Boenden för personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och behöver extra hjälp och stöd kan flytta till ett boende med särskild service.

För vem?


Dina behov bestämmer vilken typ av bostad och vilket stöd du får. Biståndshandläggarna utreder dina behov och avgör om du har rätt till boende med särskild servicebostad, och i så fall vilken typ.

För dig med en intellektuell funktionsnedsättning

Servicebostad kan passa dig som har ett visst behov av stöd men ändå klarar en del saker självständigt. Servicebostäder består av flera lägenheter som ligger i vanliga bostadsområden och är en mellanform mellan att eget boende och boende i gruppbostad. Du bor i en egen lägenhet med tillgång till personal och service hela eller delar av dygnet. Det finns också gemensamma lokaler där du kan umgås med andra boende i huset.

Servicebostäder

Gruppbostad är ett bra alternativ för dig som behöver mycket stöd och behöver ha personal tillgänglig dygnet runt. En gruppbostad består av mindre lägenheter, ungefär 4-6 stycken som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Varje lägenhet är har eget kök och badrum. När du bor i gruppbostad kan du också delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra boende.

Gruppbostäder

För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Boendena består av flera lägenheter. Stödet är individuellt anpassat efter behov.

Boenden för dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hur går det till?

Steg 1

Du kan ansöka om boende genom att skicka in en blankett eller via e-tjänst. Du som är under 65 ska använda blanketten för insatser enligt LSS. Du som är över 65 ska använda blanketten för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Steg 2

När din ansökan har kommit in kontaktar en biståndshandläggare dig för att ni tillsammans ska utreda vad du har för behov av stöd och hjälp. När utredningen är klar får du ett beslut.

Steg 3

Om du får avslag och inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med detta. Din överklagan måste ha kommit in till Västerås stad inom tre veckor från att du har fått beskedet.

Information om hur du överklagar ett beslut
Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se