Västerås utvecklas

Här kan du följa några projekt som arbetar med att göra Västerås till en ännu bättre kommun att leva, verka och bo i.

Drömfabriken

Skultuna ska få en invånararena som bland annat kommer att bestå av en ny byggnad med Persboskolan, bibliotek och fritidsgård. Här kommer vi att skapa möjligheter för invånare att mötas och ta del av aktiviteter för en meningsfull fritid. Drömfabriken är till för alla – men på barn och ungas villkor.

Drömfabriken

Visionsbild Drömfabriken.

Finnslätten

Finnslätten är stadsdelen som befinner sig i en fantastisk omvandling. Där världsledande bolag, stora som små, utvecklar morgondagens produkter och tjänster för att möta framtidens behov. Här kommer vi se en blandning av verksamheter, skolor och bostäder där både naturen och det industriella arvet är närvarande. Det framtida Finnslätten bjuder också på trevliga mötesplatser, god service och ett aktivt stadsliv.

Finnslätten

Visionsbild med markperspektiv mot möjlig byggnation på Finnslätten från Tovatt Architects & Planners AB .

Gäddeholm

15 kilometer öster om Västerås centrum ligger Gäddeholm. Platsen har under många århundraden förknippats med Gäddeholms herrgård, men är nu också ett starkt växande bostadsområde.

Gäddeholm

Livboj med vy över vattnet i bakgrunden. 

Kopparlunden

En attraktiv stadsdel i centrala Västerås där det myllrar av liv – så ser vi det framtida Kopparlunden. Området har en central plats i Västerås industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse. När vi nu utvecklar området vill vi bevara och lyfta fram kulturarvet samtidigt som vi skapar en levande och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och mötesplatser.

Kopparlunden

Kopparlunden. 

Kristiansborg

Kristiansborgsbadet byggdes år 1961 och ligger västeråsarna varmt om hjärtat. Där har många tagit sina första simtag och motionssimmat med utsikt över ekarna i parken. Nu är det dags att ta fram en ny detaljplan för badhuset och området närmast badet. Planen har särskilt fokus på att bevara och skydda viktiga kulturmiljövärden och att samtidigt möjliggöra en utveckling av badhusverksamheten och området.

Kristiansborgsområdet.

Kristiansborgsbadet utifrån omgivet av grönska. 

Här skapar vi en ny stadsdel, mitt i Västerås, med nya möjligheter. I området mellan city och Mälaren pågår det största och mest komplexa projektet någonsin i Västerås stadsutveckling. Staden växer och projektet är en viktig pusselbit, med resecentrum och stadskvarter som länkar ihop framtidens Västerås. Följ projektet: @malarporten.

Projekt Mälarporten

Visionsbild Mälarporten. 

Västerås nya resecentrum är en del av projekt Mälarporten. Vi skapar ett nytt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan alla trafikslag, i takt med att staden växer. Dessutom skapar Västerås nya resecentrum en brygga mellan city, Mälaren och angränsande stadsdelar under dygnets alla timmar. Följ skapandet av stadens nya resecentrum via projekt Mälarporten: @malarporten.

Västerås nya resecentrum

Visionsbild nya resecentrum. 

Råby

I kvarteret Kornknarren, där tidigare Stenkumlaskolan låg, utvecklar vi Råby tillsammans med Riksbyggen och Hemsö. Det ska bli en ny förskola och 250 lägenheter varav drygt 80 i äldreboende så att människor kan leva och bo i Råby hela livet. År 2024 väntas kvarteret vara färdigbyggt.

Råby

Visionsbild Råby.

Social hållbarhet Skultuna

Vi framtidssäkrar kommundelen genom olika projekt inom social hållbarhet. Stort fokus ligger på barn och unga: att stärka deras framtidstro, att förbättra kunskapsresultaten i skolan och att ha närvarande vuxna i hela samhället.

Social hållbarhet Skultuna

Barn hänger i redskap i utegym.  

Sätra

I den nordvästra delen av Västerås bygger vi en ny hållbar stadsdel där du som invånare får det bästa från stad och land med närhet till naturen och till butiker och service. På Sätra blir gröna mötesplatser, stadsodling och hållbarhet en del av din vardag.

Sätra

Flygbild över Sätra. 

Södra Källtorp

Södra Källtorp kommer att bli en ny modern stadsdel i centrala Västerås med fokus på bland annat bostäder, omsorg och utemiljö. Totalt planeras det för strax över 700 bostäder. I området planeras det även för idrottsplats och förskola. I september 2021 stod äldreboendet färdigt för inflyttning.

Södra Källtorp

Flygbild över Södra Källtorp.

Västerås innerstad

Vi har tagit fram en gemensam målbild för Västerås innerstad som grund för hur vi kan utveckla innerstaden i framtiden. Här kan du läsa om olika aktuella projekt.

Västerås innerstad

Två barn sitter på en bänk i centrum. De äter varsitt äpple. I bakgrunden syns människor i rörelse.

Öster Mälarstrand

Stadsdelen Öster Mälarstrand har vuxit fram under de senaste 20 åren och är idag ett levande bostadsområde på ett av Västerås mest attraktiva platser. Vi strävar efter att ständigt utmana med nya innovativa idéer för att ge både dagens och morgondagens västeråsare det allra bästa.

Öster Mälarstrand

Visionsbild Öster Mälarstrand. 

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00

kontaktcenter@vasteras.se