Sjukvård

Om du är sjuk ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Det är Region Västmanland som ansvarar för sjukvård vid sjukhus och vårdcentraler. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

Om sjukvården i kommunen

Region Västmanland och Västerås stad delar på ansvaret för sjukvården i kommunen. Det är regionen som ansvarar för sjukvård och behandlingar vid sjukhus och vårdcentraler. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering)
  • vistas i dagverksamhet

Västmanlands sjukhus hittar du på adressen Adelsögatan, 721 89 Västerås.

Ambulanshelikopter som håller på att landa vid sjukhuset.

Hemsjukvård

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral kan få sjukvård hemma genom kommunen. Kontakta din vårdcentral så gör de en medicinsk bedömning och kontaktar hemsjukvården. Du betalar ingen avgift för hemsjukvård.

Information om hemsjukvård

Vårdplanering efter en sjukhusvistelse

När du är inlagd på sjukhus har du rätt att få vårdplanering. Då kan du få den sjukvård du behöver när du kommit hem från sjukhuset.

Vid vårdplaneringen deltar du, dina anhöriga om du önskar, hälso- och sjukvårdspersonal samt en biståndsbedömare. Tillsammans pratar ni om din situation och utifrån detta bestämmer biståndsbedömaren vilken hjälp du behöver.

Rehabilitering efter sjukdom eller skada

Om du har varit sjuk eller skadat dig kan du få hjälp av kommunen med rehabiliterande åtgärder. Det kan till exempel vara träning, behandling, utprovning av hjälpmedel eller anpassning av bostaden. Hjälpen ser olika ut beroende på hur du bor, och vi anpassar den alltid efter dina behov.

Information om rehabilitering

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds är god och säker har varje verksamhet i Västerås stad som omfattas av socialtjänstlagen en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och/eller en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Sammanhållen journal

Sammanhållen journal innebär att den du söker vård hos kan få tillgång till uppgifter i journaler du har hos olika vårdgivare. Det gäller främst dig som har hemsjukvård eller bor på ett särskilt boende i Västerås.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster som du kommer i kontakt med kan ibland behöva se vilken vård du har fått av andra vårdgivare, för att kunna ge dig god och säker vård. Det gäller vård i region, kommun och privata vårdgivare.

Du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Du kan när som helst begära att en spärr tas bort. Du har rätt att stå utanför sammanhållen journal.

Vill du veta mer? Läs mer i pdf:n nedan.

Vill du spärra uppgifter i din journal för andra vårdgivare? Hör av dig till Kontaktcenter för att få en blankett. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument