Visa sökformulär

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet ger personer med funktionshinder i Västerås inflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden.

Rådet för funktionshinderfrågor är ett samverkansforum mellan förtroendevalda i Västerås stads nämnder och lokala föreningar för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att i ett tidigt skede stärka inflytandet i övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet är ett forum för information och kunskapsspridning och arbetar för att synpunkter från personer med funktionsnedsättning tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Rådet består av tolv ledamöter och elva ersättare. Ledamöterna väljs för en period om fyra år och följer den politiska mandatperioden.

Kopplat till rådet finns ett flertal samverkansgrupper mellan personer med funktionsnedsättning och kommunens förvaltningar.

Ordförande

 • Magnus Johansson (S), ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning

Förtroendevalda ledamöter

 • Carin Lidman (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, förste vice ordförande i grundskolenämnden
 • Henrik Östman (L), ledamot i byggnadsnämnden
 • Karin Andersson (L), ledamot i nämnden för personer med funktionsnedsättning
 • Vicki Skure Eriksson (C), ordförande i förskolenämnden och ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
 • Anna Thunell (MP), ordförande i tekniska nämnden

Ersättare

 • Johan Henriksson (M), andre vice ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning
 • Amanda Grönlund (KD), ersättare i grundskolenämnden
 • Irene Hagström (M)
 • Anna Hård af Segerstad (M), andre vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande och andre vice ordförande i tekniska nämnden 
 • Caroline Högström (M), andre vice ordförande i grundskolenämnden

Ansvarig tjänsteperson på stadsledningskontoret är Christin Tjärnheden.

Kallelse

2023

2023-03-07 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF) sammanträde Pdf, 170.4 kB.

Tidigare

2022-08-23 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF) sammanträde Pdf, 135.3 kB.

2022-05-17 Inbjudan TEMA-dag: Prova-på-dag Pdf, 74.4 kB.

2022-04-12 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF), sammanträde - uppdaterad  Pdf, 141.8 kB.

2022-02-15 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF), sammanträde Pdf, 181.5 kB.

2021-12-01 Inbjudan TEMA-dag: Prova-på-dag INSTÄLLD Pdf, 176.8 kB.

2021-10-20 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF), sammanträde Pdf, 177.7 kB.

2021-09-17 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF), sammanträde Pdf, 177.6 kB.

2021-06-10 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf, 177.4 kB.

2021-04-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf, 184.5 kB.

2020-10-23 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf, 175.5 kB.

2019-12-06 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf, 174.6 kB.

2019-09-20 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Uppdaterad 190912 Pdf, 134.4 kB.

2019-04-02 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf, 292.3 kB.

2019-02-15 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf, 292.7 kB.

2018-09-27 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf, 129.6 kB.

2018-05-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf, 110.5 kB.

2017-10-17 Inbjudan TEMA-dag: Liv och hälsa UNG Pdf, 220.6 kB.

2017-09-28 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf, 295 kB.

2017-02-21 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF). sammanträde Pdf, 308.5 kB.


Protokoll

2023

2023-03-07 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2 Pdf, 2.9 MB.

2022

2022-08-23 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 2.5 MB.

2022-05-17 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), minnesanteckningar temadag inkl bilaga 1-2 Pdf, 3.9 MB.

2022-04-12 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 12.6 MB.

2022-02-15 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 5.3 MB.

2021

2021-10-20 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 8.2 MB.

2021-09-17 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2 Pdf, 2.3 MB.

2021-06-10 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 3.7 MB.

2021-04-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-6 Pdf, 16.4 MB.

2020

2020-10-23 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2 Pdf, 2.7 MB.

2019

2019-12-06 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2 Pdf, 4.1 MB.

2019-09-20 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 2.4 MB.

2019-05-29 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), minnesanteckningar Temadag Pdf, 1.3 MB.

2019-04-02 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2 Pdf, 9.6 MB.

2019-02-15 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1 Pdf, 7.8 MB.

2018

2018-09-27 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-4 Pdf, 8 MB.

2018-05-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KFR), protokoll inkl bilaga 1-9 Pdf, 3.5 MB.

2017

2017-10-17 Presentation TEMA-dag: Liv & hälsa UNG Pdf, 2.6 MB.

2017-09-28 Rådet för funktionshinderfrågor KFR), protokoll inkl bilaga 1-8 Pdf, 8 MB.

2017-02-21 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 7.5 MB.

2016

2016-11-03 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll Pdf, 72.1 kB.

2016-09-27 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilagor Pdf, 8.7 MB.

2015

2015-09-24 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll Pdf, 160.8 kB.
Bilaga, Alexanders bilder Pdf, 756.4 kB.

2015-04-09 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll Pdf, 166.8 kB.