Visa sökformulär

Social hållbarhet Skultuna

Vi framtidssäkrar kommundelen genom olika projekt inom social hållbarhet. Stort fokus ligger på barn och unga: att stärka deras framtidstro, att förbättra kunskapsresultaten i skolan och att ha närvarande vuxna i hela samhället.

Vi fokuserar på Skultunas barn och unga

Skultunas ungdomar, särskilt flickor, visar en utmärkande låg framtidstro i undersökningen Liv och hälsa ung. Skultuna kommundelsnämnd har därför gett Skultuna kommundelsförvaltning i uppdrag att genomföra åtgärder för att möta upp detta och öka framtidstron bland kommundelens ungdomar. Vi jobbar med detta från flera olika håll, i olika projekt. Här är ett urval av pågående arbeten och projekt som rör social hållbarhet i Skultuna:

  • Skultuna4Ever
  • SkultunaAndan
  • Framtid Skultuna
  • Nya Persboskolan

Skola först, ett strategiskt utvecklingsområde i hela staden

De projekt som pågår i Skultuna kopplar direkt an till ett av Västerås stads strategiska utvecklingsområden som kallas Skola först. För oss betyder det bland annat att vi ska förbättra skolresultaten och utveckla elevhälsoarbetet. Då måste vi jobba med våra unga och hela samhället från flera håll, och stärka våra ungdomars framtidstro.

SkultunaAndan

Vi ska skapa ett gemensamt förhållningssätt och aktiviteter för att öka ungas framtidstro. Ungdomar får bättre förutsättningar till en bra start i livet genom att själva vara medskapare till sin egen framtid. Genom projektet får ungdomarna chans till fler möten med trygga vuxna i sin vardag: vuxna som ser, lyssnar och stöttar ungdomarna. Vi vill få fler vuxna som ser unga som en resurs och likvärdig del av samhället. Det tror vi kommer att skapa både framtidshopp hos våra unga, men också ett ökat engagemang hos många vuxna.

Vi driver projektet genom att samarbeta med ortens ungdomar, civilsamhället (föreningslivet), det kommunala bostadsbolaget Mimer och kommundelsnämnden.

Projektet är ett Leader-projekt och finansieras av EU-stöd genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Lokalt ledd utveckling: Leader Mälardalen Länk till annan webbplats.

Skultuna4Ever

Skultuna4Ever är ett strategiskt verksamhetsövergripande arbete för att öka ungdomars framtidstro i Skultuna. Arbetet har fyra utvecklingsområden:

  • Psykisk hälsa
  • Meningsfull fritid
  • Studiekultur
  • Ungdomars inflytande

I det här arbetet vill vi använda de resurser vi redan har tillgängliga och involvera hela samhället, och ha en god föräldramedverkan.

Kontakta oss

Stina Holgersson

Projektsamordnare

Projekt inom social hållbarhet i Skultuna

Skultunagården

021-39 07 89