Trygghetslarm

Trygghetslarmet ger förutsättningen till ökad trygghet för dig som bor i eget boende. Med en larmknapp kan du enkelt kalla på hjälp om något oförutsett har hänt dig.

För dig som har trygghetslarm

Har du eller en anhörig till dig trygghetslarm idag och du behöver komma i kontakt med Västerås stad som hanterar larmet, kontakta oss på 021-39 84 00.

Om trygghetslarm

Trygghetslarmet ska inte användas för och ersätter inte vanliga hemtjänstinsatser som exempelvis toalettbesök eller lamp- och batteribyten och liknande. Kontakta din biståndshandläggare om dina behov och förutsättningar ändras. Ni kan då diskutera om du kan få mer hemtjänst.

Trygghetslarm installeras i ditt hem och
är kopplad till Västerås stads trygghetscentral. Om du behöver hjälp trycker du på din larmknapp. Larmet går via trygghetscentralen till stadens vård- och omsorgspersonal, som direkt kontaktar
dig och gör hembesök vid behov.
Personalen kommer oavsett tid på dygnet,
alla dagar året om. Hembesök kan ibland dröja på grund av långa resförhållanden och vid perioder då många larm inkommer samtidigt. Efter kontakt med dig prioriterar personalen larmen enligt allvarlighetsgrad.

Trygghetslarmet består av två delar: en larmknapp, som du kan bära med dig som ett armband eller halsband, och en telefonenhet som placeras någonstans i din bostad.

Äldre kvinna i en soffa med larmknapp kring halsen. 

Trygghetslarmet är uppkopplat till det mobila nätet och ska inte anslutas till något telefonuttag i bostaden. En lokal eller mer omfattande störning i det mobila nätet, kan påverka ditt trygghetslarms funktionalitet under en period.
Det är därför viktigt att du själv håller dig med en alternativ telefon som du kan använda om du blir akut sjuk.
Om du är akut sjuk, kontakta SOS Alarm på telefon 112 eller 1177 vid sjukvårdsupplysning.

Hur ansöker jag om trygghetslarm?

För att få ett trygghetslarm måste du ansöka om det hos en biståndshandläggare. Syftet är att du ska känna dig trygg i din hemmiljö därför kan vem som helst ansöka om att få ett trygghetslarm. Du kan få trygghetslarm oavsett om du har hemtjänst eller inte.

Ansök om trygghetslarm via Västerås stads E-tjänst. Du identifierar dig med bank-ID eller mobilt bank-ID.

Du kan även ansöka om trygghetslarm genom att kontakta Västerås stads Kontaktcenter på 021-39 27 25.

Bra att veta!

Trygghetslarmpersonalen behöver få tillträde till din bostad om du har påkallat hjälp. Du kan ge tillträde till din bostad på två sätt: digitalt lås eller vanlig plåtnyckel.

Digitala lås erbjuds alltid i samband med installationen av trygghetslarmet. Digitalt lås innebär att låset monteras på din ytterdörr och det syns inte utifrån. Hemtjänstpersonalen kan sedan med hjälp av sin mobiltelefon låsa upp din dörr när de ska hjälpa dig. Tillträde kan också ges genom att du lämnar en kopia av din nyckel och eventuell passerbricka till Trygghetslarmpersonalen.

Mer information om hemtjänst och digitala lås

Om Trygghetslarmpersonalen inte kan komma in i din bostad kan du inte erbjudas ett trygghetslarm. Tänk även på att:

  • Om du flyttar eller byter lås till bostaden: glöm inte att i god tid meddela oss om din flytt och din nya adress. Västerås stad hjälper dig att flytta med det digitala låset. Har du lämnat nyckel till bostaden och passerbricka till fastigheten, behöver dessa också återlämnas till dig och eventuellt bytas ut mot de nya.
  • Ha alltid din larmknapp på dig. Den ska sitta på även när du duschar.
  • Tänk på att larmet bara fungerar så länge du befinner dig i din bostad.
  • Trygghetslarmet lånas ut till dig av Västerås stad och ska lämnas tillbaka när
    ditt behov av trygghetslarmet upphör. För mer information om återlämning av
    trygghetslarmet, ring Västerås stads Kontaktcenter 021-39 27 25 eller Trygghetslarmet på 021-39 84 00.

För att kontrollera ditt trygghetslarm görs dagligen automatiska testlarm för att säkerställa att ditt trygghetslarm upprätthåller full funktionalitet. Dessa testlarm påverkar inte din vardag eller dig som använder trygghetslarmet. Om något fel skulle upptäckas vid ett utfört testlarm, kommer du att bli kontaktad och en tekniker som åtgärdar felet. Om du känner dig osäker på ifall ditt trygghetslarm fungerar, kan du själv testa funktionen genom att trycka på larmknappen och sedan meddela trygghetscentralen att du provar larmets funktion.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument