Korttidsplats för äldre

Korttidsplatser för äldre innebär stöd och omvårdnad under en kortare period.

Olika former av korttidsplats

Det finns tre olika former av korttidsplats där behov och syfte styr. De tre olika formerna är:

 • korttidsplats
 • trygghetsplats
 • växelvårdsplats

Om korttidsplats

Korttidsplats är som en sovplats utanför det egna boendet, avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Det betyder att du är på en korttidsplats tillfälligt där du har med dig egna kläder och egna hygienartiklar.

Vistelsen på korttidsplatsen är tidsbegränsad. För att komma till en korttidsplats behöver du ett beslut från en biståndshandläggare.

Du kan ha rätt till korttidsplats om:

 • Du behöver omfattande vård och omsorg under stor del av dygnet, både dagar, kvällar och nätter. Där de insatser du redan har i hemmet, till exempel hemtjänst eller hemsjukvård, är uttömda.

 • Som en tillfällig lösning i avvaktan på att omfattande bostadsanpassning genomförs. En omfattande bostadsanpassning kan vara att bredda dörrar, sänka kök etcetera.

Det finns två korttidsenheter i Västerås:

 • Gryta demenscentrum - är till för dig som har påbörjat en minnesutredning eller har en fastställd demensdiagnos.
  (se kontaktuppgifter till Gryta demenscentrum längre ner)
 • Zethelius korttidsenhet - är till för dig som inte har en påbörjad minnesutredning eller har en fastställd demensdiagnos.
  (se kontaktuppgifter till Zethelius korttidsenhet längre ner)

Trygghetsplats och växelvårdsplats

För dig som har ett omfattande behov av vård och omsorg stor del av dygnet och har en anhörig som har behov av avlastning så finns möjlighet att ansöka om trygghetsplats eller växelvårdsplats. Om du blir beviljad växelvård- eller trygghetsplats bor du fortfarande kvar hemma. Det kan vara ett bra alternativ om du har en anhörig som hjälper dig hemma och som behöver avlastning.

Växelvård innebär att du periodvis bor två veckor hemma och två veckor på en växelvårdsplats.

Trygghetsplats innebär att du blir beviljad 84 dagar per år på en trygghetsplats. Hur du vill disponera dagarna väljer du själv. Du ringer själv och bokar plats när du önskar. Platsen får bokas i max sju dagar i sträck. En gång per år får du boka en period om 14 dagar.

Du kan inte bli beviljad både växelvårdsplats och trygghetsplats.

För att ansöka om växelvård eller trygghetsplats kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa Kontaktcenter.

Vem kan få?

Korttidsplats kan du få för att återhämta krafter och träna funktioner för att kunna bo kvar hemma. Det kan också vara för akut eller planerad avlösning för närstående som vårdar.

Hur går det till?

Du kan ansöka om korttidsplats genom att ringa en biståndshandläggare på kontaktcenter. Telefonnummer 021 - 39 27 25. Du kan också ansöka via
e-tjänsten nedan.

Kontakta oss

Gryta demenscentrum

Dagverksamhet, äldreboende och korttidsboende. Vill du jobba hos oss inom Vård och omsorg? Våra lediga tjänster hittar du på sidan Lediga jobb. Om du är intresserad av att jobba på just det här boendet, kontakta enhetschef 021-39 36 75

Besöksadress: Blåregnsgatan 4

Postadress: Vård och omsorgsförvaltningen, Gryta demenscentrum, 722 46 Västerås

Telefonnummer: 021-39 16 59 Korttidsenhet A: 021-39 16 52, Korttidsenhet B: 39 36 81, Korttidsenhet C: 021- 39 36 82, Äldreboende: 021- 39 05 06, Dagverksamhet: 021-39 36 72, Enhetschef: 021-39 36 75, Avdelningschefer: 021-39 36 80, 021-39 36 76

vof@vasteras.se

Zethelius korttidsenhet

Vill du jobba hos oss inom Vård och Omsorg? Våra lediga tjänster hittar du på sidan Lediga jobb. Om du är intresserad av att jobba på just det här boendet, kontakta enhetschef på 021-39 88 60.

Besöksadress: Bäckbyvägen 1, Västerås

Postadress: Vård och omsorgsförvaltningen, Zethelius Korttidsenhet, 724 78 Västerås

Telefonnummer:

Enhet A: 021-39 88 76
Sjuksköterska: 021-39 88 71/72
Avdelningschef: 021-39 88 70


Enhet B: 021-39 88 65
Sjuksköterska: 021-39 88 37/38
Avdelningschef: 021-39 86 69


Enhet C: 021-39 88 87
Sjuksköterska: 021-39 88 81/82
Avdelningschef: 021-39 86 69
Enhetschef: 021-39 88 60

vof@vasteras.se

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument