Markanvisningar

När vi har markområden som ska bebyggas har vi ibland markanvisningar. Du kan också bli tilldelad mark om du har en projektidé till ett markområde.

Så här anmäler du intresse för markanvisning

När du är intresserad av att delta i en mark­an­visning lämnar du in ett an­bud. Du klickar på den markanvisning som du är intresserad av för att läsa vad som gäller för just den markanvisningen. Du kan också lämna in ett eget för­slag på en projektidé för ett kommunalt mark­område, så gör vi en be­dömning. Det kallas för direkt­anvisning.

 • Gäddeholm Dp 3, Fredriksdal
 • Sätra, etapp 2
 • Södra Källtorp, etapp 3
 • Västra Skälby, del av Västerås 2:52 m.fl.
 • Skädduga 12:1 m.fl., Prästgärdet, Skultuna

Presentation av kommande markanvisningar Pdf, 1.7 MB.

Förteckning över beslutade markanvisningar för bostäder

Beslutade markanvisningar för bostäder 2017-2020 Pdf, 124.4 kB.

Beslutade markanvisningar för bostäder 2021 Pdf, 131.6 kB.

Beslutade markanvisningar för bostäder 2022 Pdf, 124.2 kB.

Beslutade markanvisningar för bostäder 2023 Pdf, 127.9 kB.

Information om markanvisningar och bostadsseminarier

Om du vill få utskick om nya markanvisningar eller inbjudningar till bostadsseminarier registrerar du dig i vårt e-formulär.

Anmäl intresse för inbjudan till markanvisningar och bostadsseminarier

I formuläret väljer du vilka listor du vill finnas med på.

Våra markanvisningar och bostadsseminarier riktar sig till företag.

Direktanvisad mark

Du som är bygg­aktör kan själv ha hittat ett bra område på kommunens mark. Då kan du lämna in ett för­slag till ett nytt projekt för den marken. Stadens beredningsgrupp gör en be­dömning och om din idé bedöms som genomförbar kan du bli direkt­an­visad marken efter beslut i kommunstyrelsen.

Observera att staden inte direktanvisar eller säljer enstaka tomter för uppförande av enbostadshus. Då är det tomt- och småhuskön som gäller. Kön hanteras av Bostad Västerås.

Tomt- och småhuskön

Så här lämnar du in din projektidé

 • Börja med att kolla i kartan över bostadsbyggandet i Västerås för att se vilka områden som redan har prövats. Tidigare platser för projektidéer prövas inte igen. Gå in under rubriken "Bostadsinformation" för att se tidigare projektidéer.

Karta över bostadsbyggandet i Västerås 

 • När du har kollat kartan skickar du in en skriftlig och gärna digital ansökan. Ansökan kan vara enkel.
 • Bifoga en karta med den aktuella platsen. Ange fastighetsbeteckning.
 • Beskriv volymer, verksamhets- eller bostadstyp.
 • Beskriv hur planeringen att lösa parkering och angöring (till exempel in- och utfarter) av marken ser ut.
 • Ansökan ska vara anpassad efter projektets och platsens förutsättningar.
 • En ansökan per projektidé.
 • Vi direktanvisar inte enstaka tomter för uppförande av enbostadshus.

Skicka in ansökan om din projektidé till kommunstyrelsen@vasteras.se

I princip blir all post och mejl till Västerås stad allmän handling. Det betyder att bland annat allmänhet och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Karta över bostadsbyggandet i Västerås

I vår karttjänst kan du se planerad, påbörjad och färdigställd bostadsbyggnation för åren 2015-2023. Där kan du också se kommande markanvisningar, översiktsplan 2026 och vilken som är den vanligaste upplåtelseformen inom en stadsdel.

Kartan redovisar även projektidéer som har kommit in till eller föreslagits av Västerås stad. Du kan se om projektidéerna har fått bedömningen ja, nej eller eventuellt för att prövas vidare. De områden som har bedömts kommer inte att prövas igen i beredningsgruppen. Vi vill att du studerar kartan innan du lämnar in en projektidé, för att vara säker på att området inte redan har prövats.

Karta över bostadsbyggandet i Västerås.

Så här går markanvisningar till

Kommunstyrelsen för­delar genom mark­an­visnings­beslut den mark som staden äger. Staden använder främst två metoder vid mark­an­visning: direktanvisning och jämförelseförfarande.

Jämförelseförfarande (via anbud)

Byggaktören väljs ut genom en urvalsprocess. I processen finns ett antal kriterier som är anpassade utifrån varje projekt. Vi har den här modellen som stöd.

 • Vi tar fram ett förfrågningsunderlag.
 • Byggaktörer kan ta del av förfrågningsunderlaget på vår webb eller genom mejlutskick. Anmäl att du vill ha mejl i vårt e-formulär.

Anmäl intresse för inbjudan till markanvisningar och bostadsseminarier

 • Vi utvärderar de inkomna anbuden och utser en eller flera byggaktörer.
 • Vi tecknar avtal med den eller de utsedda byggaktörerna.

Direktanvisning

Vi använder oss av direktanvisning i två fall.

 • När en byggaktör själv har hittat ett bra markområde och kommer med ett förslag till ett nytt projekt som vi bedömer är bra.
 • När det inte finns behov av jämförelseförfarande.

Riktlinjer för markanvisning Pdf, 1000.9 kB.

Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 1002.4 kB.

Riktlinjer för exploateringsavtal Mälarporten Pdf, 968.1 kB.

Samverkansavtal

Är du fastighetsägare och vill tillsammans med oss i Västerås stad bidra till en positiv och hållbar utveckling av staden? Då gör vi det genom att teckna ett samverkansavtal. Du kan sedan stolt visa upp för dina kunder, medarbetare och andra intressenter att du är med genom att använda kvalitetsmärket. Genom samverkansavtalet hjälper vi människor som inte kan få en bostad av egen kraft.

Samverkansavtalet, Bostad Västerås

Illustration av ett hus med två figurer i. Figurerna ser ut att vara en vuxen och ett barn. Huset har en sol på taket.

Kvalitetsmärket för samverkansavtal.

Kontakta oss

Mark- och exploatering

Stadsledningskontoret

mex@vasteras.se