Psykisk funktionsnedsättning

Alla kan få psykiska besvär. Om den psykiska ohälsan är långvarig eller omfattande och hindrar dig från att leva ett ”vanligt” liv, kan den klassas som en funktionsnedsättning.

Vilket stöd kan jag få?

Boendestöd

Boendestöd innebär att du får stöd i hemmet för att klara av praktiska vardagssysslor. Det innebär att en boendestödjare kommer till dig regelbundet och stöttar dig till exempel när du ska diska, städa, laga mat, betala räkningar och så vidare. Syftet med stödet är att du ska bli mer självständig i din vardag.

Information om boendestöd

Öppen verksamhet, träffpunkter

På träffpunkter kan du träffa andra och delta i olika aktiviteter. Det kan vara ett bra sätt att bryta eller undvika isolering. För mer information kan du kontakta verksamheten eller din biståndshandläggare.

Information om träffpunkterna

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa dig i kontakten med kommunen, myndigheterna och vården, samt samordna de hjälpinsatser du får. Ombudet kan också fungera som samtalsstöd och ge dig information om ekonomi, hälsa eller sysselsättning. För att få ett personligt ombud ska du ha fyllt 18 år.

Information om personligt ombud

Sysselsättning 

Sysselsättning innebär att får du träna på olika sociala aktiviteter eller funktioner som du kan behöva i din vardag. Det finns både individuella aktiviteter och aktiviteter i grupp. Du har en handledare som ger dig stöd vid behov.

Sysselsättning är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Du ansöker hos Västerås stads biståndshandläggare.

Information om sysselsättning psykiatri

Stöd och service enligt LSS

Utöver dessa stödinsatser kan du även ha rätt till stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Information om stöd och service enligt LSS

Vem kan få?

Du kan få stöd och hjälp om du har en psykisk funktionsnedsättning.

Som psykisk funktionsnedsättning räknas det om:

  • du har psykiska besvär som gör det väldigt svårt att utföra aktiviteter på viktiga livsområden
  • dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid.

Ett psykiskt funktionshinder varierar ofta över tiden. En person med psykiskt funktionshinder kan därför periodvis fungera som andra, men ibland ha stora svårigheter i vardagslivet.

Även om dina psykiska besvär inte medför en funktionsnedsättning har du förstås rätt att få vård och stöd.

Information om psykisk ohälsa

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se