Fritidshem

Så söker du plats

När du har fått besked om plats på en skola för ditt barn söker du plats i fritidshem. Du ansöker via e-tjänsten för förskola och fritidshem, gäller även för pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Räkna bort skoltiden när du anger behov av timmar i fritidshem. Kontakta aktuell skola för att få veta skoltiden.

Information om att ansöka, ändra och säga upp plats

Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller annan e-legitimation, som du får av din bank. Det fungerar bäst att använda webbläsaren Chrome.

Fritidshem i Västerås

Fritidshemmen i bokstavsordning. Om du klickar på skolans namn i listan nedan ser du en länk till skolans webbplats. På webbplatsen kan du läsa mer om skolans arbetssätt och få kontaktuppgifter.

Du kan söka på följande i sökrutan nedan, så visas fritidshemmen i en lista:

  • Utförare: Kommunal, Fristående.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om fritidshem

Fritidsverksamhet erbjuds som fritidshem, pedagogisk omsorg eller öppen fritidsverksamhet för den tid av dagen som barnet inte går i skolan.

Fritidshem

Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 6. På många skolor finns fritidshemmet i lokaler på skolan. Det underlättar samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem.

Det finns lovverksamhet som är öppen även för barn som inte är inskrivna i fritidshem, men har ett behov av pedagogisk verksamhet under lov.

Du betalar en avgift när ditt barn går i fritidshem.

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg

Blankett för ansökan om lovverksamhet Pdf, 114.6 kB.

Blankett för ansökan om lovverksamhet, ifyllnadsbar Word, 203.5 kB.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en verksamhet där barn tas emot i personalens eget hem i stället för att gå i fritidshem. Avgiften är densamma.

Vad gäller?

Fritidsverksamhet erbjuds till barn går i förskoleklass och årskurs 1-6 som har föräldrar som arbetar eller studerar samt till barn som har ett eget behov av den.

Kommunens fritidshem har normalt öppet vardagar klockan 6.30-18.00. För de familjer som har särskilda skäl har vi utökad verksamhet från klockan 6.00 till klockan 19.30. Arbetsgivarintyg lämnas på begäran till fritidshemmet. Efter klockan 19.30 finns det nattverksamhet. Fyra dagar per år stänger fritidshemmen för planering, utvärdering och kompetensutveckling.

Barn till arbetssökande och föräldralediga

Barn som går i förskoleklass och årskurs 1-3 som har förälder som är arbetssökande eller föräldraledig har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats upp till tre timmar per dag, totalt 15 timmar per vecka. Rätten till fritidshem för barn till föräldralediga och arbetssökande gäller skoldagar efter förskoleklass och skola. På skollov är barnen lediga.

Barn som går i årskurs 4-6 som har en förälder som är arbetssökande eller föräldraledig har inte rätt till fritidshem/pedagogisk omsorg. När du börjar i årskurs 4 i grundskolan erbjuds du istället öppen fritidsverksamhet eller fritidsklubb som det också kallas. Här får du hjälp med läxor, deltar i fritidsaktiviteter och umgås.

Information om fritidsklubb, öppen fritidsverksamhet

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Från och med höstterminen det år barnet fyller 13 år kan vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barnet kan då få rätt till plats i fritidshem efter ordinarie skoltid och under lov.

Information om korttidstillsyn och hur du ansöker

Så här jobbar vi

Den kommunala verksamheten drivs av Västerås stads skolverksamheter och Skultuna kommundel. Den fristående verksamheten drivs av bolag, stiftelser eller kooperativ.

Fritidshemmen följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmen har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Läroplan för fritidshemmet, Skolverket Länk till annan webbplats.

Frågor

Om du har frågor om ett specifikt fritidshem kontaktar du fritidshemmet. Om du har andra frågor, till exempel om hur du väljer fritidshem eller hur många timmar du kan få, kontaktar du Kontaktcenter.

I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för fritidshem. Kulturnämnden ansvarar för fritidsklubbar och fritidsgårdar. Nämnderna medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta respektive nämnd om du har frågor om politiska beslut i fritidsverksamheten.

Synpunkter och klagomål

I Västerås stad är vi angelägna om att fritidshemmen har hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att de uppfyller våra krav. Dessutom kan du som vårdnadshavare påverka med synpunkter, klagomål eller beröm.

Alla fritidshem ansvarar för att ha god kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Fritidshemmen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Upptäcks brister ska fritidshemmet åtgärda dem.

Om ditt barn går i ett kommunalt fritidshem i skolan

Steg 1 Fritidshemmet

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på ett kommunalt fritidshem ska du först vända dig direkt till skolan. Prata med personal eller rektor, antingen direkt när ni möts eller på telefon.

Grafisk symbol för synpunkter och klagomål.

Alla synpunkter och klagomål ska registreras och dokumenteras. Den som har en synpunkt eller ett klagomål kan:

  • formulera själv i webbformuläret. Din synpunkt eller ditt klagomål kommer då till rektor på din skola. Här har du möjlighet att vara anonym om du vill.
  • ta hjälp av personal eller rektor.

Webbformulär för synpunkter och klagomål på ett kommunalt fritidshem Länk till annan webbplats.

Steg 2 Verksamhetschef

Om skolan inte hanterar ditt klagomål, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta verksamhetschefen för grundskoleverksamheten.

Kontaktuppgifter barn- och utbildningsförvaltningen

Steg 3 Skolinspektionen

Om klagomålet inte hanteras av verksamhetschefen för grundskoleverksamheten, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta Skolinspektionen.

Klagomålshantering, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Om ditt barn går i ett fristående fritidshem i skolan

Steg 1 Fritidshemmet

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på ett fristående fritidshem ska du först vända dig direkt till skolan och följa deras rutin.

Steg 2 Västerås stad

Om det inte känns möjligt eller du känner dig missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till Västerås stad för råd och stöd.

Steg 3 Skolinspektionen

Du kan också vända dig till Skolinspektionen som har tillsynsansvar för fristående grundskolor.

Klagomålshantering, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Om ditt barn går i ett fristående fritidshem som inte tillhör en skola

Steg 1 Fritidshemmet

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på ett fristående fritidshem som inte tillhör en skola ska du först vända dig direkt till fritidshemmet och följa deras rutin.

Steg 2 Västerås stad

Om det inte känns möjligt eller du känner dig missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till Västerås stad som har tillsynsansvar för fristående fritidshem som inte tillhör en skola.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola)
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se

Nytt i Västerås

Det här händer i Västerås