Träden börjar gro

Har du tänkt på att alla träd som finns i skogen från början varit ett litet frö eller en nöt som börjat gro i marken? Fröer och nötter ser olika ut beroende på trädsort. En lönn kommer från ett frö i en lönnäsa och en ek kommer från ett ekollon. I en kotte finns många små frön som kan bli nya tallar eller granar.

Illustrationer på ekollon, tallkotte och lönnäsor.

Illustrationerna visar ekollon, tallkotte och lönnäsor.

Så sprids frön och nötter

Tyngre frön och nötter hamnar under trädet där de bildar nya små plantor. Lätta frön från till exempel björk kan färdas långa vägar med vinden. Nötter förflyttas också av fåglar, möss och ekorrar, som tappar dem längs vägen eller gömmer dem på nya platser där de glöms bort.

Vad behövs för att det ska börja gro?

Vatten är väldigt viktigt för att frön och nötter ska börja gro. Frön behöver även värme och gärna ljus. De vill gärna bli sådda i luftig jord för att gro. Däremot kan nötter klara sig utan både jord och ljus, de gror ändå. En del nötter behöver gå igenom en kallare period, såsom vinter, för att börja gro på våren. När den lilla stammen tittar fram vill också nötterna ner i jorden för att fortsätta utvecklas. Vatten, solljus och värme hjälper de små plantorna att fortsätta växa.

Många djur tycker om att äta frön och nötter, så det är inte säkert att alla blir till nya träd. Ekorrarna skalar fram frön ur kottar, som de sedan äter. Vildsvin tycker om att gräva fram ekollon som de smaskar i sig. Små trädplantor drar också till sig skalbaggar, fjärilar och betande djur såsom älgar och rådjur.

Illustrationer på ett ekollon plus ett regnmoln och därefter en pil som pekar på en grodd som växer ut från ekollonet.

Ett ekollon plus regn blir en grodd som börjar att växa.

Upptäck hur trädet gror!

Prova gärna att odla egna träd. Tänk bara på att nötter och ekollon inte omfattas av allemansrätten. Det innebär att det finns begränsningar i vad du får plocka med dig hem från skogen.

Om du har en ek hemma i din trädgård kan du plocka ett ekollon från marken och testa att få det att gro inomhus.

Gör så här: Lägg ekollonet svalt i fuktig sand, på fuktigt hushållspapper eller en vas med vatten i några veckor. Efter ett tag kikar en liten grodd fram. Snart därefter behöver grodden tillgång till vatten och jord för att fortsätta utvecklas.

Illustration på en vas med ett ekollon som bildat rötter och ett litet skott med blad.

Tips! Om du vill plantera ut din lilla planta i jorden är det viktigt att du är försiktig, för det är lätt att skada den ömtåliga roten. Rötterna är viktiga för att träden ska kunna växa!