Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

MAS ska garantera god och säker vård

Om rollen

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som kommunen erbjuder dig och andra västeråsare är god och säker har varje verksamhet i Västerås stad som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och/eller en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

För vem

Vill du kontakta MAS?

För de kommunala verksamheterna, alltså de som drivs av Västerås stad

För äldreomsorgen

Ingela Olenius
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 021-39 87 03
e-post: ingela.olenius@vasteras.se

För personer med funktionsnedsättning

Susanne Sterling
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 021-39 16 30
e-post: susanne.sterling@vasteras.se

För de verksamheter som drivs av en privat utförare/leverantör är det så att att det finns flera MAS.

Susanne Sterling
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 021-39 16 30
e-post: susanne.sterling@vasteras.se