För dig som är eller vill bli leverantör till Västerås stad

Här kan du läsa mer om hur du kan bli leverantör, hur du gör när du ska lämna anbud, vad du kan tänka på och annan vägledning när det gäller upphandlingar. Här finns också information till dig som redan är leverantör.

Illustration: handskakning

Vill du bli leverantör till Västerås stad?

Såväl stora som små företag kan bli leverantör till Västerås stad. För att bli leverantör behöver ditt företag först delta i en upphandling genom att lämna in anbud, sedan bli tilldelad och ingå avtal med staden.

Västerås stad annonserar pågående upphandlingar via det elektroniska upphandlingssystemet e-Avrop. Innan du lämnar anbud måste du skapa konto i e-Avrop. Därefter kan du bevaka de upphandlingar som passar dig och ditt företag.

Skapa konto hos e-Avrop

Västerås stad annonserar pågående upphandlingar som du kan lämna anbud på.

Pågående upphandlingar

  • Börja arbetet med anbudet i god tid.
  • Läs igenom alla upphandlingsdokument noga.
  • Ställ frågor om något är oklart. Använd upphandlingssystemets frågor-och svars-funktion. Fråga gärna en gång extra om svaret inte är tydligt nog.
  • Bevaka och läs eventuella komplett­eringar samt frågor och svar som har kommit in under anbudstiden.
  • Var noga med att svara på alla frågor i underlaget och bifoga efterfrågade dokument på rätt ställe.  
  • Kontrollera att alla krav uppfylls och att avtalsvillkoren kan accepteras utan reservationer.
  • Lämna endast den information och de dokument som efterfrågas.
  • Lämna in ditt bästa anbud. Möjligheterna till förhandling är begränsade inom offentlig upphandling.
  • Om referenser efterfrågas, säkerställ att referenspersonerna är informerade och tillgängliga för referenstagning.
  • Håll deadline. Missar du att lämna in ett anbud inom tidsaspekten kan anbudet inte tas i beaktande.

Vill du veta mer om att lämna anbud?

Ta del av Upphandlingsmyndighetens anbudsskola

För dig som redan är leverantör

För dig som redan är leverantör har du en tilldelad avtalskontakt som du kan kontakta vid frågor. Sker det förändringar i ditt företag som berör ett avtal med staden ska du kontakta din avtalskontakt. Om du inte vet vem som är din avtalskontakt kan du se det på avtalet i e-Avrop, alternativt kontakta Kontaktcenter som hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Det underlättar om du anger diarienummer eller avtalsnummer (alternativt avtalets namn) vid kontakt med Kontaktcenter.

E-handel och e-faktura

Som leverantör till Västerås stad kan du effektivisera både din egen och Västerås stads beställnings- och faktureringsprocess. Elektronisk fakturering och elektronisk handel kan göras på flera sätt.

Så skickar du e-faktura och använder e-handel