Träden växer och blir större

Vad behöver träden för att växa? Jo, för att träden ska må bra och kunna växa behöver de bland annat vatten, näring, solljus och koldioxid. De behöver också ha gott om plats för att kunna växa sig stora. Under marken har träden sina rötter som hjälper dem att ta upp vatten, näring och syre. Olika sorters träd har olika slags rötter. En del rötter går djupt ned i marken medan andra ligger ytligt och ibland helt synligt.

Trädkronorna får besök

När träden växt sig större börjar fåglar och ekorrar att besöka trädkronorna. I träden finns det mycket gott att äta, såsom insekter och frön. Än så länge är det bara möjligt att göra bon bland grenarna eftersom stammen är för hård att göra hål i. En fågelholk kan fåglarna gärna flytta in i istället! Tänk på att olika slags fåglar har olika önskemål om sina bon, de trivs inte i alla slags holkar. Tänk också på att montera holkarna utan att skada träden.

Illustration på två koltrastar, en hane i svart och en hona i brunt.

Illustration: Studio Flygar 2023.

Upptäck trädets ålder

Visste du att olika trädsorter växer olika fort och blir olika gamla? Det går faktiskt att se hur många år ett träd har blivit genom att räkna årsringarna på en stubbe. En mörk ring tillsammans med en ljus utgör ett år av trädets livstid. Men det är
inte alla sorter av träd som har årsringar. Kan du hitta en stubbe med årsringar i skogen och se hur gammalt trädet blev?

Upptäck trädets bark

Har du lagt märke till att barken på trädstammen ser olika ut på olika slags träd? Barken är trädets hud och den är ömtålig. Tänk på det och var varsam med träden runtomkring dig. Du får gärna klappa försiktigt på barken för att känna hur olika den känns på olika slags träd. Vad känner du?