Träden blir gamla och dör

Ett träd förändrar sina egenskaper mellan årstiderna. Lövträd har de synligaste förändringarna då de står kala under vintern, för att sedan bilda nya löv och blomma till våren. Till hösten finns frön eller nötter och löven ändrar färg till olika gula och röda nyanser. Träden förändrar också sina egenskaper under sin livstid. De drar därför till sig olika typer av svampar, insekter, djur och växter under olika perioder i sitt liv.

Vissa träd kan bli mycket gamla

Hur gammalt ett träd kan bli beror på vilken sort det är och om det växer på en gynnsam plats som är rätt för just den sorten. En ek kan bli väldigt gammal och stor om den mår bra. På omkring trettio år blir den ungefär tio meter hög. Man brukar säga att en ek kan växa i trehundra år, leva i trehundra och sakta dö under ytterligare trehundra år. Hur många år blir det totalt?

Håligheter blir hem för olika slags djur

Hackspetten är först ut bland fåglarna med att hacka bohål i trädstammarna. Hackspetten hittar mycket mat i träden, såsom skalbaggar, larver och myror. Efter en tid tar någon annan över bohålet. Getingar och bin nyttjar också färdiga hål och gångar i träden som någon annan insekt gnagt fram. Det är ju så smidigt att någon annan redan gjort jobbet!

Med tiden bildas naturliga håligheter i äldre träd. Särskilda svampar börjar växa på trädet, som hjälper till att mjuka upp stammen. Det gör det lättare att göra nya håligheter i trädet där olika fåglar, fladdermöss, ekorrar och insekter kan flytta in.

Illustration på en igelkott, myra, nyckelpiga, ett hjärta och ett dött träd

Insekter och smådjur tycker om gamla och döda träd.

Upptäck skogens faunadepåer!

Träden är faktiskt väldigt viktiga för många djur, insekter, svampar och växter även när de har dött. Insekter gnager på barken, äter och boar in sig. En del lägger sina ägg där. Döda trädstammar och grenar kan ligga naturligt i naturen men ibland hjälper vi naturen på traven. Du har kanske sett att det ligger högar av grenris eller trädstammar staplade i skogen? Dessa högar kallas för faunadepåer och är skapade för att gynna djur, insekter, svampar och växter. Där kan också lite större djur som möss och igelkottar söka skydd.

Tips! Du kan göra en egen faunadepå av grenris hemma på tomten, eller varför inte snickra ihop ett eget insektshotell och studera vilka som flyttar in!

Illustration på en hög av kvistar och en bagge som kryper på en blomma.

Illustration: Studio Flygar 2023.