Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet ger personer med funktionshinder i Västerås inflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden.

Rådet för funktionshinderfrågor är ett samverkansforum mellan förtroendevalda i Västerås stads nämnder och lokala föreningar för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att i ett tidigt skede stärka inflytandet i övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet är ett forum för information och kunskapsspridning och arbetar för att synpunkter från personer med funktionsnedsättning tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Rådet består av tolv ledamöter och elva ersättare. Ledamöterna väljs för en period om fyra år och följer den politiska mandatperioden.

Kopplat till rådet finns ett flertal samverkansgrupper mellan personer med funktionsnedsättning och kommunens förvaltningar.

Ordförande

 • Magnus Johansson (S), ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning

Förtroendevalda ledamöter

 • Magnus Johansson (S), Ordförande
 • Marie Brandstedt (M)
 • Hawar Asaiesh (V)
 • Roger Haddad (L)
 • Nilla Kuul (KD)
 • Jonathan Taki (C)

Ersättare

 • Markus Lindgren (MP)
 • Eva-Lotta Svenson (C)
 • Ingmarie Bjurstedt (SD)
 • Jonas Larsson (M)
 • Solveig Nilsson (S)

Ledamöter, representanter från lokala föreningar

 • Ove Löfgren, Hörselskadades Riksförbund
 • Tina Sunderman, DHR
 • Sandra Löfgren, RBU
 • John Balci, SRF, Synskadades Riksförbund
 • Umka Zurkhaeva, VIP, Västmanlands Intresseförening för Psykotisk sjuka
 • Margareta Hallner, FUB

Ersättare

 • Ann-Sofie Blomberg, FUB
 • Monica Turner, Autism Aspergerföreningen
 • Åsa Blom, SRF, synskadades Riksförbund
 • Eira Gunnarsson, Personskadeförbundet RTP
 • Anna Bärneskär, Neuroförbundet

Ansvarig tjänsteperson på stadsledningskontoret är Christin Tjärnheden.

Minnesanteckningar

2024

2024-03-13 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), minnesanteckningar inklusive bilagor Pdf, 9 MB.

2024-05-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), minnesanteckningar inklusive bilagor Pdf, 2.1 MB.

2023

2023-03-07 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2 Pdf, 2.9 MB.

2023-05-22 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2 Pdf, 1.7 MB.

2023-09-13 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-4 Pdf, 4.2 MB.

2023-11-28 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), minnesanteckningar Pdf, 976.9 kB.

2022

2022-08-23 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 2.5 MB.

2022-05-17 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), minnesanteckningar temadag inkl bilaga 1-2 Pdf, 3.9 MB.

2022-04-12 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 12.6 MB.

2022-02-15 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 5.3 MB.

2021

2021-10-20 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 8.2 MB.

2021-09-17 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2 Pdf, 2.3 MB.

2021-06-10 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3 Pdf, 3.7 MB.

2021-04-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-6 Pdf, 16.4 MB.

 

Kallelse

2024-05-16 Rådet för funktionshindersfrågor, KRF sammanträde Pdf, 642 kB.

2024-03-13 Rådet för funktionshinderfrågor, KRF sammanträde Pdf, 150.3 kB.

2023-11-28 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF) sammanträde Pdf, 142.5 kB.

2023-09-13 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF) sammanträde Pdf, 143.9 kB.

2023-05-22 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF) sammanträde Pdf, 168.1 kB.

2023-03-07 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF) sammanträde Pdf, 170.4 kB.

2022-08-23 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF) sammanträde Pdf, 135.3 kB.

2022-05-17 Inbjudan TEMA-dag: Prova-på-dag Pdf, 74.4 kB.

2022-04-12 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF), sammanträde - uppdaterad  Pdf, 141.8 kB.

2022-02-15 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF), sammanträde Pdf.

2021-12-01 Inbjudan TEMA-dag: Prova-på-dag INSTÄLLD Pdf.

2021-10-20 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF), sammanträde Pdf.

2021-09-17 Rådet för funktionshinderfrågor, (KRF), sammanträde Pdf.

2021-06-10 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf.

2021-04-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Pdf, 184.5 kB.