Visa sökformulär

Öster Mälarstrand

Vid Mälarens strand i Västerås bygger vi för att möta framtidens behov av nya bostäder. Öster Mälarstrand har under de senaste årtiondena förvandlats från ett industriområde till ett härligt område med närhet till Mälaren, staden och vacker natur. Här ligger Poesiparken, Lasse Färnlöfs plats, Notuddsparken, Kokpunkten, Kokplattan och många andra platser som ligger västeråsarna varmt om hjärtat. Hela stadsdelen genomsyras av tanken om hållbarhet, såväl ekologisk som social.

Foto: Michael Perlmutter

Pågående arbete på Notuddsallén

 

Sedan början av april har vi hållit på: kört, burit, lyft, fraktat, brutit och byggt. Men snart är vi klara. Just nu arbetar vi på Notuddsallén och den västra delen av Sjöjungfrugatan. Vi beräknar vara klara med detta i slutet av oktober. I början av november startar vi arbete på östra delen av Sjöjungfrugatan och Neptungatan. Dessutom pågår arbeten på etapp 1 och 2 av kajens norra del. 

VA-arbete på Sjöjungfrugatan v 33-35

På grund av sättningar i vattenledningarna i området behöver vi genomföra VA-arbete på Sjöjungfrugatan. Det innebär för dig som närboende att framkomligheten i området är begränsad på gatan söderut under den tiden. VA-arbetet pågår under två veckor, för att senare fortsätta med planerade gatuarbeten i samband med färdigställandet av det nya promenadstråket.

Du som har fönster eller balkong mot Sjöjungfrugatan lär både se och höra oss. Det kan förekomma buller på grund av arbetet vi gör.

Mer plats vid vattenbrynet

Under vecka 30 och 31 gör vi det enklare för närboende, förbipasserande och båtfolk att ta sig fram kring kajen vid promenadstråket. Nu finns det mer plats att gå med cykeln eller ta med grejerna till eller från båten.

Promenadstråk med sjöbris

Arbetet har pågått sedan april. Ännu dröjer det tills hösten innan vi avslutat färdigställandet av kajstråket. Det finns plats att ströva, stanna till och känna sjöbrisens fläkt i ansiktet eller att beundra och begrunda konstverken som vi nu sätter på plats. Bilden ovan är en så kallad visionsbild från ÅWL Arkitekter, som det är tänkt att kajstråket ska se ut. Våren 2023 är det dags att ta första promenaden!

Promenadstråk invid kajen, människor som går, sommar och vackert väder.

Visionsbild, Kajstråket

Nya båtplatser

Vi låter självfallet båtägarna få komma ut på fjärden som vanligt, även om framkomligheten är begränsad den här säsongen. Under våren kompletterar vi även bryggorna med 40 nya båtplatser.

Det här händer på Öster Mälarstrand

Resultatet från enkäten visar att boende på Öster Mälarstrand trivs

Hösten 2020 skickade vi ut en enkät till 651 boende på Öster Mälarstrand för att få veta hur ni trivs med ert område och er bostad. Vi fick in många svar på enkäten och flera boende på Öster Mälarstrand kom också till den invånardialog som vi hade på plats i september. Nu har vi sammanställt alla svar och det visar sig att de flesta trivs riktigt bra. Tack till alla er som tog er tid att medverka!

Här kan du läsa sammanställningen av enkäten i pdf Pdf, 1.2 MB.

Här kan du läsa sammanställningen av dialogen i pdf Pdf, 304.1 kB.

Västeråsguide med ljudvandring på Öster Mälarstrand

Ljudvandring om Öster Mälarstrand

Västerås stads första ljudvandring handlar om Öster Mälarstrand.
Poesipark, äventyrsbad, moderna hus, rekreation och folkliv. Öster Mälarstrand är verkligen något helt annat idag än det var när tankarna om att bygga bostäder föddes för 30 år sedan. Nu släpper vi en ljudvandring där vi berättar hur Öster Mälarstrand har gått från att vara ett slutet industriområde till att bli en livfull modern stadsdel. En historia om hur en stad växer och utvecklas.

Ladda ner den helt nya appen Västeråsguide till din telefon från App store eller Google play.


Västeråsguide med ljudvandring på Öster Mälarstrand

Öster Mälarstrand växer bit för bit

Det var redan under 1990-talet som den första etappen började byggas i tallbacken närmast Framnäs. Därefter satte bygget igång av dp 1221, som stod klart år 2005.

Kvartersstaden detaljplan 1 och 2 

Kvartersstaden är den mest centrala delen av Öster Mälarstrand med Mälaren framför sig och Mälarparken bakom sig.

Öster Mälarstrand detaljplan 1, dp 1645

Öster Mälarstrand detaljplan 2, dp 1718

Kajstaden detaljplan 3

Kajstaden började byggas 2018 och är den första av de två detaljplanerna precis intill vattnet och bryggorna nära Steam hotell och actionbadet Kokpunkten. Kvarteren är stadslika i grunden, men skapade för att släppa in ljus och ge bostäderna så mycket utsikt mot Mälaren som möjligt. Arkitekttanken har varit tydlig när det gäller den öppna känslan, tryggheten och närheten till vattnet. Kvarteren utgår från platsens unika läge vid den gamla industrimiljön och Notuddsparken. I Kajstaden hittar vi också flera exempel på hållbart byggande, bland annat Sveriges högsta trähus.

Längs med kajen kommer ett fint promenadstråk att växa fram med sittplatser och uteserveringar. I hörnet mot det gamla ångkraftverket har ett stort trädäck byggts – Kokplattan.

Genom Kajstaden kommer ett lummigt parkstråk, Ägirparken att byggas längs med Ägirgatan. I slutet av Ägirgatan finns ett trivsamt torg – Siréntorget.

Öster Mälarstrand detaljplan 3, dp 1797

Parkstaden detaljplan 4

Parkstaden ligger direkt granne med Kajstaden - inbäddad mellan parkstråket och Notuddsparken. Husen ramas in av öppna gårdar och parkstråk, med klara siktlinjer ut mot vatten och natur. På utvalda platser i stadsdelen placeras högre hus som fungerar som noder i området tillsammans med det gamla kraftverket.

I Västerås Översiktsplan 2026 är ambitionen att etapp 4 på Öster Mälarstrand ska bli Västerås första hållbara teknik‐ och miljöstadsdel. Det finns flera exempel på unika klimatsmarta lösningar i bostäderna i Parkstaden.

I Parkstaden byggs en förskola, ett äldreboende och ett parkeringshus.

Öster Mälarstrand detaljplan 4, dp 1842

Mälarängen detaljplan 5

Området gränsar nästan helt till den nya bebyggelsen som växer fram på Öster Mälarstrand. I öster möter området Björnövägen och en del av Mälarparken. Området har under många år varit plats för bland annat stora lagerlokaler och båtuppställningsplatser. Bostads AB Mimer äger den större delen av området.

Mimer planerar att bygga cirka 1500 bostäder mellan 6 och 16 våningar höga. Ett underjordiskt garage med 900 platser och en förskola med fyra avdelningar finns också med i planerna. Byggstarten var under 2019 och kommer troligen att pågå i 6-8 år.

Öster Mälarstrand detaljplan 5, dp 1843

Illustrationsplan för Öster Mälarstrand där detaljplan 3, 4 och 5 är sammansatta till en helhet.

Skoltomten

På området som kallas skoltomten bygger Västerås stad Mälarparksskolan. Skolan kommer att ha plats för 560 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Intill skolan byggs också 82 hyresrätter som ska stå klara sommaren 2020, en strövstig och en aktivitetsplan.

Detaljplan för del av Västerås 1:128, dp 1876

Mälarparksskolan

Mälarparksskolan

Mälarparksskolan

Mälarparksskolan

Upptäck Öster Mälarstrand i 3D - klicka dig runt i området

Via länken nedan når du en karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Öster Mälarstrand – Bentley® OpenCities™ Planner Länk till annan webbplats.

Det här har vi redan gjort!

Skola och förskola

Förskolan Triton öppnade i januari 2018 och har plats för 72 barn fördelat på fyra avdelningar.

Torg och parker

Hela den vackra Mälarstranden präglas av bryggorna och de sjönära grönytorna som ger stadsdelen dess karaktär. Dit letar sig många västeråsare för att motionera och för att fylla sina sinnen med vackra vyer och frisk sjöluft. På sommaren lockar sol och bad och på vintern när isen lagt sig på Mälaren kan du enkelt ta dig ut på en skridskotur på den plogade banan. Från Öster Mälarstrand går banan ut mot Östra Holmen och vidare ut till Björnöbron.

Lasse Färnlöfs plats med sittplatser och en Mälarinspirerad lekplats ligger i hjärtat av Öster Mälarstrand, kringgärdat av caféer och restauranger i anslutning till strandpromenaden. Parken är uppkallad efter jazzmusikern och västeråsaren Lasse Färnlöf som bland annat är känd för att ha skrivit Att angöra en brygga.

Kapellparken ligger i anslutning till Lasse Färnlövs plats. Där har staden anlagt en trivsam park med fontän och rabatter där du kan slå dig ned på någon av de många sitt- och liggplatserna och titta ut över Mälaren.

Poesiparken byggdes 2016 och är en lekplats som har hämtat inspiration från västeråsaren och nobelpristagaren Tomas Tranströmers poesi och insektsintresse. Här kan du bland annat leka i ett hus fyllt av poesi, åka linbana, rutschkana och tåg. Allt under uppsikt av stora insekter, fåglar, svampar och växter.

Notuddsparken är en liten bevarad oas som staden gjort mer tillgänglig genom att anlägga gångstigar och spänger. Längst ut på Notudden ligger en ceremoniplats med sittplatser i en halvcirkel. Detta ska vara en plats för vigsel, meditation och samling.

Mälarparken är en så kallad stadsdelsskog med många trevliga gång- och löpspår. I Mälarparken ligger Himlabacken som på vintern är en populär backe för pulkaåkning dag som kväll eftersom backen är belyst.

Vi bygger för social hållbarhet

Vi vill att Västerås ska vara  en ort som för en lång tid framöver skapar jämlika förutsättningar och en stark tillit. På Öster Mälarstrand arbetar vi med den sociala hållbarheten på många sätt, bland annat genom att skapa förutsättningar för att rummen mellan husen blir levande mötesplatser för boende och besökare. För att få veta mer om det arbetet kan du se en intervju med Ulf Edvardsson, Västerås stads projektledare för Öster Mälarstrand, som SVT gjorde i januari 2019.

Sociala platser ska utveckla Västerås - intervju med Ulf Edvardsson, SVT Nyheter Västmanland Länk till annan webbplats. 

Passivhus finalist till klimatpris

Passivhusen på Öster Mälarstrand, ritade av arkitekten Hans Eek och Kjellgren Architecture, har gått vidare till final i Årets Bygge 2022 – av 30 bidrag återstår nu tre.

Husen på Öster Mälarstrand är nominerade i kategorin Bostad i Årets Bygge 2022, som premierar hållbart byggande i Sverige. Tävlingen består av sex kategorier: samhällsfastigheter, industri/logistik/butik, bostäder, hotell, kontor och infrastruktur.

De klimatsmarta bostadshusen är byggda i trä med rymliga odlingsbalkonger och energieffektiva, tjocka väggar. På taket finns solceller som är placerade i öst-västlig riktning, eftersom de boende använder mest el när solen står i just den positionen. Solcellerna alstrar mer än 50 procent mer energi än vad huset använder.

Arkitekten Hans Eek, som själv bor i Västerås, ligger bakom passivhusen på Öster Mälarstrand:

-Staden har länge legat i framkant när det utvecklingen av att bygga klimatsmart, säger han. Husen på Öster Mälarstrand har två syften: som boende och som koldioxidsänka. Kan vi sprida filosofin att skapa klimatsmart boende till byggsverige genom en utmärkelse som Årets Bygge 2022 är det fantastiskt!

Den 24 mars koras vinnaren i Årets Bygge 2022 vid Construction Summit i Stockholm.

Första spaden i Najaden!

Nu har Västerås stad och Sveafastigheter tagit första spadtaget för kvarteret Najaden på Öster Mälarstrand. 98 lägenheter i två huskroppar, ett med 5 våningar och ett med 16, ska sträcka sig mot himlen.

Sveafastigheter och Västerås stad främjar biologisk mångfald och klimatsmart byggande. Tack vare klimatförbättrad betong sänker vi koldioxidutsläppet med 20 procent. Betongen består av sand, stenkross och vatten där restprodukter som slagg och flygaska tagit cementens plats.

På plats vid spadtaget inför ett 20-tal inbjudna fanns Jesper Brandberg (L), ordförande fastighetsnämnden Västerås stad, Suzan Amin projektchef Sveafastigheter och Viktor Mandel, vd Sveafastigheter. Jesper Brandberg är nöjd med utvecklingen i området:

­-Det är bra att vi på Öster Mälarstrand fått till den här kombinationen av bostäder och service som butiker, restauranger, hotell och bank, säger han.

Förutom den biologiska mångfalden i kvarteret, en grönskande innergård, finns även ett gemensamt garage (med infart från parkeringshuset Dockan) och lådcykelpool. Den kommande grönskan fick dessutom sin symbol i form av en planta, transporterad i kruka per lådcykel.

Kvarteret Najaden får både hyres- och ägarlägenheter och ska stå klart för inflyttning hösten 2023.

Vid spaden i kvarteret Najaden, från vänster: Jesper Brandberg, Suzan Amin och Viktor Mandel.

Bra länkar

Bra länkar

Mer information om Öster Mälarstrand

Östermälarstrand.se Länk till annan webbplats.

Parkeringsplatser

För att se till att det finns parkeringsplatser i området, både för boende och besökare, har Västerås stad byggt parkeringshuset Däcket som öppnades i slutet av juli 2018. På vasteras.se kan du läsa mer om parkeringshuset.

Parkera i Västerås

Sveriges största småbåtshamn

Sveriges största småbåtshamn heter Mälarparken och ligger på Öster Mälarstrand. Småbåtshamnen, som är ett viktigt nav i området, utvecklas löpande för att kunna ta emot fler båtar och för att skapa fina miljöer för boende och besökare.

Om du är intresserad av att hyra en båtplats är du välkommen att kontakta Västerås stad för information om lediga platser osv. På vasteras.se kan du läsa mer.

Båtliv och hamnar

Kollektivtrafik

Till Öster Mälarstrand går buss 2 som stannar längs med Björnövägen med 10-minuterstrafik åt båda håll. I augusti 2018 började även busslinje 11 trafikera längs Öster Mälarstrands allé. Mer information om tidtabeller hittar du på VL:s webbsida.

VL Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Hitta hit

Text