Bygglovsåtgärder för företag och föreningar

Här hittar du information om de vanligaste bygg­projekten för olika före­tag och föreningar. Har du frågor eller syn­punkter är du väl­kommen att kontakta oss. Kontakt­uppgifter finns längst ner på sidan.

Det är enkelt och smidigt att göra din ansökan via vår e-tjänst. Du kan dessutom följa ärendets gång och se vilka beslut som tagits.

För att använda våra e-tjänster behöver du e‑legitimation, till exempel Bank-ID. Söker du som företag använder du din egen personliga e‑legitimation precis som om du skulle ha skrivit under en ansökan i papper med din egen signatur. Är du ombud använder du också din egen personliga e‑legitimation.

Vem kan följa ärendet?

Det är den som gör ansökan som sedan kan gå in i tjänsten Mina byggärenden och följa ärendet. Kopplingen sker via personnumret i e‑legitimationen. När du har anmält en kontrollansvarig och dess personnummer kan även den personen lämna in kompletteringar, begära slutbesked och följa ärendet i Mina byggärenden. Ni kan naturligtvis byta ut personen som gjort ansökan om det behövs eller komplettera med en person till, exempelvis ett ombud. Hör av er till Bygglotsen på Kontaktcenter så ordnar vi det.

Du når våra e-tjänster på varje byggprojekts sida samt i länken här nere.

Våra e-tjänster

Byggföretag

När din ansökan gäller större projekt som flerbostadshus och verksamhetslokaler i exponerade lägen ställer vi högre krav på hur byggnaderna ska vara utformade. I och med det kan vi kräva in en beskrivning av den arkitektoniska idén och uppgift om vem som är arkitekt för projektet.

Bra att veta inför ett byggprojekt

Vi har samlat information om olika saker som är bra att veta. Det kan vara om avgifter eller grannars möjlighet att påverka, om kontrollplan eller hur ritningar ska göras.

Bra att veta inför ett byggprojekt

Vi hjälper dig om du har frågor

Kontakta vår Bygglots om du enbart har frågor om bygg-, rivnings- eller mark­lov samt an­mälan.

Behöver du träffa flera myndig­heter eller aktörer för frågor om olika till­stånd, mark, lokaler, företags­nät­verk, där bygg­lov bara är en? Då kan vår Företagslots hjälpa dig att samla alla in­blandade vid samma till­fälle.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se

Företagslots

Företagslots hjälper dig när du behöver träffa flera personer från olika myndigheter och aktörer. Det kan gälla vid behov av olika tillstånd, mark, lokaler, företagsnätverk eller annat som påverkar ett företags verksamhet. Hör av dig för att boka tid.

Telefonnummer: 021-39 00 00, E-postadress: invest@vasteras.se

naringsliv@vasteras.se