Visa sökformulär

Västerås innerstad

Västerås innerstad är västeråsarnas vardagsrum, själva hjärtat i Västerås med handel, nöjen, kultur, kontorslokaler och bostäder. Många vill arbeta, leva, roa sig och umgås här. Det byggs mycket nytt och de stadsdelar som skapas nu blir nya delar av innerstaden i framtiden. Här kan du läsa om några aktuella projekt.

Västerås stadsbibliotek

En innerstad med mer evenemang och aktivitet samt fler mänskliga möten önskas i framtiden. Bilden visar en konsertpublik på Fiskartorget i Västerås. Foto: Pia Nordlander

Målbild för Västerås innerstad – det här önskar vi oss

Målbilden är ett resultat av dialogprojektet Tyck om din innerstad, där mer än 4 000 personer berättade vad de önskade sig av sin innerstad år 2050. Målbilden målar med breda penseldrag upp Västerås innerstad 2050. Den ska inspirera och ge vägledning för utvecklingen av Västerås innerstad i framtiden.

Projektet genomfördes av Västerås stad tillsammans med flera olika aktörer – däribland Västerås Citysamverkan, Mälardalens högskola, föreningar av olika slag, representanter från näringslivet, kulturaktörer samt en referensgrupp.

Det är mycket som händer i innerstaden och vi är många som vill vara med och göra innerstaden attraktiv, kreativ, vänlig, funktionell och välkomnande. Därför är det viktigt att det finns en gemensam idé om framtiden – en målbild.
I målbilden beskrivs det som vi önskar oss av Västerås innerstad 2050. Västeråsarna önskar sig bland annat en innerstad som vågar, fler mänskliga möten, ett intressantare vardagsrum, ett rikare utbud och mer grönska.

Innerstaden har ingen tydlig geografisk avgränsning. Västerås centrala delar är mitt uppe i en omvandlingsprocess där stadsdelar som Kopparlunden, Mälarporten, Oxbacken och universitetsområdet i framtiden kommer att utvecklas, bindas ihop med och bli en del av innerstaden. Innerstaden kommer att utvidgas! Målbilden innefattar därför både vårt nuvarande city, omvandlingsområdena och ett antal andra viktiga platser – som Djäkneberget och Lögarängen.

Här kan du läsa hela målbilden för Västerås innerstad Pdf, 5.8 MB.

Karta och illustration: Studio Flygar

Modernismens arkitektur i innerstaden

I dialogprojektet Tyck om din innerstad blev det tydligt att många västeråsare har blandade känslor inför innerstadens byggnader och arkitektur. Många tyckte att innerstaden var grå, stel och storskalig. Men vad händer om vi tittar lite närmare på detaljer, de omsorgsfullt valda materialen och den spännande konsten? Vi har tagit fram en arkitekturguide för innerstaden, som vi hoppas kan hjälpa oss att se på vår stad med nya ögon. Med mer kunskap kan vi kanske uppleva innerstaden på ett nytt sätt. Här nedan kan du ta del av arkitekturguiden via en pdf samt via en arkitekturkarta.

Arkitekturguiden Pdf, 2.6 MB.

Västerås stadsbibliotek

Västerås stadsbibliotek ritades av stadsarkitekt Sven Ahlbom och invigdes 1956. Foto: Lasse Fredriksson

Arkitekturkarta Västerås modernism

Västerås innerstad är unik med många byggnader uppförda under modernismen. Med vår arkitekturkarta kan du upptäcka historien bakom flera byggnader i Västerås innerstad.

Vi har en unik innerstad som ingår i riksintresset

Västerås innerstad är unik i Sverige med många kvalitativa byggnader uppförda under åren 1930-1980. Det som kallas modernismen. Västerås innerstad är ett av landets främsta exempel på hur städerna planerades och förändrades under efterkrigstiden. Man rev stora delar av city och byggde nytt med den nya tidens ideal.

2018 ändrade Riksantikvarieämbetet det riksintresset för kulturmiljövård som innefattar Västerås innerstad. Numera är Västerås modernistiska centrumområde en del av riksintresset. Det betyder att bebyggelsen behöver värnas och skyddas. Kunskapen om byggnadernas kvaliteter är i dag inte så stor. Därför riskerar de att förändras och försämras genom ombyggnationer och byte av ursprungliga material. Vi hoppas att arkitekturguiden som vi tagit fram ökar kunskapen och får människor att upptäcka den modernistiska skatt som finns i Västerås innerstad.


Polishuset i Västerås

Västerås Polishus uppfördes i mitten på 60-talet. Rader av fönster förstärker byggnadens horisontella och upprepande uttryck. Foto: Lasse Fredriksson

Punkthuset i Västerås innerstad

Punkthuset.

Det långa bostadshuset i kvarteret Jorund.

Kvarteret Jorund.

Folkets hus i Västerås

Folkets hus.

Gamla VLT-skrapan

Gamla VLT-skrapan.

Samarbetsprojekt om kulturmiljöer i innerstaden

Arkitekturguiden är en del av ett större samarbetsprojekt mellan Västerås stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands länsmuseum. Tillsammans har vi tagit fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer i hela Västerås innerstad och omgivande stadsdelar. Syftet är att öka kunskapen om det byggda kulturarvet i Västerås för att bättre kunna bevara kulturmiljövärden vid framtida planering och byggande. Alla byggnader i innerstaden har inventerats men vi har haft fokus på modernismens bebyggelse. Projektet pågår för fullt.

Kunskapsunderlaget kommer att göras tillgängligt på flera olika sätt. Digitalt genom Kulturarvsportalen.se, rapporter om de olika stadsdelarna, en fördjupande rapport om modernismen  samt arkitekturguiden över modernismens bebyggelse i innerstaden.

Två barn sitter på en bänk i centrum. I bakgrunden syns människor i rörelse. De äter varsitt äpple.

FOTO: Pia Nordlander, Bildn

Kontakta oss

Karin Nordström

Stadsantikvarie på kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen

Telefon 021-39 23 66

Camilla Goliath

Strateg stadsledningskontoret

Telefon 021-39 16 41