Detaljplan för del av Västerås 3:12, mobilitetscenter, Finnslätten, dp 2011

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 14 december 2023.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt med en anläggning för ett mobilitetscenter inom planområdet.

Detaljplan dp 1989 och den här, dp 2011, var tidigare en och samma detaljplan med namnet dp 1989. Byggnadsnämnden beslutade i december 2023 att dela upp den i två delar. Den andra delen, dp 1989, gäller mottagningsstationen.

Detaljplan för del av Västerås 3:12, mottagningsstation, Finnslätten, dp 1989

Flygbild över Finnslätten med planområdet inringat med röd streckad linje.

Flygbild över planområdet på Finnslätten

Mer information om Finnslätten

Läs mer om Finnslättens utveckling

Planprogram för stadsutveckling Finnslätten, pp 37

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Afroditi Manakou och Emma Lilja.

  • Afroditi når du på e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 84 47
  • Emma når du på e-post emma.lilja[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 00 86.
Så här gör du

Detaljplanens handling

Planuppdrag för detaljplan dp 2011 Pdf, 292.2 kB. (som var en del av uppdraget för dp 1989)

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se