Rådgivning och tips om energi, klimat och transport

Så här bokar du rådgivning

Vi ger dig rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor

Vår rådgivning är kostnadsfri och opartisk. När du vill träffa en av våra energi- och klimatrådgivare, kan du ringa eller skicka e-post. Du kan både ställa frågor direkt, men också boka en tid för att träffas. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med.

Energifrågor

 • Hur sänker jag energikostnaden hemma?
 • Vilket elavtal är bäst för mig?
 • Hur fungerar detta med solel?

Klimatfrågor

 • Hur kan jag bli mer klimatsmart?
 • Har jag en påverkan på växthuseffekten?
 • Varför behöver samhället ställa om till förnybar energi?

Transport- och resefrågor

 • Var hittar jag bra cykelkartor?
 • Hur lär jag mig att köra bränslesnålt?
 • Är elbil något för mig?

Hör av dig om du vill att vi kontaktar dig

Du når oss via

 • Telefon 021-39 25 00
 • E-post energiradgivning[a]vasteras.se.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt får du gärna berätta

 • på vilket sätt du vill bli kontaktad, e-post eller telefon
 • vilken fråga du har och den information som vi kan ha nytta av. Det kan till exempel vara byggnadsår på ditt hus, nuvarande energianvändning, adress eller fastighetsbeteckning eller resvanor.

Information och råd på nationell webbplats

Det finns en nationell webbplats med samlad information om energi- och klimatfrågor. Där kan du själv hitta information som berör dig oavsett om du är privatperson, företagare eller representerar en förening.

Energi- och klimatrådgivningens nationella webbplats

Besök oss

Här hittar du var våra energi- och klimatrådgivare håller till.

Tips

Det är enkelt och roligt att spara energi! Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Tänk också på att inte placera möbler framför dina element. Här kommer flera bra tips på sådant du kan göra hemma utan att behöva ändra så mycket på hur du lever, och utan stora kostnader.

Husguiden vänder sig till dig som bor i villa, parhus, radhus eller äger en sommarstuga och vill minska energianvändningen i ditt hus.

Husguiden

Lampor och ljus

Byt ut gamla glöd­lampor mot låg­energi­lampor eller LED-lampor. Om du ersätter 10 av de glödl­ampor som lyser mest hemma, med nya energieffektiva lampor, kan du spara kring 500 kronor om året.

Kom ihåg att släcka när du går ut från ett rum, eller lämnar hemmet. Unge­fär en fjärde­del av all el som an­vänds i ett hem går till be­lys­ning. Lämna alltid gamla lampor till Åter­bruket. Då kan de åter­vinnas på ett miljö­vänligt sätt. Det gäller alla typer av lampor: glöd­lampor, låg­energi­lampor, lysrör och LED-lampor.

I köket

Det finns mycket du kan göra för att minska energi­an­vänd­ningen i köket.

 • Rätt tem­peratur i kyl­skåp (plus 5 grader) och i frysen (minus 18 grader) är så klart viktigt. Varje grad kallare ökar för­bruk­ningen av energi med ungefär 5 procent. När det börjar bli is på in­sidan av frysen, är det dags att frosta av den.
 • Är din kyl och frys äldre än 10 år kan det vara värt att byta till en energisnålare modell.
 • Damm­sug också kylen och frysen på bak­sidan med jämna mellan­rum.
 • Lägg locket på kast­rullen när du kokar.
 • Diska inte under rinnande vatten. Om du har disk­maskin, använd de effektiva eko-pro­gram som ofta finns nu­för­tiden.

Åk energismart - res hållbart

Att åka mindre bil är ett bra sätt att minska energi­för­bruk­ningen. Gå, cykla eller åk kollek­tivt när du ska till jobbet, skolan eller fritids­aktiviteterna. Försök framför allt att få bort det korta bil­åkandet – många ”start och stopp” med kall motor drar mycket bränsle. Använd motor­värmare när det är kallare ute om du har möjlighet. Själv­klart låter du inte bilen gå på tom­gång i onödan. I Västerås får du stå max en minut med bilen på tom­gång.

Information om cykling och cykelvägar

Information om kollektivtrafiken, VL

Information om vandringsleder och naturreservat

Datorer, tv och annan elektro­nik i hemmet

En stor energi­tjuv när det handlar om hem­elektro­nik är det så kallade stand­by-läget. Det är bättre att stänga av appa­raten helt och hållet med ström­brytaren. Om du bara an­vänder fjärr­kontrollen, då går strömmen fort­farande fram till appa­raten och den drar energi. Det gäller också laddare av olika slag, exempel­vis till mobilen. Dra ur laddaren ur kon­takten när du inte använder den.

Många elektri­ska appa­rater som du an­vänder hemma har numera energi­märkning. När du köper nytt, kan energi­märkningen hjälpa dig att välja en appa­rat som drar så lite el som möjligt.

Äta och dricka

Att äta mer vege­tariskt och mat som är produ­cerad nära är klimats­mart. Kött­pro­duktion drar stora mängder energi. Det går åt tio kilo spann­mål för att produ­cera ett kilo kött! Så varför inte ut­mana dig själv med en kött­fri dag i veckan? Vill du ändå äta kött, välj gärna vilt­kött som är jagat i när­området.

Välj mat efter säsong. Rot­frukter, bär och svamp på hösten. Fräscha grön­saker och pri­mörer på våren. Låt helst bli att köpa vatten på flaska, eller andra drycker som trans­porterats långt. Sverige har bland världens bästa kran­vatten. Det gäller förstås också i Västerås.

I tvätt­stugan och bad­rummet

 • Om du tar en dusch istället för att bada i bad­kar, gör du av med mycket mindre vatten och energi för upp­värm­ning.
 • Torka gärna tvätten i fria luften i stället för i tork­skåp eller tum­lare.
 • Tvätt­maskiner, tork­skåp och tum­lare har energi­märkning. Titta på den när du ska köpa en ny maskin till ditt hem.

Mät din energi­för­bruk­ning

Vill du ha verklig koll på din el­för­brukning kan du låna en el­energi­mätare. De finns att låna från något av stadens bibliotek. Själv­klart utan kostnad. Med en flyttbar mätare kan du se för­brukning och kostnad för varje apparat som har en vanlig stick­kontakt. Det är flera saker som på­verkar hur mycket el en apparat drar och vad det kostar. En viktig sak är effekten på apparaten, effekten mäts i en­heten watt. Ju högre effekt, desto mer el drar apparaten. Även tiden som apparaten är igång på­verkar för­brukning och kostnad.

Tänk på det här om du lånar en mätare:

 • Kyl och frys. Dra fram skåpen och anslut mätaren till el­uttaget. Använd sedan kylen och frysen som vanligt under ungefär en vecka. När du gjort det kan du räkna ut hur mycket el skåpen drar under ett år, och vad kost­naden blir.
 • Standby. Många appa­rater drar mycket el även när de är i stand­by-läge. Det finns till exempel vissa tv-appa­rater som kan dra ända upp till tio watt i stand­by. Då syns det direkt på mätaren. Drar en appa­rat mindre än en watt, syns det kanske inte. Du kan då koppla flera appa­rater till ett och samma gren­uttag för att kolla flera appa­rater i stand­by-läge sam­tidigt.
 • Disk­maskin, tvätt­maskin, tork­skåp, eller -tumlare. Mät energi­för­bruk­ningen för olika pro­gram. Låt mätaren sitta i under hela pro­grammet, och välj sedan de pro­gram som drar och kostar minst.
 • Laddare. Mät hur mycket el det går åt för att ladda dator, mobil och liknande. Mät även när laddaren är i standby-läge. (Utan att någon apparat är ansluten).
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Rådgivning i energi- och klimatfrågor

Vår råd­givning är opartisk och fri från kommersiella intressen. Den är alltid kostnads­fri. Vi får inte göra be­siktningar eller upp­rätta energi­deklarationer. Vår verk­sam­het finansieras genom bidrag från Energimyndigheten.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson och Emma Schreij når du på telefon 021‑39 25 00. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till:

energiradgivning@vasteras.se