Ekonomiskt arrangemangsstöd

Västerås stad kan ge ekonomiskt stöd för arrangemang som väcker allmänt intresse för staden. Målet med stödet är att utveckla och stärka befintliga återkommande arrangemang, etablera nya sådana, stödja tillfälliga evenemang samt generellt främja ett brett spektrum av arrangemang i hela Västerås. Stödet riktar sig inte till aktörer som redan verkar på en fungerande marknad och har möjlighet att genomföra sina arrangemang på kommersiella grunder. Stödet syftar dessutom till att stärka Västerås platsvarumärke.

För att ekonomiskt stöd ska kunna vara möjligt måste arrangemanget uppfylla nedanstående förutsättningar. Det är viktigt att notera att uppfyllandet av dessa villkor inte automatiskt garanterar stöd. Varje ansökan utvärderas individuellt med hjälp av en specifik bedömningsmodell, oavsett om stöd tidigare har beviljats eller inte.

Vi önskar en komplett ansökan senast tre månader före genomförandet av arrangemanget för att kunna hantera ansökan.

Förutsättningar för ekonomiskt stöd:

 • Bidrar till mångfalden av arrangemang i Västerås.
 • Skapar meningsfulla upplevelser för invånare och besökare.
 • Genererar positiv marknadsföring för Västerås.
 • Allmänt främjar turistnäringen och näringslivet inom kommunen.
 • Har en tydlig tidsbegränsning.
 • Arrangemanget är nytt, tillfälligt eller en betydande utveckling av ett befintligt arrangemang.

Vidare förutsättningar:

 • Stödet används uteslutande till kostnader för arrangemanget.
 • Arrangören förbinder sig att återbetala ekonomiskt stöd om det inte används enligt avsikt.

Ekonomiskt stöd ges inte om:

 • Aktören redan är verksam på en fungerande marknad och har kapacitet att genomföra arrangemanget kommersiellt.
 • Arrangemanget har en tydlig religiös eller politisk inriktning.
 • Ansökan om arrangemangsstöd inkommer efter att arrangemanget har genomförts.
 • Arrangören har skatteskulder.
 • Huvudman för arrangören är föremål för brottsutredningar.

Representerar du en förening kan det finnas andra möjligheter till stöd för er.
Läs mer om Västerås stads föreningsstöd

 

För att söka arrangemangsstöd behöver du fylla i och skicka in ansökan.
Ladda ner mall för arrangemangsansökan Word, 246.3 kB.

 

Här listar vi de arrangemang som beviljats ekonomiskt arrangemansstöd från Västerås stad:

Arrangör: NFE AB ( i samarbete med Svenska Bodybuildning och Fitnessförbundet)
Arrangemang: Nordic Fitness Expo 2024

Arrangör: Tomas Wistrand AB
Arrangemang: Ljuspromenad vid Mälarisen 2024

Arrangör: Camera Natura
Arrangemang: Naturfotodagen 2024

Arrangör: Westridge Audio AB
Arrangemang: Lincs x Västerås 2024

Arrangör: Västerås Släktforskarklubb
Arrangemang: Släktforskardagarna 2025

Arrangör: NFE Sverige AB
Arrangemang: SM i Body Building + Nordic Cup 2024

Arrangör: Västerås Danscenter
Arrangemang: SM i dans 2024

Arrangör: Segelsällskapet Aros
Arrangemang: SM för Expressbåtar 2024

Arrangör: Varos Cruising
Arrangemang:
Cruising 2024

Arrangör: Bulgasal
Arrangemang: Bulgasal metal fest

Arrangör: Indisk barnklubb
Arrangemang: "Bachche Ki Masti Ka Mela" (barnfestival)

Arrangör: A & B Message Production AB
Arrangemang: Västerås konstfestival 2024

Arrangör: Västerås Discgolf Club
Arrangemang: Par SM i Discgolf

Kontakta oss

Kristin Karlsson

Samordnare

För frågor gällande det ekonomiska arrangemangsstödet samt inlämnande av ansökan.

021-39 74 27

kristin3.karlsson@vasteras.se