Västerås stad bäst på preventionsarbete

Västerås stad har utsetts till bästa kommun på preventionsarbete, i rapporten Kommunrankningen 2023 som är gjord av UNF - Ungdomens nykterhetsförbund. Rapporten belyser Västerås stads arbete med att förebygga alkohol, narkotika, dopning och tobaksanvändning bland unga, genom ett brett samarbete med skolor, idéburna organisationer, myndigheter och näringslivet.

Kommunrankningen 2023

Prevention är ett av många sätt att arbeta med att unga ska hålla sig nyktra, och Västerås har utmärkt sig som bäst på detta område enligt UNF.

Västerås stad har två gånger tidigare blivit utsedd till ”Årets förebyggande kommun”, senast 2020, och nu denna fina utmärkelse från UNF. Styrkan i vårt preventiva arbete är att vi är väldigt många olika verksamheter både inom Västerås stad och civilsamhället som driver ANDTS-arbetet framåt tillsammans, säger Ammi Karlsson Pye, utvecklingsledare på fritid och förebyggande.

Motiveringen i Kommunrankningen 2023 framhäver bland annat:
- Västerås stads arbete med att stärka folkhälsan, skapa en trygg skolmiljö och säkerställa en aktiv fritid för barn och unga.
- Kommunens förebyggande arbete för barn i socioekonomiskt utsatta områden, elever med svårigheter och problematisk frånvaro i skolan samt ensamkommande flyktingbarn.
- Stöd till föräldrar för att stärka deras föräldraskap, vilket också är en av de faktorer som gör Västerås stad till den bästa kommunen på prevention enligt UNF.

Västerås stad kvalar in som nummer ett tack vare det förebyggande arbetet som aktivt integreras i skolorna, och samarbetet som görs kring detta tillsammans med idéburna organisationer, myndigheter och näringslivet.

Något som också får Västerås stad att sticka ut från andra kommuner är att staden gör fler tillsynsbesök för serveringstillstånd än genomsnittet i Sverige, med 1,82 besök per tillstånd, jämfört med landets snitt på under 1.

Att vi utses till Sveriges bästa kommun för preventivt arbete med att hålla ungdomar nyktra är ett fint kvitto på att vårt arbete ger effekt. Under de senaste åren har vi satsat både på att öka antalet tillsynsbesök för serveringstillstånd, ökat antalet inspektörer och satsat på vidareutbildning. Vi tror verkligen att det är viktigt att vi är synliga i restaurangmiljöerna och stöttar krögarna i att ta sitt ansvar när det gäller ungdomar och alkohol, säger Peter Gustafsson Lidman, chef för serveringstillstånd på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås.

Läs hela Kommunrankningen 2023

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den