Brottsförebyggande arbete

Västerås ska vara en trygg och säker stad som invånarna känner stolthet över. Därför arbetar vi brottsförebyggande och trygghetsskapande på flera olika sätt. Vi ger även stöd till den som blivit utsatt för brott.

Hur vi arbetar brottsförebyggande

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på samverkan med flera olika lokala aktörer. Några av dessa viktiga samarbeten beskrivs nedan.

Effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod som bygger på fyra grundstenar:

  • informationsinsamling
  • analys
  • riktade insatser
  • uppföljning och återkoppling.

Varje vecka tar kommunen i samverkan med polis och Mimer fram en lokal lägesbild. Lägesbilden bygger på en kartläggning av var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser sker. Händelserna registreras i ett system som heter Embrace.

Information om hur Västerås stad behandlar personuppgifter

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren i Västerås är en ideell organisation som ger kostnadsfri rådgivning och stöd till den som blivit utsatt för eller varit vittne till ett brott. Förutom att ge samtalsstöd och råd kan de hjälpa till i kontakter med myndigheter och hjälpa dig i samband med en rättegång. All kontakt med jouren är kostnadsfri och sekretesskyddad.

Telefonnummer till brottsofferjouren:

  • 021-41 32 60 för vuxna.
  • 010-567 63 25 för unga under 20 år.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.    

Polismyndigheten

Trygghetsrådet

Vi samverkar med Polismyndigheten i ett trygghetsråd. Trygghetsrådet.

I juni 2023 enades Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås om en samverkansöverenskommelse för hur vi ska jobba tillsammans.

Samverkansöverenskommelse Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås Pdf, 226.1 kB.

Affisch med symbol för grannsamverkan som är en avbruten kofot samt texten Grannsamverkan.

Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. Västerås stad samverkar med Polismyndigheten och Mimer.

Om grannsamverkan på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Starta grannsamverkan i din boendeförening

Vid tre tillfällen per år är det utbildningsträffar för nya grannsamverkansombud. Grannsamverkansombud bjuds regelbundet in till kompetens- och erfarenhetsutbyte.

Aktuella datum och kontaktuppgifter, Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Polisvolontärer

Västerås stad samarbetar med Polisen och polisens volontärer för att öka känslan av trygghet och förebygga brott. Polisens volontärer är en frivillig, oavlönad verksamhet som är en länk mellan Polisen och allmänheten. Volontärerna genomför olika uppdrag, såsom brottsförebyggande information vid affärer, uppsökande kontakter, kampanjer mot langning av alkohol till minderåriga och nattvandringar.

Vill du bli volontär?

Läs om hur du kan bli det på polisens webbplats.

Polisens volontärer Länk till annan webbplats.