Hjälpmedel

Ibland kan det behövas hjälpmedel för att du ska kunna bo kvar hemma. Din vårdcentral kan hjälpa dig med hjälpmedel.

Om hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få vardagen att fungera så bra som möjligt. Hjälpmedel kan vara olika produkter eller teknik som appar och program. Ett hjälpmedel kan göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

För att få ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare som utreder och bedömer ditt behov. Förskrivare arbetar på vårdcentraler och på kliniker inom regionen eller kommunen. Den som förskiver hjälpmedel kan vara arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska. Vem du kontaktar beror på vilket hjälpmedel du behöver och var bedömningen ska göras. Om det ska ske i hemmet är det oftast en arbetsterapeut eller fysioterapeut i hemsjukvården du kontaktar. Du når dem via Västerås stads Kontaktcenter.

Hjälpmedel är oftast kostnadsfritt att låna. När du inte längre behöver hjälpmedlet ska det lämnas tillbaka. Vissa hjälpmedel köper du själv och kallas egenvårdsprodukter. En del hjälpmedel går att hyra för en kortare tid direkt från Hjälpmedelscentrum. Där kan du också se och prova olika hjälpmedel.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel? – 1177 Vårdguiden

Hjälpmedelscentrum

Hjälp från kommunen vid rehabilitering