig med stort omvårdnadsbehov. Här finns personal dygnet runt som ser till dig regelbundet och kan hjälpa dig. Vissa äldreboenden är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. I äldreboenden finns lägenheter för både ensamstående och par.

Korttidsplats

Kommunen kan erbjuda så kallade korttidsplatser där du kan vistas om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov. Det finns också trygghetsplatser och växelvårdsplatser som avlastning för anhörig som vårdar i hemmet. Det är ditt behov av vård som styr och beslut fattas av en biståndshandläggare.

Korttidsplats

Punkt två

Kontakta Västerås stads biståndshandläggare för att ansöka om plats på särskilt boende. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Det räcker alltså med ett telefonsamtal men om du vill kan du använda ansökningsblanketten. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål. Du kan på karta se vilka boenden som finns.

Äldreboenden och servicehus i Västerås Länk till annan webbplats.

Äldreboende är vanligtvis en behovsgrundad service. Det betyder att du behöver ansöka och få ett biståndsbeslut för att få en plats. Du kontaktar biståndshandläggarna i Västerås stad muntligt eller skriftligt. De utreder dina behov och avgör om du har rätt till äldreboende. Bedömningen grundar sig på en helhetsbedömning av din ålder, upplevelse av otrygghet och ditt allmänna hälsotillstånd.

Gör så här för att ansöka

Kontakta Västerås stads biståndshandläggare för att ansöka om plats på särskilt boende. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Det räcker alltså med ett telefonsamtal men om du vill kan du använda ansökningsblanketten. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål.

Ansök om plats på särskilt boende  Word, 206 kB.

Ring: 021-39 27 25

Punkt tre

En biståndshandläggare kontaktar dig för att ta reda på hur ditt behov ser ut. Utredningen görs inte mer omfattande än vad som behövs för att kunna fatta ett beslut. När utredningen är klar gör biståndshandläggaren en bedömning av ditt behov och fattar ett beslut. De lagar som styr är socialtjänstlagen och förvaltningslagen. Beslutet skickas till dig per post och din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.

Vad kostar det?

Information om avgifter finns samlade här:

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Den som flyttar från egen bostad till ett äldreboende kan ha rätt till viss nedsättning av avgiften. Läs mer och ansök om nedsättning av avgift vid dubbla boendekostnader med den här blanketten:

Ansökan om nedsättning av avgift vid dubbla boendekostnader Word, 224 kB.

Punkt fyra


Om din ansökan beviljas

Om din ansökan har beviljats erbjuds du plats på ett boende. I normalfallet erbjuder vi dig en plats inom tre månader. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål.

Om du tackar nej till beviljad insats

Om du tackar nej till erbjudet boende mer än en gång kommer handläggaren att kontakta dig för att ta reda på varför.

Om du befinner dig på en korttidsplats och tackar nej till en plats på ett särskilt boende behöver du lämna korttidsplatsen och vänta på ett nytt erbjudande hemma.

Om din ansökan avslås kan du överklaga

Om du får avslag och inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med detta. Din överklagan måste ha kommit in till Västerås stad inom tre veckor från att du tog del av beslutet.

Information om hur du överklagar ett beslut

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten.

Läs mer om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du anmäler flytt mellan boenden eller säger upp ett hyresavtal för serviceboende/äldreboenden med hjälp av vår e-tjänst. Vid eventuella frågor och funderaringar, kontakta oss via hyresadmin@vasteras.se.

E-tjänst för anmälan av flytt mellan boenden eller uppsägning av hyresavtal för serviceboende/äldreboenden Länk till annan webbplats.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Äldre som använder surfplatta.

Välfärdsteknologi

I Västerås stad gör vi det möjligt för de som bor på äldreboende eller servicehus att ta del av pågående teknikutveckling. Att använda ny teknik utifrån det egna behovet stärker integritet, delaktighet och aktivitetsförmåga.

Välfärdsteknologi för äldre

Äldreboenden och servicehus i Västerås

Här kan du läsa mer om stadens äldreboenden, med mera. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål. Sedan oktober 24 oktober kan du inte ansöka om insatsen servicehus.

Jämför äldreboenden

Äldreguiden finns på Socialstyrelsens webbplats.

Äldreguiden Länk till annan webbplats.

Äldreboenden

Servicehus

Servicehusen i Västerås är fortfarande i drift, med sedan 24 oktober 2023 kan du som kund inte längre ansöka om insatsen servicehus. Läs mer här: Information om beslut kring insatsen servicehus - Västerås (vasteras.se) Länk till annan webbplats.

Boenden som har lägenheter för personer med demenssjukdom

Korttidsplats

Gryta demenscentrum

Zethelius korttidsenhet

 

Trygghetsboende

Här kan du se vilka trygghetsboenden som finns runt om i Västerås: Trygghetsboende i Västerås (seniorval.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument

Nytt i Västerås

Det här händer i Västerås