Universitet och yrkeshögskola

Vad gäller?

För att läsa på universitet eller yrkeshögskola behöver du ha en gymnasieexamen. Du kan söka utbildningarna oberoende av nuvarande bostadsort.

Information om vad Västerås stad kan erbjuda när det gäller examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och att jobba som vikarie

Om universitet och yrkeshögskola

Universitet

I Västerås finns Mälardalens universitet. Det är en av landets större universitet med cirka 18 000 studenter. Universitetet har även campus i Eskilstuna. Här finns kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik, undervisning samt kammarmusik och opera.

Mälardalens universitet samarbetar med företag och offentlig sektor i regionen, och universitetet har en tydlig miljöprofil.

Mälardalens universitet

Yrkeshögskola

I Västerås finns det flera yrkeshögskolor. En yrkeshögskoleutbildning ger dig kompetens inom ett område där det behövs arbetskraft. Skolorna har ett nära samarbete med näringslivet och utbildningarna varvar teori med praktik vilket ger goda möjligheter till jobb.

Att utbildningarna matchas mot näringslivets behov innebär att en utbildnings innehåll och inriktning kan förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som student innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad när du är klar med din utbildning.

Yrkeshögskolan

Vad skiljer yrkeshögskola från universitet?

Universitetsutbildningar är forskningsanknutna och baseras på vetenskapliga eller konstnärliga grunder.

Yrkeshögskoleutbildningar har främst sin grund i kunskap som uppkommit i yrkeslivet. Utbildningarna anpassas utifrån arbetslivets krav på kompetens när det gäller praktiska yrkeskunskaper.

Du kan få studiemedel när du läser på både universitet och yrkeshögskola. Utbildningarna är avgiftsfria förutom ett fåtal yrkeshögskoleutbildningar. Du betalar själv för kurslitteratur och annat studiematerial.

Bra länkar

Universitet och yrkeshögskolor i Västerås

Så här gör du en ansökan

Högskola och universitet

Högskolorna och universiteten har en gemensam webbplats för anmälning till deras utbildningar.

Information om hur du söker utbildning på högskola eller universitet, Antagning.se

Yrkeshögskola

Du söker utbildningen hos den yrkeshögskola som du vill gå på. Länkar till skolorna finns längre upp på denna sida.

Nytt i Västerås

  • 19 juni 2024

    SM-veckan invigs onsdag 26/6

    Sommarens stora idrottsevenemang äger rum mitt i Västerås. 28 olika idrotter gör upp om SM-titlarna den 26–30 juni. Onsdag 26 juni klockan 11.00 invigs SM-veckan i Västerås.

Visa fler nyheter