Visa sökformulär

Söka förskoleklass eller grundskola

På den här sidan kan du läsa om hur du gör för att söka plats i en grundskola eller byta skola. Det finns även information om vad som gäller om du är nyinflyttad eller vill söka plats på en skola i en annan kommun.

Så söker du plats

Viktiga datum

Söka skola i skolvalet

 • Under november får du som vårdnadshavare information om vilka skolor som går att söka i Västerås. Vi skickar den till ditt barns folkbokföringsadress.
 • Du ansöker om plats i e-tjänsten för grundskola i januari. Om du inte lämnar in något önskemål kommer ditt barn att placeras på den närmaste kommunala skola där det finns plats. Om du vill söka plats på en fristående skola måste du även skicka en ansökan direkt till den önskade skolan.
 • I början av april får du som vårdnadshavare besked om vilken skola ditt barn får plats på. Beslutet går att läsa i grundskolans e-tjänst.
 • Fristående skolor har egna regler för placering. Kontakta aktuell skola för att ta reda på vad som gäller.


Byta skola

 • Om du vill byta till kommunal skola för ditt barn med start 16 augusti 2023 behöver du skicka in en ansökan om byte av skola senast 28 juli. Du skickar in ansökan i e-tjänsten för grundskola. Ansökningar hanteras i början av augusti.
 • Om du vill radera en inskickad ansökan behöver du mejla Kontaktcenter. Läs mer under rubriken Byta till kommunal grundskola.
 • När ditt barn får plats på en ny skola upphör platsen på den tidigare kommunala skolan. Det gäller även om du tackar ja till plats på en fristående skola. Det går inte att ångra ett byte till en ny skola.
 • Om du vill byta till en fristående skola behöver du kontakta aktuell skola för mer information.

Kom ihåg att söka plats i fritidshem för ditt barn i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Du gör det efter att du fått besked om plats på en skola. Du behöver även ansöka om plats om du har bytt skola.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts mellan hem och skola. Skriv in din adress i kartan på sidan Skolskjuts för att se vilka skolor som finns i ditt skolskjutsområde.

Karta, ansökan och information om skolskjuts

Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller annan e-legitimation.

Vad gäller?

Nyinflyttad till kommunen

Om du är nyinflyttad och vill söka plats på en kommunal grundskola för ditt barn använder du e-tjänsten för grundskola.

Vill du göra en ansökan innan ni har flyttat till Västerås behöver du bifoga en kvittens på att Skatteverket har godkänt flyttanmälan tillsammans med ansökan.

Om du har frågor vänder du dig till Kontaktcenter.

Om du vill söka plats på en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Nyinflyttad till Sverige

Är du nyinflyttad till Sverige och har barn mellan 6-16 år? Ska ditt barn börja i svensk skola för första gången? Då behöver du söka plats i en skola åt ditt barn. Ditt barn har rätt att gå i skola även om barnet inte har ett fullständigt personnummer.

På mottagningsenhet Origo får du:

 • information om hur det svenska skolsystemet fungerar
 • hjälp att söka plats på en skola utifrån ditt barns behov
 • en kartläggning av ditt barns kunskaper och erfarenheter på barnets språk

Nyinflyttad till Sverige

Byta till kommunal grundskola

Det finns möjlighet att byta till kommunal grundskola under läsåret. Du ansöker om plats på en ny skola i e-tjänsten för grundskola. När det finns plats för ditt barn på någon av de skolor du önskat, kommer ditt barn att få plats på den nya skolan. När ditt barn får plats på en ny skola upphör platsen på den tidigare skolan. Det gäller även om du tackar ja till plats på en fristående skola. Det går inte att ångra ett byte till en ny skola.

Om ditt barn får plats skickar vi meddelande till dig i e-tjänsten för grundskola. Om ditt barn inte får plats sparar vi din ansökan. Den är giltig under läsåret 2023-2024.

Aktuella datum för att byta skola uppdateras regelbundet, se rubrik Viktiga datum

Bifoga kvittens om du flyttar inom kommunen

Om du vill byta skola för ditt barn på grund av att ni ska flytta inom kommunen ansöker du om plats i e-tjänsten för grundskola. Du behöver skicka in en kvittens till Kontaktcenter på att Skatteverket har godkänt er flyttanmälan för att den nya adressen ska bli giltig.

Ansökan om byte gäller ett läsår

Om du inte har fått önskad plats under läsåret behöver du skicka in en ny ansökan. Mejla Kontaktcenter om du vill ha hjälp att ta bort din ansökan.

Om du vill söka plats på en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Har ditt barn långt till den nuvarande skolan?

Mejla Kontaktcenter om du kan tänka dig en plats på alla skolor nära barnets folkbokföringsadress, om ditt barn inte får plats på de skolor du önskat. Det gäller om ditt barn går i:

 • förskoleklass till och med årskurs 3 och har längre än 2 kilometer till sin skola
 • årskurs 4–6 och har längre än 3 kilometer till sin skola
 • årskurs 7–9 och har längre än 4 kilometer till sin skola

En skola nära barnets folkbokföringsadress:
För elever i förskoleklass till och med årskurs 3 betyder det alla skolor som finns inom 2 kilometer från hemmet.
För elever i årskurs 4–6 betyder det alla skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
För elever i årskurs 7–9 betyder det alla skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

Information om folkbokföring i Sverige, Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Elever som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskoleklass och grundskola om det finns särskilda skäl. Elever som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut om placering i skola som du får från kommunen kan du överklaga beslutet genom så kallad laglighetsprövning. Vid en laglighetsprövning kan Förvaltningsrätten bara avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra ett beslut.

Överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du önskar skola vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Tillgång till plats i kommunal skola

Du har möjlighet att önska fem skolor för ditt barn. I första hand placeras barnet utifrån ditt önskemål. Om du bara anger en skola och ditt barn inte får plats där kommer ditt barn erbjudas plats på en annan skola nära hemmet. Genom att önska flera skolor ökar chansen att få plats på någon skola som du önskat. Om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats, använder Västerås kommunala skolor principen relativ närhet.

Information om principen relativ närhet

Skola i din närhet

Alla vårdnadshavare som önskar ska få plats för sitt barn på en skola nära hemmet. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

 • För elever i förskoleklass till och med årskurs 3 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4-6 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7-9 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

Om du inte har en skola i din närhet så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats. Skriv in din adress i kartan på sidan Skolskjuts för att se vilka skolor som finns i ditt skolskjutsområde.

Karta, ansökan, information om skolskjuts

Inriktningar och profiler

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Information om grundskolornas olika inriktningar och profiler på skolornas egna webbplatser via karta

Grupp av elever på skolgården

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och grundsärskola
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!