Hemlöshet

Västerås stad arbetar förebyggande för att människor inte ska bli bostadslösa. För dig som ändå har blivit bostadslös finns tillfälliga boenden, härbärgen och dagverksamhet med sjukvårdsmottagning.

Härbärgen med akuta nattplatser

På härbärgen kan du övernatta och få enklare måltider. Även du som har beroendeproblem är välkommen. Att bo på härbärge är gratis och det behövs inget biståndsbeslut. Platserna kan inte förbokas och du köar för en natt i taget.

  • Eken ligger på Kaserngatan 10 och har 16 platser för män och 4 platser för kvinnor. Män kan komma och söka plats klockan 18.00–21.00 och kvinnor klockan 17.30–20.30.
  • Freja ligger på Noreliigatan 10 B och har plats för tre kvinnor. Du kan komma dit och söka plats klockan 17.30–20.00

Du måste lämna härbärget senast klockan 9.00 morgonen efter. Mer information om de regler som gäller får du veta när du har skrivits in.

Stadsmissionens dagverksamhet

Dagverksamheten ligger på Sturegatan 22 i Västerås och har öppet måndag–fredag klockan 8–15 och lördagar klockan 9-13. Verksamheten är öppen för alla, men vänder sig främst till dig som är hemlös, missbrukare eller lider av psykisk ohälsa.

På dagverksamheten kan du till exempel:

  • tvätta dina kläder
  • hämta ut skänkta kläder
  • sköta din hygien
  • vila
  • köpa frukost, lunch och fika
  • träffa någon att prata med och få råd stöd om din livssituation. 

Det kostar ingenting att besöka dagverksamheten. Den drivs av Stadsmissionen och Västerås stad.

Sjukvård

På dagverksamheten på Sturegatan 22 finns även en sjukvårdsmottagning för hemlösa. Här kan du träffa läkare eller sjuksköterska och få grundläggande sjukvård. Det finns också möjlighet att få tandvård. Mottagningen är öppen två förmiddagar i veckan: tisdag och fredag. Varannan vecka finns en fotvårdsspecialist på plats.

Mottagningen drivs av Region Västmanland, Stadsmissionen och Västerås stad.

En plats på tillfälligt boende kräver biståndsbeslut

I Västerås finns:

  • Boenden för personer med psykiska problem eller funktionsnedsättningar
  • Boenden för personer med skadligt bruk. Det finns ett särskilt boende för kvinnor (Freja)

Dessa boenden ställer krav på drogfrihet och hot och våld får inte förekomma.

När du ansöker om en plats gör socialtjänsten en utredning av din livssituation och dina behov. Därefter kommer din ansökan att beviljas eller avslås. Om den beviljas får du ett biståndsbeslut.

Information om hur du ansöker om plats på boende för personer med psykiska problem eller funktionsnedsättningar

För att ansöka om plats på boende för personer med skadligt bruk kontaktar du Bostadssociala enheten, vuxenmottagningen. Kontaktuppgifter finns längre ner på den här sidan.

Om du oroar dig för att bli hemlös, till exempel om du riskerar vräkning eller inte längre får bo kvar i din nuvarande boendelösning, kan du alltid kontakta socialtjänsten för att prata om din situation.

Kontakta oss

Bostadssociala enheten, mottagningsteamet

Postadress: Västerås stad, Bostadssociala enheten, 721 30 Västerås

Telefontider:
måndag-fredag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)

Besöksadress: Sigurdsgatan 21 E

Du når vuxenmottagningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

bostadssociala.enheten@vasteras.se