Trädens olika egenskaper

Det finns många olika sorters träd med olika egenskaper såsom höjd, färg och form. Vissa har löv och kallas lövträd, medan andra har barr och kallas barrträd. Vissa har en bark som är tunn och slät, medan andra har tjock och skrovlig bark. Vissa träd bildar frön, medan andra bildar nötter.

Illustration på löv från lönn, ek, björk, asp och så en liten kvist med tallbarr. Lönnen har stora blad med glesa flikar. Eken har avlånga blad med rundade flikar, medan björken har små blad med små flikar. Aspens blad har också små flikar, men bladet är större och rundare än björkens blad. Tallen har glesa och långa barr på sina kvistar.

I Malmabergsskogen är de vanligaste trädsorterna tall, björk, ek, asp och lönn. Om du ser dig omkring i skogen, kan du hitta skillnader och likheter mellan träden?

Träd är viktiga på många sätt

Träd är nödvändiga för allt annat liv då de bland annat renar luften och bildar syre. De ger skydd, mat och bostad för djur och insekter. Trädrötterna binder jorden, samarbetar med skogens svampar och tar upp regnvatten. Träden kan ge vindskydd när det drar kalla vindar. De ger även skugga och sänker temperaturen under varma dagar. Allt det bra som träd ger oss, naturen och miljön kallas för ekosystemtjänster.

 

Träd är fantastiska!

Det är viktigt att det finns många olika sorters träd med olika egenskaper så att så många växter, djur och insekter som möjligt trivs. Träd som blommar är bra för insekter som äter pollen. Många av dessa träd ger också frukt som vi kan äta.

I Malmabergsskogen har vi fokuserat extra mycket på att ge stortapetserarbiet mat, bland annat genom att plantera ett träd som heter hagtorn. Det får vackra vita små blommor som biet tycker om.

Illustration på en lila blomma och ett bi som flyger.

I Malmabergskogen finns många blommor och träd som gillas av bin. Illustration: Studio Flygar 2023.

Upptäck trädens egenskaper!

Visste du att vi kan bli lugna av träd? Det är en av många positiva upplevelser träd kan bidra till. När du går bland träden, doftar och känner, vad upptäcker du som du tycker är bra med träd?

Inför byggandet av upptäckarstigen i Malmabergsskogen frågade vi vad ni besökare tycker är det bästa med träd. Vi fick in många bra ord – stort tack!

Här finns hela listan med orden. Träd är: Andakt, Djurliv, Dofter, Ekorrar, Ekosystemtjänster, Fantasifulla, Fina, Friska, Fågelsång, Fåglar, Föränderlighet, Grönska, Harmoni, Hälsa, Insekter, Klättra, Kojbygge, Koldioxidupptag, Kramvänliga, Kåda, Lek, Levande, Liv, Livsrum, Ljud, Luftrenare, Lugn, Löv, Meditativa, Motion , Mångsidiga, Mäktiga, Naturresurs, Ombonade, Rofyllda, Rogivande, Skugga, Skydd, Skönhet, Synintryck, Syre, Trädhus, Upplevelse, Vackra, Årstidsväxlingar

Vad används träd till?

Av träd kan man tillverka många saker, till exempel papper, kläder och hus. Spången längs upptäckarstigen är till exempel tillverkad av träd som sågats till brädor. Kan du komma på något annat du använder som är tillverkat av träd?