Söka förskoleklass eller grundskola

På den här sidan kan du läsa om hur du gör för att söka plats i en grundskola eller byta skola. Det finns även information om vad som gäller om du är nyinflyttad eller vill söka plats på en skola i en annan kommun.

Så söker du plats

Viktiga datum

Söka skola i skolvalet

 • Under november får du som vårdnadshavare information om vilka skolor som går att söka i Västerås. Vi skickar den till ditt barns folkbokföringsadress.
 • Du ansöker om plats i e-tjänsten för grundskola mellan 10 januari och 7 februari 2024. Om du inte lämnar in något önskemål kommer ditt barn att placeras på den närmaste kommunala skola där det finns plats. Om du vill söka plats på en fristående skola måste du även skicka en ansökan direkt till den önskade skolan.
 • I slutet av april får du som vårdnadshavare besked om vilken skola ditt barn får plats på. Beslutet går att läsa i grundskolans e-tjänst.
 • Fristående skolor har egna regler för placering. Kontakta aktuell skola för att ta reda på vad som gäller.

Byta skola

 • Om du vill byta till kommunal skola för ditt barn med start 14 augusti 2024 behöver du skicka in en ansökan om byte av skola. Det kan du göra från och med 22 april 2024. Du skickar in ansökan i e-tjänsten för grundskola.
 • Ansökningarna hanteras i två omgångar dels i maj och dels i augusti. För att din ansökan ska hanteras i maj, behöver den skickas in senast 13 maj. Om din ansökan kommer in efter 13 maj hanteras den under första veckan i augusti. Sista ansökningsdag för att vara med i hanteringen i augusti är 26 juli.
 • När ditt barn får plats på en ny skola upphör platsen på den tidigare kommunala skolan. Det gäller även om du tackar ja till plats på en fristående skola. Det går inte att ångra ett byte till en ny skola.
 • Om du vill byta till en fristående skola behöver du kontakta aktuell skola för mer information.

Kom ihåg att söka plats i fritidshem för ditt barn i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Du gör det efter att du fått besked om plats på en skola. Du behöver även ansöka om plats om du har bytt skola.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts mellan hem och skola. Skriv in din adress i kartan på sidan Skolskjuts för att se vilka skolor som finns i ditt skolskjutsområde.

Karta, ansökan och information om skolskjuts

Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller annan e-legitimation.

Instruktion om hur du använder e-tjänsten för grundskola

Vad gäller?

Nyinflyttad till kommunen

Om du är nyinflyttad och vill söka plats på en kommunal grundskola för ditt barn använder du e-tjänsten för grundskola.

Vill du göra en ansökan innan ni har flyttat till Västerås behöver du skicka in en kopia på din flyttanmälan från Skatteverket, tillsammans med din ansökan i grundskolans e-tjänst.

Om du har frågor kan du mejla till Kontaktcenter.

Om du vill söka plats på en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Nyinflyttad till Sverige

Är du nyinflyttad till Sverige och har barn mellan 6-16 år? Ska ditt barn börja i svensk skola för första gången? Då behöver du söka plats i en skola åt ditt barn. Ditt barn har rätt att gå i skola även om barnet inte har ett fullständigt personnummer.

På mottagningsenhet Origo får du:

 • information om hur det svenska skolsystemet fungerar
 • hjälp att söka plats på en skola utifrån ditt barns behov
 • en kartläggning av ditt barns kunskaper och erfarenheter på barnets språk

Nyinflyttad till Sverige

Byta till kommunal grundskola

Det finns möjlighet att byta till kommunal grundskola under läsåret. Du ansöker om plats på en ny skola i e-tjänsten för grundskola. När det finns plats för ditt barn på någon av de skolor du önskat, kommer ditt barn att få plats på den nya skolan. När ditt barn får plats på en ny skola upphör platsen på den tidigare skolan. Det gäller även om du tackar ja till plats på en fristående skola. Det går inte att ångra ett byte till en ny skola.

Om ditt barn får plats skickar vi meddelande till dig i e-tjänsten för grundskola. Ansökan är giltig under det innevarande läsåret.

Aktuella datum för att byta skola uppdateras regelbundet, se rubrik Viktiga datum

Om du vill radera eller ändra en inskickad digital ansökan, kan du göra det i grundskolans e-tjänst.

Bifoga kopia på flyttanmälan om du flyttar inom kommunen

Om du vill byta skola för ditt barn på grund av att ni ska flytta inom kommunen ansöker du om plats i e-tjänsten för grundskola. Du behöver bifoga en kopia på flyttanmälan från Skatteverket, tillsammans med din ansökan i e-tjänsten.

Ansökan om byte gäller ett läsår

Om du inte har fått önskad plats under läsåret behöver du skicka in en ny ansökan. Om det inte längre är aktuellt att byta skola behöver du ta bort ansökan i grundskolans e-tjänst.

Om du vill söka plats på en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Har ditt barn långt till den nuvarande skolan?

Mejla Kontaktcenter om du kan tänka dig en plats på alla skolor nära barnets folkbokföringsadress, om ditt barn inte får plats på de skolor du önskat. Det gäller om ditt barn går i:

 • förskoleklass läsåret 2024-2025 och har längre än 3 kilometer till sin skola
 • årskurs 1 till och med årskurs 3 och har längre än 2 kilometer till sin skola
 • årskurs 4–6 och har längre än 3 kilometer till sin skola
 • årskurs 7–9 och har längre än 4 kilometer till sin skola

En skola nära barnets folkbokföringsadress:

För elever som går i förskoleklass läsåret 2024-2025 betyder det alla skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
För elever i årskurs 1till och med årskurs 3 betyder det alla skolor som finns inom 2 kilometer från hemmet.
För elever i årskurs 4–6 betyder det alla skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
För elever i årskurs 7–9 betyder det alla skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

Information om folkbokföring i Sverige, Skatteverkets webbplats

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Elever som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskoleklass och grundskola om det finns särskilda skäl. Elever som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut om placering i skola som du får från kommunen kan du överklaga beslutet genom så kallad laglighetsprövning. Vid en laglighetsprövning kan Förvaltningsrätten bara avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra ett beslut.

Överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du önskar skola vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vad avgör vem som får platsen?

Kommunala grundskolor tillämpar principen relativ närhet om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats.

Fristående skolor har andra regler för placering. Kontakta aktuell skola för att ta reda på vad som gäller

Tillgång till plats i kommunal skola

Du har möjlighet att önska flera skolor för ditt barn. I första hand placeras barnet utifrån ditt önskemål. Genom att önska flera skolor ökar chansen att få plats på någon skola som du önskat. Om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats, använder Västerås kommunala skolor principen relativ närhet.

Vi tillämpar syskonförtur om ditt barn ska börja i förskoleklass och:

 • du aktivt söker plats på en skola för ditt barn
 • ditt barn har ett syskon som går i årskurs 1-3 på den skola du söker plats på
 • det finns plats på skolan du söker plats på
 • inget annat barn har större rätt till platsen utifrån principen relativ närhet

Information om principen relativ närhet

Skola i din närhet

Alla vårdnadshavare som önskar ska få plats för sitt barn på en skola nära hemmet. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

 • För elever som går i förskoleklass under läsåret 2024-2025 betyder det alla skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 1 till och med årskurs 3 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4-6 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7-9 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

Om du inte har en skola i din närhet så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats. Skriv in din adress i kartan på sidan Skolskjuts för att se vilka skolor som finns i ditt skolskjutsområde.

Karta, ansökan, information om skolskjuts

Inriktningar och profiler

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Information om grundskolornas olika inriktningar och profiler på skolornas egna webbplatser via karta

Grupp av elever på skolgården.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se