Våld och hot

Den här sidan handlar om hot och våld i nära relationer. Om du är i en akut och farlig situation och behöver hjälp ska du ringa 112 till SOS Alarm

Utsatt för våld i nära relation

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati. Det viktigaste är att du vet att du inte är ensam. Det finns ett stort mörkertal, det vi känner till är bara toppen av ett isberg.

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med, av en tidigare partner, eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Alla är välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Kvinna och texten "Det är toppen av ett isberg".

Känner du igen dig i någon av dessa frågor?

 • Känner du dig kontrollerad och får inte träffa dina vänner/släktingar?
 • Måste du berätta för din partner om allt du gör?
 • Känner du att det är din partner som bestämmer vad du kan och får göra?
 • Upplever du att du anpassar dig till din partner?
 • Har du blivit knuffad, sparkad eller slagen?
 • Har din partner kränkt eller förlöjligat/nedvärderat dig?
 • Har du tvingats till sex mot din vilja?
 • Har din partner utsatt dig för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte ge dig tillräckligt näringsriktig kost?
 • Har du känt dig rädd för och hotad av din partner?

Notera att det här kan du även ha varit utsatt för av tidigare partner eller av någon annan som står dig nära.

Är du under 18 år?

Du har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om dig. Blir du själv slagen eller hotad? Har du sett eller hört någon av dina föräldrar bli slagna?

Stöd till barn och ungdom

VIR - Våld i nära relation

Om situationen är så allvarlig att du kan behöva skydd ska du kontakta oss. Vi gör tillsammans med dig en hot- och riskbedömning av läget just nu, och hjälper dig i kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter.

För att ansöka om hjälp på kontorstid, kontakta VIR-enheten via mottagningstelefon 021-39 91 44.

Telefontider:
Måndag: 9:00-12:00, 13:00-16:00
Tisdag: 9:00-12:00, 13:00-16:00
Onsdag: 9:00–12:00, 13:00 –16:00
Torsdag: 13:00-16:00
Fredag: 9:00-12:00, 13:00-16:00

På kvällar, nätter och helger kontaktar du Socialjouren.

Kontaktuppgifter till Socialjouren

CMV - Centrum mot våld i nära relation

Du kan få fem samtal utan att vi behöver dokumentera eller registrera det vi pratar om. Vi har personal som har stor kunskap om våld och hur det är att vara utsatt. Om du behöver hjälp att ansöka till socialtjänstens myndighetsdel för stödsamtal så hjälper vi dig med det. Du är inte ensam.

Ring 021-39 37 10, måndag till fredag 13.00–14.30 eller mejla till cmv@vasteras.se så kontaktar vi dig.

Anhörig, kollega eller chef till någon som utsätts för våld

Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld skapar ofta frustration. Man vill hjälpa, men vad kan du som nära anhörig, vän eller kollega göra?

Lyssna på den våldsutsattas berättelse, ifrågasätt inte det hen berättar för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam. Sådana känslor förstärks om du ifrågasätter hens handlande eller har attityden ”Vad var det jag sa?”.

Var tydlig med att du inte överger din vän även om hen väljer att fortsätta relationen med den som gör hen illa. Visa på att du kommer finnas där om hen behöver hjälp, stanna kvar.

Bryt isoleringen och fortsätt att räkna med din vän. Ta kontakt även om hen drar sig undan (till exempel aldrig kan komma när du bjuder in, föreslår aktiviteter, är avvisande när du hör av dig).

Två personer som håller sina händer i varandras.

Du som känner någon som utsatts är också välkommen att ringa till oss.

 • För direkt hjälp: Ring VIR-enheten via mottagningstelefon 021-39 91 44, måndag till fredag 9.00-16:00. Lunchstängt mellan klockan 12:00-13:00.
 • För rådgivning: Ring 021-39 37 10, måndag till fredag klockan 13.00–14.30 eller mejla till cmv@vasteras.se, så kontaktar vi dig.

Utövat våld i nära relation

Du som lever eller har levt i en relation där ditt beteende kan ha skrämt, kränkt, sårat eller skadat dina närstående, psykiskt eller fysiskt, kan få stöd och behandling för att ändra ditt sätt att vara.

Känner du igen dig i något av det här?

 • Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång så att någon i din närhet känt sig rädd eller illa till mods?
 • Upplever din partner eller barn att du kontrollerar dem och begränsar deras frihet på ett sätt som gör det svårt för dem?
 • Har du varit fysisk eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
 • Du har inte använt våld men känner rädsla för att det ska ske?
 • Du är orolig för att barnen ska fara illa utifrån något av ovanstående?

Alla är välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Det kostar ingenting att få hjälp och stöd av oss och personalen har tystnadsplikt.

Centrum mot våld i nära relation (CMV) erbjuder råd och stöd till dig som har problem med att hantera ilska och kontrollera ditt beteende när du blir arg. Det kan vara samtal, enskilt eller i grupp. Du måste vara över 18 år och vilja göra en förändring. Ta första steget nu genom att kontakta oss på telefon 021-39 37 10, måndag till fredag 13.00–14.30 eller mejla till cmv@vasteras.se så kontaktar vi dig.

Nationella linjen "välj att sluta" är till för dig som använder våld eller hot mot andra. Här kan du vara anonym och få möjlighet att prata med någon professionell. Även anhöriga kan ringa. (Telefon 020-555 666)

Läs mer på Välj att slutas webbsida

Hedersrelaterat våld och förtryck

Med hedersrelaterat våld och förtryck menas all slags fysiskt och psykiskt våld som du kan bli utsatt för av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan till exempel handla om att de begränsar vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, eller vem du ska gifta dig med.

Känner du igen dig i något av det här?

 • Får du inte ha pojkvän eller flickvän?
 • Pressas eller tvingas du till att gifta dig mot din vilja?
 • Får du inte bestämma över dig själv, över din framtid och ditt liv?
 • Får du inte bestämma själv vilka kläder du ska ha på dig?
Person med svart huva som sätter upp handen mot kameran. 
 • Får du inte gå ut själv?
 • Får du inte delta i vissa skolämnen, till exempel idrott?
 • Utsätts du för våld eller hot?
 • Har du förts ut ur Sverige mot din vilja?
 • Förväntas du vänta med sex tills du gifter dig?
 • Riskerar du att bli utfryst eller bestraffad om du inte gör som din familj, släkt eller andra i din närhet vill?
 • Riskerar du att utsättas för, eller har utsatts för könsstympning?
 • Förväntas du övervaka eller kontrollera din syster eller någon annan kvinnlig familjemedlem eller släkting?

Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott som går under begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Du är inte ensam! Hjälp finns att få!

Centrum mot hedersrelaterat våld

Centrum mot hedersrelaterat våld (CMHV) är ett resurscentrum i Västmanland dit du som yrkesverksam kan vända dig för konkreta råd, stöd och vägledning i enskilda ärenden och ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Personer boende i Västmanland som är, eller riskerar att bli, utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan också vända sig direkt till CMHV för stöd och hjälp, med möjligheten att söka stöd anonymt. Vi hjälper alla som blir utsatta, oavsett kön, ålder eller sexuell läggning.

CMHV är en samverkan mellan länets kommuner, region, polis och Åklagarmyndigheten i Västmanland. Målet med CMHV är att barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort i länet.

CMHV är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen Västmanland och Centrum mot våld i Västerås är huvudman för projektet.


 • Ring CMHV på 021-39 87 62, måndag till fredag klockan 10.00–15.00 eller mejla till cmhv@vasteras.se, så kontaktar vi dig.
 • Kontakta polisen på 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112.

Är du under 18 år?

 • Prata med en vuxen på din skola
 • Kontakta CMHV på 021-39 87 62, måndag till fredag klockan 10.00–15.00 eller mejla till cmhv@vasteras.se, så kontaktar vi dig.
 • Kontakta polisen på 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112.

MIKA-mottagning

MIKA-mottagningen vänder sig till dig som har erfarenhet av sexuell exploatering. Exempelvis sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende eller människohandel för sexuella ändamål. Hos oss kan du få stöd och hjälp att hantera din livssituation. Till oss kan du vända dig om du:

 • Har sex mot ersättning.
 • Har ett sexuellt självskadebeteende.
 • Har erfarenhet av människohandel för sexuella ändamål.

Du kan även ringa till oss för rådgivning om du är anhörig, partner eller vän till någon som har sex mot ersättning, ett sexuellt självskadebeteende eller som blir utsatt för människohandel för sexuellt ändamål.

Kontakten med oss är kostnadsfri, vi har tystnadsplikt och du kan välja om du vill vara anonym.

För att få hjälp kan du vända dig till Centrum mot våld i nära relation (CMV).

Ring 021-39 37 10, måndag till fredag klockan 13.00–14.30 eller mejla till cmv@vasteras.se, så kontaktar vi dig.

KAST-mottagning

Du som köper sexuella tjänster kan få hjälp och rådgivning för att sluta. Du kan vara anonym, besöken är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt. Genom vår behandlingsenhet KAST (köpare av sexuella tjänster) kan du få hjälp. Du kan vända dig till oss om du:

 • köper sexuella tjänster
 • har funderingar kring sexköp

Du kan få samtalsstöd och rådgivning via telefon, e-post eller besök hos oss. Vi erbjuder individuella stödsamtal.

Är du anhörig är du också välkommen att höra av dig.

Nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet

För att få hjälp kan du vända dig till Centrum mot våld i nära relation (CMV).

Ring 021-39 37 10, måndag till fredag klockan 13.00–14.30 eller mejla till cmv@vasteras.se, så kontaktar vi dig.

Till dig som ung och har obehagliga kontakter på nätet


Det finns många olika kontakter som kan kännas obehagliga för dig som ung.

Det kan handla om att du tyckte att det var spännande att skicka en avklädd bild på dig till någon du var lite kär i, men personen pressar dig till att skicka fler bilder och hotar med att sprida bilden den har. Det kan också handla om att någon utger sig för att vara någon annan och som vill möta upp dig, men du har en dålig magkänsla.

Vårt digitala samhälle ökar risken för unga att bli utsatta för grooming och i förlängningen sex mot ersättning. Grooming är att en vuxen person tar kontakt med någon under 18 år i ett sexuellt syfte. Många gånger kan kontakten verka oskyldig till en början där personen försöker bli ens kompis, men det slutar ofta i sexuellt våld eller ett annat brott, som sexuell utpressning eller sexuella övergrepp. En variant av grooming är sugardejting. Det innebär att en vuxen ger ett barn eller ungdom pengar eller gåvor för att exempelvis umgås, ha nära kontakt och skicka bilder på sig själv. Ofta eskalerar det till att den vuxna kräver att få nakenbilder. Oavsett om det är en vuxen eller någon i din ålder är det inte okej.

Anledningarna till att sälja sex kan vara olika. Oavsett varför du som ung har sex mot ersättning finns det stora risker. Att ha sex mot ersättning kan bli ett självskadebeteende. Om man har blivit eller blir utsatt för grooming, sälja sex eller köpa sex som minderårig kan det kännas jobbigt att söka hjälp. Men det finns många som jobbar med att stötta dig som minderårig. I Sverige är det olagligt att köpa sex men om du säljer sex begår du inte ett brott.

Oavsett om du som ung upplever sexualiserat, fysiskt eller psykiskt våld kan du få stöttning av kontakterna nedan.

Riskerar du att bli utfryst eller bestraffad om du inte gör som din familj, släkt eller andra i din närhet vill? Du kan läsa mer om hedersrelaterat våld och förtryck högre upp på sidan.

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt så kan du höra av dig för hjälp, råd eller stöd.

Dessa organisationer tillhör inte Västerås stad.

Föreningen Kvinnohuset i Västerås
Stöd och rådgivning via chatt, telefon eller besök. För dig som är, eller har varit våldsutsatt och behöver någon att prata med.

Tjejjouren Ronja
Någon att prata eller chatta med. De ordnar också tjejcafé och tjejgrupper

Kvinnofridslinjen
En nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Även anhöriga kan ringa. Kvinnofridslinjen har en bra webbplats där det finns information på många språk.

RFSL
Erbjuder samtalsstöd via telefon till HBTQI-personer som utsatts för våld, hot och kränkningar. Du når deras stödmottagning på 020 34 13 16.

Hem - Stödlinjen för män
Stödlinjen för män är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld.

Hem - Stödlinjen för transpersoner
Stödlinjen för transpersoner är en nationell stödtelefon för den som utsatts för våld i nära relationer eller sexuellt våld.