Upphandling och inköp

Västerås stad gör varje år inköp för cirka 3,5 miljarder kronor. Våra inköp omfattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd olika områden. Alla inköp inom kommunen måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Det är Enheten för Strategiska Inköp som ansvarar för stadens upphandlings- och inköpsarbete.

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna med svar. Klicka på respektive plustecken för att lse svaret.

Om du vill begära ut handlingar för en specifik upphandling ska du kontakta kontaktcenter@vasteras.se. Det är bra om du anger det diarienummer eller avtalsnummer som din förfrågan avser. Som alternativ kan du ange upphandlingens namn.

För att kunna sälja något till staden behöver du först ta reda på om staden har ett behov av det du säljer.

Du kan se våra pågående upphandlingar här: Pågående upphandlingar - Västerås (vasteras.se)

Sedan behöver du delta i en upphandling och få ett avtal.

Om du inte blev tilldelad avtal och vill ha mer information om skälen till det ska du kontakta upphandlingens ansvarige upphandlare.

Om du har problem med e-avrop, kontakta deras support.

Kontaktsidan | info.e-avrop.com

Nej, det anges i varje enskild upphandling hur anbuden kommer att utvärderas.

Staden har flera olika styrdokument kopplat till hållbarhet. Inför varje upphandling undersöks vilka hållbarhetskrav som kan vara relevanta att ställa i den aktuella upphandlingen.

Staden får inte begränsa konkurrensen genom att kräva att leverantörerna ska finnas inom ett visst geografiskt område, det strider mot upphandlingsprinciperna.

Dock arbetar staden för att öppna upp och underlätta för mindre och lokala företag att delta i våra upphandlingar. Det görs på flera sätt:

 • se över möjligheten att dela upp stora upphandlingar i flera mindre områden
 • ha regelbundna dialoger med näringslivet
 • anordna anbudsskolor för leverantörer.

Ordlista

Här har vi samlat några av de vanligaste orden och begreppen inom upphandling. Klicka på respektive plustecken för att läsa mer.

Beställning från ett ramavtal.

En tidsperiod som löper efter meddelat tilldelningsbeslut. Avtal får inte tecknas under denna tid.

Tilldelningskriterier, ett icke-obligatoriskt krav som ger ett mervärde till anbudet.

Common Procurement Vocabulary, en kod som används för att definiera upphandlingsföremålet. Leverantörer kan lättare hitta aktuella upphandlingar.

Direktupphandling är ett förfarande som är mindre reglerat än de övriga upphandlingsförfarandena.

Direktupphandling kan användas om värdet på det som ska köpas in är lägre än för närvarande 700 000 kronor och om det saknas ett giltigt avtal. Ingen annonsering krävs och staden kan vända sig direkt till de leverantörer som kan leverera enligt önskemål. Detta sker oftast via stadens upphandlingssystem.

Västerås Stad har en riktlinje för hur direktupphandlingar ska genomföras.

Riktlinje för direktupphandling Pdf, 231.4 kB.

En helt elektronisk metod för upphandling. Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden och antalet leverantörer får inte begränsas. Det är ett flexibelt system som ökar möjligheterna att få in nya produkter och lösningar till upphandlande organisationer.

Ett avropssätt från ramavtal. Leverantörerna får konkurrera på nytt.

Krav som ställs på leverantören avseende finansiell och ekonomisk ställning samt teknisk och yrkesmässig förmåga och kapacitet.

De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

Krav på upphandlingsföremålet som måste uppfyllas för att leverantören ska kunna komma ifråga för tilldelning.

Ett avtal med en eller flera leverantörer som ställer villkoren för framtida tilldelning av kontrakt. Får i normalfallet löpa i maximalt fyra år.

Ett fastställt belopp som avgör om upphandlingen ska genomföras enligt nationella eller direktivstyrda regler.

Beslut om att ingå avtal eller kontrakt.

Samlingsbegrepp för allt underlag i en upphandling.

Hur en upphandling får genomföras. Det finns flera olika, bland annat öppet förfarande och enstegsförfarande.

Mer om upphandlingsförfaranden

En prövning i allmän förvaltningsdomstol om upphandlande myndighet har gjort en överträdelse av upphandlingslagarna eller upphandlingsprinciperna vid genomförandet av en upphandling. 

Nytt i Västerås

 • 4 juli 2024

  Besöksrekord och folkfest under superveckan i Västerås

  Under vecka 26, 26–30 juni, genomfördes den största evenemangsveckan någonsin i Västerås då SM-veckan och Västerås Cityfestival genomfördes samtidigt. Evenemangen har gemensamt lockat många lokala och tillresta besökare. Vecka 26 slog alla tiders besöksrekord i city och enbart Västerås Cityfestival har återigen slagit besöksrekord med drygt 375 122 besök från torsdag till lördag. En ökning med 7 % jämfört med förra året, enligt siffror från Västerås Citysamverkan. Detta trots det kraftiga regnvädret som drabbade staden under fredag kväll.

 • 19 juni 2024

  SM-veckan invigs onsdag 26/6

  Sommarens stora idrottsevenemang äger rum mitt i Västerås. 28 olika idrotter gör upp om SM-titlarna den 26–30 juni. Onsdag 26 juni klockan 11.00 invigs SM-veckan i Västerås.

 • 20 maj 2024

  Tranströmerpriset 2024 tilldelas Gyrðir Elías­son

  Tranströmerpriset 2024 tilldelas Gyrðir Elías­son, född 1961 i Reykjavik, Island. Han är verksam som poet, författare, översättare och bildkonstnär. Juryns motivering: "Vars dikter med humor och häpnad bevarat tusentals ögonblick där tillvaron står och väger."

 • 15 maj 2024

  Säkra din plats till Kulturskolans höstkurser

  Kulturskolans kurser som finns lediga att boka för hösten 2024 släpps söndag den 9 juni klockan 12.00.

Visa fler nyheter