Fritidsklubben, öppen fritidsverksamhet

När du börjar i årskurs 4 kan du komma till oss på fritidsklubben, eller klubben som den också kallas. Här kan du vara med på massa roliga aktiviteter, röra på dig, få hjälp med läxor eller helt enkelt bara ta det lugnt.

Bra länkar

Var finns klubbarna?

Om klubben

Barn i 10–12-årsåldern vill ofta ta ett större ansvar för sin fritid. Därför får elever i årskurs 4–6 komma till oss på klubben, vilket är en öppen fritidsverksamhet på olika platser i staden. Här jobbar trygga fritidsledare som är nyfikna på alla barn och låter dem vara med och påverka verksamheten.

Vad som finns att göra varierar från klubb till klubb. På vissa kan du skapa musik och på andra kan du programmera robotar. Vi bakar ofta tillsammans och åker på utflykter. Det du kan vänta dig på alla fritidsklubbar är en plats där du kan vara dig själv, träffa massa kompisar och där det alltid finns vuxna som lyssnar på dig.

Gruppkram med en fritidsledare och en grupp ungdomar
För vem

Vad gäller?

Mellanmål

Klubben är öppen för barn som går årskurs 4 fram till årskurs 6. Att vara på klubben kostar ingenting och varje familj väljer själv när och hur ofta barnet ska vara med.

Om barnet ska serveras mellanmål kostar det 200 kronor i månaden, men då ingår också lunch på loven till och med juni 2024. I Skultuna är både mellanmål och lunch på loven kostnadsfria.

Anmäl dig för mellanmål via Västerås stads e-tjänst

Gratis mellanmål för alla från och med augusti 2024

Från och med augusti 2024 kommer mellanmål att serveras utan kostnad på alla fritidsklubbar.

Klubbens öppettider

De flesta klubbar är öppna klockan 13.00–17.00 under skoldagar och 10.00–17.00 under sammanhängande lov. I juli är verksamheten stängd, men då finns möjlighet till att ansöka om fritidshem istället.

Nya tider från och med augusti 2024

Från och med augusti 2024 kommer klubbarna att vara öppna 13.00–17.00 både på skoldagar och på lov. I Skultuna är öppettiderna under lov fortsatt 10.00-17.00.

Lunchserveringen på loven tas bort på alla fritidsklubbar utom Skultuna. Då får alla barn mellanmål utan kostnad varje dag. Med lov avses sportlov, påsklov, sommarlov under juni och från andra veckan i augusti samt höstlov. Under jullovet är alla fritidsklubbar utom Skultuna stängda. Under juli och första veckan i augusti är alla fritidsklubbar stängda.

Läs mer om varje klubbs öppettider på deras sidor under rubriken Var finns klubbarna?

Barn i behov av barnomsorg kan ta del av fritidshem som finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 6. Fritidshemmen är mer geografiskt utbyggda i staden jämfört med fritidsklubbarna.

Mer information om fritidshem

Information om fritidshem

Så här jobbar vi

Du känner igen vår verksamhet på

  • Klubben är en öppen verksamhet. Det betyder att barnen tar sig till och från klubben på egen hand och det är valfritt hur länge de vill stanna. Fritidsledarna ansvarar för barnen när de deltar i verksamheten.
  • Barnen har roligt och trivs tillsammans.
  • Både barn och föräldrar har ett stort inflytande i verksamheten.
  • Allt eftersom barnen blir äldre får de möjlighet att ta större ansvar för sin fritid.
  • Barnen formar, tillsammans med personalen, en flexibel och bra verksamhet utifrån barnets ålder, önskemål och behov. Det gör att barnen får möjlighet till individuella val utifrån sina förutsättningar.
  • Barnen har samma försäkringsskydd som i skolan.

Vill du veta mer om klubbarna i Västerås, kan du kontakta den verksamheten du är intresserad av.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

kontaktcenter@vasteras.se