Visa sökformulär

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Några exempel på demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

Symptom och diagnos

En demenssjukdom innebär att du på olika sätt får svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symtom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet, att hitta eller att utföra vardagssysslor. Det är din läkare på vårdcentralen som gör en demensutredning som består av flera olika delar, till exempel provtagning och röntgen av hjärnan. En del av utredningen handlar om att utesluta andra orsaker.

Information om demensutredning, 1177 Vårdguiden

Information om demens på flera språk

Svenskt Demenscentrum och Migrationsskolan i Region Skåne har tagit fram information om demens på flera språk.

Faktablad om demens översatt till olika språk Länk till annan webbplats.

Stöd till dig och dina anhöriga

Vid en demenssjukdom finns olika former av stöd till dig och dina anhöriga. Syftet med stödet är att ni ska få kunskap om sjukdomen och dess symptom, kännedom om vilka stödresurser som finns tillgängliga för er och råd hur ni ska få vardagen att fungera.

Äldre par fikar i solen.

Samtalsgrupp för dig med demenssjukdom

Samtalsgruppen vänder sig till dig som är i början av din demenssjukdom och vill träffa andra i liknande situation.

Vi träffas 1,5 timme varannan vecka, fikar och umgås. Samtalen handlar om tankar kring sjukdomen och allt annat som kommer upp. Deltagarna uttrycker att det är trevligt att träffa andra som är i en liknande situation.

Information om samtalsgruppen för dig med demenssjukdom och hur du gör en intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Anhörigstöd

Anhörigstöd riktar sig till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående. Anhörigkonsulenter erbjuder enskilda stödsamtal, kurser och olika former av samtalsgrupper.

Information om anhörigstöd

Kunskap om demens för dig som är anhörig

Anhörigstöd och Demensteamet anordnar regelbundet navigeringskurser för dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Kursen är uppbyggd på fyra föreläsningstillfällen och ger dig kunskap inom flera områden.

Information om navigeringskursen för dig som är anhörig och hur du gör en intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga har en kostnadsfri digital navigeringskurs om demens för anhöriga Länk till annan webbplats.

Svenskt Demenscentrums kostnadsfria webbutbildning för dig som är anhörig Länk till annan webbplats.

Det finns även möjlighet att göra utbildningen tillsammans med anhöriga på Anhörigstöd.

När du får svårare att klara dig hemma

I början av en demenssjukdom går det ofta bra att bo kvar hemma men när ditt omvårdnadsbehov ökar kan du behöva ansöka om insatser till exempel hemtjänst, dagverksamhet, växelvård och trygghetsplats. När omvårdnadsbehovet blir för stort kan du behöva flytta in på ett äldreboende.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Det finns flera olika hjälpmedel som kan hjälpa och underlätta i din vardag. Exempelvis finns hjälpmedel som underlättar när du ska förflytta dig eller underlätta för dig att komma ihåg. Hjälpmedel provas ut och förskrivs oftast av en arbetsterapeut eller en fysioterapeut. Om du har behov av att få hjälpmedel så vänder du dig i första hand till din vårdcentral. Om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om hjälpmedlet behöver provas ut hemma hos dig så ringer du Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25.

Information om hjälpmedel och bostadsanpassning

Hemtjänst

Du som har det svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få hemtjänst. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25.

Information om hemtjänst

Dagverksamhet

Dagverksamhet vänder sig till dig som har en demenssjukdom med behov av stöd, stimulans och social gemenskap. Aktiviteterna utformas utifrån dina behov. Dagverksamhet kan vara ett bra alternativ om du har en närstående som hjälper dig hemma och som behöver avlastning. Dagverksamhet för dig som har en demenssjukdom och är under 65 år finns på Tre små hus. För dig som är äldre finns dagverksamhet på Gryta demenscentrum. För att ansöka om dagverksamhet kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25.

På grund av corona-pandemin är vissa verksamheter anpassade. Vänd dig till aktuell verksamhet för att höra vad det innebär för dig.

Dagverksamheten på Tre små hus

Dagverksamheten på Gryta demenscentrum

Växelvård och trygghetsplats

Om du blir beviljad växelvård- eller trygghetsplats bor du fortfarande kvar hemma men vistas periodvis på Gryta demenscentrum. Det kan vara ett bra alternativ om du har en anhörig som hjälper dig hemma och som behöver avlastning. Växelvård innebär att du periodvis bor två veckor hemma och två veckor på en växelvårdsplats.

Trygghetsplats innebär att du blir beviljad 84 dagar per år på en trygghetsplats. Hur du vill disponera dagarna väljer du själv. Du ringer själv och bokar plats när du önskar. Platsen får bokas i max sju dagar i sträck. En gång per år får du boka en period om 14 dagar. Telefonnummer till bokningen: 021-39 16 59.

Gryta demenscentrum

Du kan inte bli beviljad både växelvårdsplats och trygghetsplats.

För att ansöka om växelvård eller trygghetsplats kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25.

På grund av corona-pandemin är vissa verksamheter anpassade. Vänd dig till aktuell verksamhet för att höra vad det innebär för dig.

God man, förvaltare och förmyndare

En demenssjukdom kan innebära att du får svårt att hantera din ekonomi. Du kan vända dig till Överförmyndarförvaltningen för att ansöka om god man. En god man bevakar dina intressen och stödjer dig så att din ekonomi sköts.

Information om god man, förvaltare och förmyndare

Äldreboende för personer med demenssjukdom

Äldreboenden är till för dig med stort omvårdnadsbehov. Här finns personal dygnet runt som ser till dig regelbundet och kan hjälpa dig. Kommunen har äldreboenden som är särskilt anpassade för personer med demensdiagnos.

Äldreboenden i Västerås

För att ansöka om äldreboende kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25.

Levnadsberättelsen

Levnadsberättelsen är ett viktigt arbetsverktyg för att kunna ge dig en personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att du och inte demenssjukdomen är i fokus.

Din levnadsberättelse gör att personalen inom äldreomsorgen eller hemtjänsten får lära känna dig, hur du vill bli bemött, vad du vill samtala om och vad som är meningsfullt för dig. I levnadsberättelsen kan du berätta om till exempel viktiga händelser i ditt liv, din uppväxt och familj, dina vanor och värderingar.

Du kommer att få information om och erbjudas ett dokument där du kan skriva din levnadsberättelse i samband med att du får den insats du har beviljats. Du väljer själv vad du vill svara på och du kan ta hjälp av en anhörig eller en annan person att fylla i dokumentet. Levnadsberättelsen kan kompletteras vartefter och den behandlas med sekretess.

Tack på förhand att du delar med dig!

Demensteam

Demensteamet i Västerås stad består av en specialistsjuksköterska inom demens och en arbetsterapeut. Demensteamet erbjuder ett flertal utbildningar men även handledning till personal på servicehus, äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet eller inom LSS. Teamet vänder sig till både privata och kommunala utförare i Västerås stad och alla tjänster är kostnadsfria.

Information om Demensteamet Länk till annan webbplats.

Demensteamet på facebook Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

 • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
 • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Det här händer i Västerås

 • Nationaldagsfirande på Djäkneberget

  Som en uppföljning på förra årets succé bjuder Västerås stad vid årets nationaldagsfirande på Djäkneberget på livemusik, allsång och härlig stämning. Vi kan med glädje presentera artisterna Timo Räisänen, Melanie Wehbe, Fanny Wistrand, Eric Bibb, Miriam Aida samt Nassim Al Fakir, som även kommer att...

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Internationella sjuksköterskans dag

  Idag är det 12 maj och sjuksköterskans dag till minne av Florence Nightingale. Umuzhat Zurkhaeva, som kallas Umka, har jobbat som sjuksköterska sedan 2018 och brinner för sitt yrke. - Jag är stolt över det arbete som jag och mina kollegor gör varje dag.