Hållbart lärande

Giftfri förskola

Västerås Vägledning för giftfri förskola hjälper förskolor att undvika de ämnen som vi idag vet kan påverka vår hälsa negativt. Förutom vägledningen finns checklistor, inspelade föreläsningar och möjlighet att boka ett besök på förskolan av barn- och utbildningsförvaltningens miljösamordnare.

För förskolor: Information om giftfri förskola

Barnstövlar som hänger på tork med texten Vägledning för giftfri förskola. 

Kreativt åter-användningscenter

Centret är en mötesplats för Västerås förskolepedagoger. Vi erbjuder workshoppar, pedagogiska nätverk, utbildningar och inspiration. Vi ser det återanvända materialet och miljön som inspiration för lärandet.

För förskolor: Information om kreativt återanvändningscenter och besöksbokning

Händer som placerar ut mosaikplattor på en betongplatta. 

Kompetens-

utveckling för pedagoger

Naturskolan Asköviken erbjuder kompetensutveckling för pedagoger i förskolor och skolor i Västerås inom:

 • Lärande för hållbar utveckling
 • Pedagogiska skolgårdar
 • Utomhuspedagogik
 • Miljösamordning för förskolor och skolor

Kompetensutveckling för pedagoger

Pyssel med mosaikbitar. 

Naturskolan

Naturskolan Asköviken ger elever och invånare i Västerås möjlighet att lära sig om naturen ute i naturen. Hos oss kan elever få kunskap om natur och miljö genom att iaktta, upptäcka och experimentera.

För förskolor och skolor: Information om Naturskolan och besöks-
bokning

För allmänheten:
Information om guidade turer och öppet hus


Bi hämtar nektar på en rosa blomma. 

Pedagogiska skolgårdar

Vi stöttar och inspirerar förskolor och skolor i Västerås i arbetet att skapa pedagogiska utemiljöer. Vi ger även möjlighet för förskolor och skolor att söka bidrag till pedagogiska utvecklingsprojekt i utemiljön.

För förskolor och skolor

Barn leker i en bäck.

SFI i naturen

Naturskolan Asköviken erbjuder träffar ute i naturen för elever och lärare på SFI-skolor i Västerås. Under träffarna övar vi på naturkunskap och genomför övningar i svenska.

För SFI skolor i Västerås

Barn leker i en bäck.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se

Nytt i Västerås

 • 5 juli 2024

  Ungdomsdialog uppmärksammar ungdomars psykiska och sociala hälsa

  Ungdomsdialog är Västerås stads initiativ för att inkludera ungdomar i beslut som påverkar deras liv. Sommaren 2024 är fokuset på hälsa och välmående, med syftet att förstå ungas behov och förbättra ungas tillvaro. Genom intervjuer och workshops samlas ungdomars perspektiv in och resultatet kommer sedan att presenteras för beslutsfattare.

 • 31 maj 2024

  Västerås stad bäst på preventionsarbete

  Västerås stad har utsetts till bästa kommun på preventionsarbete, i rapporten Kommunrankningen 2023 som är gjord av UNF - Ungdomens nykterhetsförbund. Rapporten belyser Västerås stads arbete med att förebygga alkohol, narkotika, dopning och tobaksanvändning bland unga, genom ett brett samarbete med skolor, idéburna organisationer, myndigheter och näringslivet.

 • 23 maj 2024

  Fritidsbanken behöver sommarutrustning

  Fritidsbanken har det tufft inför sommaren. Efter branden sommaren 2023 är utbudet skralt. För att kunna fortsätta låna ut utrustning till den som behöver under sommaren, behöver de få in mer material.

 • 15 maj 2024

  Säkra din plats till Kulturskolans höstkurser

  Kulturskolans kurser som finns lediga att boka för hösten 2024 släpps söndag den 9 juni klockan 12.00.

Visa fler nyheter