Boka skolbesök hos Naturskolan

Till oss på Naturskolan Asköviken kommer du som pedagog och lärare med din grupp eller klass.

Boka skolbesök

Det är möjligt att boka höstterminens skolbesök från och med 18 april 2024.

När du bokar ett besök hos oss väljer du också tema på besöket. Läs mer om våra teman innan du bokar besöket.

Praktisk information:

  • De flesta teman passar bra att boka mellan klockan 09.00-13.00, lunchtid inkluderad.
  • Vissa teman är begränsade när det gäller antal klasser och elever på grund av material och platsen där vi ska vara. Mer information finns under rubriken Teman.
  • Boka gärna in olika årskurser med olika teman om ni vill komma med fler klasser samma dag.
  • Ni bokar själva buss och tar med er lunch från er skola.
  • Boka ert besök via vår bokningstjänst.

Teman

Vi har flera olika teman som du kan boka. Många teman fungerar året runt, men några fungerar bara vissa årstider. Välj ett tema som är avsett för den årstid ni vill komma till oss. Läs mer om de teman som är aktuella vid ert besök:

Året runt
Sommar, maj-september
Höst, augusti-november
Vinter, november-februari
Vår, mars -maj

Året runt

Geocaching

Målgrupp: årskurs 6 - gymnasiet

Tidsrekommendation: cirka 5 timmar inklusive tid för lunch.

Eleverna lär sig att orientera sig i Askövikens kulturlandskap med hjälp av GPS.

Vi går igenom grunderna för hur en GPS fungerar. Vad är koordinater, satelliter, waypoints? Sen får eleverna med hjälp av GPS leta waypoints (platser/kontroller) som innehåller spännande frågor och uppdrag kopplade till djur och natur, beroende på årstid.

Frågeställningar:
Vilken nytta kan man ha av en GPS? Hur används den i vår vardag? Är det alltid bra med GPS?

Naturen och allemansrätten

Målgrupp: Alla

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Ett grundläggande tema. För grupper som behöver få möjlighet att lära känna naturen, träna på att vara ute och därmed lägga grunden för hållbar utveckling.

Vi upplever naturen genom olika utomhuspedagogiska övningar (”Sharing Nature”) och lär oss mer om allemansrätten. Dagen innehåller naturupplevelser och samarbetsövningar som ett led i att ge elever möjlighet att förstå naturens betydelse och få naturkänsla. Grunden för hållbar utveckling.

Frågeställningar: Vad innebär begreppet Naturkänsla? Varför behöver vi naturen? Vad innebär Allemansrätten? Vilka rättigheter och skyldigheter har vi i naturen? Vad innebär begreppet Hållbar utveckling?

Jordens resurser

Målgrupp: Årskurs 4 - gymnasiet

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Ett mer avancerat tema. För grupper som kan samarbeta utomhus, har förstått grunden för hållbar utveckling och har tidigare erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Vi jobbar med olika utomhuspedagogiska övningar om jordens resurser. Hur vi använder resurserna idag och hur vi skulle kunna använda dem bättre i framtiden. Dagen innehåller diskussioner och frågeställningar för eleverna att tänka och ta ställning kring.

Frågeställningar: Vad innebär begreppet Hållbar utveckling? Kan planeten försörja oss även i framtiden? Vad behövs för att skapa en hållbar värld? Vad måste vi tänka på?

Ekorren

Målgrupp: förskola – åk 2

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Under en förmiddag ger vi oss av till hagen och skogsdungen och lär oss mer om ekorren genom matematiska övningar, lekar, berättelser, rörelse och sång.

Frågeställningar: Hur lever ekorren? Var bor den? Hur långt kan den hoppa? Vad äter den och hur mycket?

Årstiden: vår, höst eller vinter

Målgrupp: förskola - årskurs 6

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Vad utmärker den årstid som är vid besöket? Vi tittar på vad som är speciellt för just den tiden och vad som sker i naturen.

På våren kan det handla om vårtecknen såsom tidiga smådjur, vårfåglar och blommor.

På hösten kan det vara gula löv som faller, flyttfåglar som drar iväg samt djurens och växternas förberedelser inför vintern.

Vintertemat kan handla om djurens överlevnad, spår och spårtecken och växternas vinterståndare. Under vintern och våren så kan vi även titta på knoppisar.

Frågeställningar: Varför sjunger fåglarna på våren? Vilka vårtecken kan vi hitta? Hur ser vi att det har blivit höst? Vad är det som händer med växterna under hösten? Hur förbereder sig olika djur inför den kommande vintern? Vilka djur är aktiva under vintern? Hur överlever de? Vilka spår kan vi hitta?

Utematematik

Målgrupp: förskola – åk 6

Tidrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Stärk elevernas begreppsförståelse och kom ut till oss och arbeta med matematik utomhus. Exempel på arbetsområden kan vara: begrepp, taluppfattning, multiplikation, area, problemlösning, analog programmering.

I samråd med er anpassar vi övningarna efter ålder och kunskapsnivå i er klass.

Utesvenska

Målgrupp: förskola - årskurs 6

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Kom ut i naturen och träna på ord, ordklasser, diktskrivning, ordjakt med mera. Berätta vilket område ni vill arbeta med så anpassar vi övningarna efter det.

Sommar, maj-september

Smådjur på land

Målgrupp: förskola - gymnasiet

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive lunch.

Vi studerar insekter och andra småkryp i hagmarken. Vi får en inblick i den stora mångfald av små djur som finns i hagarna och hur de samverkar med varandra och med växterna. Ett utmärkt tema för studier och förståelse av biologisk mångfald.

Med hjälp av slaghåvar fångar vi småkrypen och samlar dem i små uppsamlingskärl. Sedan studerar vi dem under lupp för att bättre se hur de ser ut. Vi försöker även identifiera dem med hjälp av fältguider.

Frågeställningar:
Vilka djur finns det mest av? Vem äter vem? Vilka är insekter och vilka är de andra småkrypen? Var hittar vi flest smådjur? Vilken nytta gör djuren? Vad händer om de försvinner?

Hagmarksväxter

Temat lämpar sig bäst från slutet av maj till juni. Augusti och tidigt i september fungerar också.

Målgrupp: förskola - gymnasiet

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Vi ger oss ut i Askövikens hagmarker för att se vilka växter som trivs där. Här ingår artkunskap och att lära sig använda en flora.

Frågeställningar: Vilka växter hittar vi? Vad menas med värdväxter? Finns det djur som är beroende av hagmarksväxter? Hur har hagmarken bildats? Varför är hagmarkerna viktiga?

Höst, augusti-november

Urtid till nutid

Målgrupp: årskurs 3-9, max två klasser per dag

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Gå på historisk upptäcktsfärd i Asköviken! Detta tema tar på ett enkelt sätt upp hur landskapet förändrats från bergartsbildningen, via istiden och perioden därefter fram till dagens jordbruksmark. Med promenad till olika platser utforskar vi med hjälp av övningar den lokala landskapshistorien från urtid till nutid. Vi tittar närmare på några bergarter och deras kännetecken. Vi studerar naturens urkraft och människans roll.

Frågeställningar: Vilka bergarter finns i närområdet och hur har de bildats? Vilka spår efter senaste istiden kan vi se? Hur har landskapet och vegetationen förändrats från istiden till nutiden? Vilken påverkan har vi människor haft på landskapet? Hur ser det ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?

Vatten och vattenlevande djur

Temat passar bäst på hösten. Beroende på datum och vattenstånd är vi vid dammen nära naturskolan eller vid Rudöklippan nära Tidö slott.

Temat kan även fungera under senare delen av maj och juni, då håvar vi i dammen nära Naturskolan. Dammen har anpassningar för rullstol.

Målgrupp: förskola - gymnasiet

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Vi undersöker djurlivet på och under vattenytan. Vi berättar hur vattnet fungerar som ekosystem och vilka näringskedjor det innehåller.

Med hjälp av håvar fångar vi de djur som finns i vattnet och placerar dem i uppsamlingskärl. Vi försöker sedan artbestämma dem. Till vår hjälp använder vi luppar, kärl och litteratur.

Med äldre elever (åk 7-gy) kan vi även diskutera och undersöka vattnets kvalitet med hjälp av provtagning. Vi jobbar också med näringskedjor i vatten.

Frågeställningar:
Vilken nytta gör djuren? Vilka djur finns det mest av? Vilka djur är högst upp i näringskedjan? Hur har djuren anpassat sig till livet i vattnet? Vad händer om vattnet blir förgiftat?

Vad är bra vatten? Varifrån får vi vårt dricksvatten? Renas allt vatten som släpps ut i Mälaren? Varför är våtmarker bra? Vad händer om vattnet förorenas?

Svampar/kryptogamer

Bäst i september-oktober

Målgrupp: förskola - årskurs 6

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Vi lär oss namnen på de vanligaste svamparterna. Vi pratar om hur giftiga vissa svampar är. Vi tittar också på hur svamparna är uppbyggda och går naturligtvis ut och tittar efter svamp. Vi kan även titta på andra kryptogamer (mossor, lavar, ormbunkar).

Frågeställningar: Vilken nytta gör svamparna i naturen? Är svampar växter? Vad finns det för olika grupper av svampar och var växer de? Vilka är de andra kryptogamerna? Hur förökar sig kryptogamer?

Vinter, november-februari

Vinterfåglar

Målgrupp: Alla

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Under dagen lär vi oss om fåglarna som finns i vår närhet under vintern. Vi tittar på fåglar och gör övningar ute i Naturskolans närområde. Att ordna en egen fågelmatning är ett enkelt sätt att få närkontakt med naturen, under den här dagen får ni många bra tips!

Frågeställningar:
Vilka fåglar stannar kvar? Hur överlever de vintern? Vad finns det för fördelar och nackdelar med att stanna i Sverige över vintern? Vad är det som avgör vilka som stannar?

Eld

Målgrupp: årskurs 3 - gymnasiet, max två klasser per dag

Tidsrekommendation: 4 timmar inklusive tid för lunch.

Vi berättar om eldens historia. Vi visar hur människan lärde sig att behärska och kontrollera elden. Eleverna får lära sig om eldsäkerhet och ansvarsfullt eldande. De får också prova att göra upp eld på olika sätt.

Frågeställningar: Hur blir eld till? Vad är bra eller dåligt med eld?

Det är lämpligt att ha med lunch som tillagas eller värms på elden.

Matlagning

Målgrupp: årskurs 3 - gymnasiet, max en klass per dag

Tidsrekommendation: ca 4 timmar inklusive tid för lunch.

Vi lagar mat över öppen eld eller med hjälp av stormkök. Eleverna lagar en färdig maträtt av råvaror som ni har med er. Vi föreslår att vi lagar en mustig grönsakssoppa, eller en wok på muuriikapannan men det finns även möjlighet att laga annan mat. Ingredienserna står ni för och vi tillhandahåller utrustning.

Frågeställningar: Vad är det vi äter? Vad är nyttig mat? Var kommer maten ifrån? Hur äter man hållbart? Vad menas med klimatsmart mat?

Vår, mars -maj

Fåglar

Målgrupp: I första hand årskurs 1- gymnasiet men går även att anpassa till yngre åldrar

Tidsrekommendation: 5 timmar inklusive tid för lunch. Detta tema fungerar bäst med mat som går att ta med och äta ute i fält, eftersom vi befinner oss långt ifrån Naturskolans hus.

För yngre barn (förskola & f-klass) kan det räcka med 4 timmar, då vi inte går ända till fågeltornet utan har ett annat upplägg.

Asköviken är ett av Europas fågelrikaste områden. Vi informerar om naturreservatet och varför fåglarna har valt att vistas just här. Här tar vi också upp vilka regler som gäller när man besöker ett naturreservat. Vad får man göra och inte göra?

Vi lär oss fågelskådningens grunder; hur olika typer av kikare fungerar, vilka böcker vi använder för artbestämning och hur fågelns anatomi ser ut. Under den guidade turen förklarar vi ord som biotop, häckning och ruvning. Om vi har tur ser vi havsörnen som är vår största rovfågel.

Frågeställningar:
Hur kommer det sig att Asköviken har så många olika fågelarter? Varför flyttar en del arter och vad finns det för fördelar och nackdelar med det? Vad är det som avgör vilka som flyttar eller inte? Vilka fåglar hittar vi var?

Vatten och vattenlevande djur, se höstens teman

Kontakta oss

Naturskolan

Askövikens naturreservat, Askö 17, 725 91 Västerås

naturskolan@vasteras.se