Familj, barn och ungdom

Här hittar du information om du behöver hjälp och stöd. Det kan till exempel gälla konflikter i familjen eller att du vill förändra din familjesituation.

Vad söker du?

Familjecentrum

Genom familjecentrum finns kostnadsfria aktiviteter för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Västerås:

  • Vägledning i föräldrarollen.
  • Öppna förskolan – mötesplats för föräldrar och barn.
  • Stärka relationen mellan förälder och barn/tonåring.
  • Utveckla ditt föräldraskap individuellt eller ihop med andra föräldrar i grupp.
  • Stöd till föräldrar i samarbete med förskola/skola.

Till familjecentrum

Familjerådgivningen

Du som är vuxen och vill ha stöd i kärleks- och familjerelationer kan få hjälp av familjerådgivningen med frågor som:

  • Vi har svårt att prata med varandra.
  • Vi bråkar eller vi är bara tysta.
  • Allt blev förändrat i relationen sedan vi fick barn.
  • Svårigheter med intimitet och sex.
  • Vi funderar på att separera och behöver hjälp att prata om det.

Till familjerådgivningen

Det finns flera olika hjälptelefoner och forum dit du kan vända dig utan att det kostar någonting. Det kan handla om att du vill prata med någon som förstår din situation eller bara kan lyssna. Via en hjälptelefon kan du få råd om vart du kan vända dig för mer hjälp. Du behöver inget biståndsbeslut. De har också tystnadsplikt och kommer inte föra några journaler över vad ni pratar om.

Föräldratelefonen

021-39 19 20. Telefontid 10–12 varje helgfri vardag.

Hit kan du ringa om du behöver prata med någon om ditt barn eller dina funderingar på föräldrarollen. Vi som svarar jobbar som familjevägledare på familjecentrum i Västerås, vi lyssnar och ger råd om barn från 0–18 år. Du kan vara anonym.

BRIS 116 111

BRIS står för Barnens rätt i samhället och är till för dig som är under 18 år. På deras webbplats kan du chatta med en kurator eller skriva med jämnåriga i forum.

Bris.se

Rädda barnen – Kärleken är fri

För barn och unga mellan 12 och 25 år som behöver stöd eller hjälp och har frågor om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap. Vi har tystnadslöfte, du som chattar är anonym och det kostar inget att chatta med oss.

Chatten kärleken är fri – Fråga om hedersförtryck

Tjejjouren 021-12 70 10

Till tjejjouren kan du som tjej vända dig om du behöver prata med någon. Du kan vara anonym och det finns ingen åldersgräns.