Skolskjuts och busskort

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola kan ansöka om skolskjuts. Elever i gymnasieskola kan ansöka om busskort.

Skolskjuts - för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Du kan ha rätt till skolskjuts om du går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola och inte har en skola i din närhet. Det innebär att avståndet till den skola där kommunen planerar plats åt dig är:

 • Förskoleklass till och med årskurs 3: mer än 2 kilometer.
 • Årskurs 4-6: mer än 3 kilometer.
 • Årskurs 7-9: mer än 4 kilometer.
 • Anpassad gymnasieskola: mer än 4 kilometer.

Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till den skola där kommunen planerar plats åt dig. Kontakta oss om du inte har en skola i din närhet och vill veta vilken skola du kan få skolskjuts till.

Här kan du se vilken din planerade skola är genom att fylla i din adress.

Om du väljer en annan än den planerade skolan är det inte säkert att du har rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om ni flyttar och barnet går kvar på samma skola.

Så här ansöker du om skolskjuts

 • Du ansöker via vår e-tjänst.
 • Du måste ansöka i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla.
 • 2 maj öppnar ansökningsperioden för nästa läsår.
 • 31 maj måste vi senast ha din ansökan för nästa läsår, för att säkerställa att skolskjutsen fungerar vid skolstarten.
 • Beslutet gäller för ett läsår. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.
 • Du som flyttar eller byter skola måste anmäla om ändring genom en ny ansökan.
 • Du behöver Mobilt BankID eller e-legitimation för att ansöka digitalt.

Vad gäller för skolskjutsen?

Du kan få skolskjuts på olika sätt: allmän kollektivtrafik, skolbuss och skoltaxi. Vem som har rätt till skolskjuts regleras i skollagen och i Västerås stads riktlinjer för skolskjuts. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som beslutar om skolskjuts.

Riktlinjer för barn- och elevtransport, skolskjuts och elevresor i Västerås, se under rubriken Riktlinjer

Om du får skolskjuts har du rätt att åka till och från skolan i anslutning till undervisningen. Du har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.

Restiden ska normalt inte ta mer än 60 minuter för enkel resa.

Om du har frågor

 • Kontaktcenter svarar på frågor om vilka regler som gäller för rätt till skolskjuts.
 • Skolbuss på landsbygden ordnas av VL. Du kan se tidtabeller och linjekartor på deras webbplats.
 • Skoltaxi samordnas av Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland.
  Information om skoltaxi, Region Västmanland

Busskort - endast för dig på gymnasiet

Du kan ha rätt till busskort, eller elevresor som det heter i skollagen, om du går på gymnasiet. Du har rätt till busskort om avståndet till skolan är mer än sex kilometer. Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till skolan.

Du som går på gymnasiet kan inte ansöka om skolskjuts, det gäller bara om du går i anpassad gymnasieskola. Du kan inte ansöka om busskort på grund av särskilda skäl.

Så här ansöker du om busskort

Du ansöker via VLs e-tjänst.

Beslutet gäller för ett läsår. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Du måste göra en ny ansökan om du flyttar eller byter skola.

För dig som går i gymnasieskola utanför Västmanlands län

Om du går i en skola som ligger utanför Västmanlands län får du inte busskort. Du kan få inackorderingstillägg eller resetillägg istället.

Information om inackorderingstillägg och resetillägg

Om du har frågor

Kollektivtrafikförvaltningen hanterar busskort för gymnasieelever. Om du har frågor om vilka regler som gäller för ansökan kontaktar du VL på telefon 0771-22 40 00.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se