Bli ett barns trygga punkt i livet

Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn. Antingen som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Du anmäler ditt intresse för att göra en insats på familjehemsverige.se genom att fylla i ett webbformulär med grundläggande information om dig själv. Informationen skickas sedan till den kommun du har valt i första steget.

Efter att du fyllt i formuläret på familjehemsverige.se blir du kontaktad av familjehemsenheten inom tre veckor.

En handläggare gör en utredning för att avgöra om du är lämplig att göra en insats.

Om du är lämplig att göra en insats får du en förfrågan om ett uppdrag till ett specifikt barn/ungdom.

Under tiden som du har uppdraget får du en handläggare som hjälper dig i uppdraget. Ni planerar insatsen tillsammans.

Under utredningen tar vi utdrag ur:

 • Polisregister
 • Socialregister
 • Försäkringskassan
 • Kronofogden
 • Transportstyrelsen

Under utredningen tar vi också reda på mer om dig och din livssituation och du får veta mer om vad som förväntas av dig i ett eventuellt uppdrag.

Vilka insatser kan du göra?

Ett familjehem behöver inte vara en traditionell kärnfamilj. Tvärtom söker vi en mångfald av personer och familjer eftersom alla barn har olika behov. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att bli familjehem, men erfarenhet av egna eller andras barn är en stor fördel. Det viktiga är att du har en stabil livssituation. Att vara ett familjehem är ett heltidsuppdrag eftersom barnet bor i din familj på heltid.

Vilket stöd kan jag få som familjehem?

Som familjehem lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar på Familjehemsenheten inom Västerås stad. Du ingår i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande råd och stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Du får också möjlighet att få en familjehemsmentor, som har erfarenhet av att vara familjehem och kan ge dig extra stöd i uppdraget.

Du får den utbildning och information som du behöver för att utföra ditt uppdrag. Under uppdraget får du också möjlighet att vara med på temadagar.

Läs mer och anmäl dig här

Ett jourhem är ett familjehem som tar emot barn med kort varsel som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Jourhem är en person eller familj som tar emot barn på heltid i sitt hem när socialtjänsten i kommunen behöver utreda barnets situation. Under tiden som jourhem kan du få förfrågan om att ta emot ett eller flera barn. Varje enskilt barn placeras hos dig under en kortare period. Du kan också ha perioder utan placerade barn.

Vilket stöd kan jag få som jourhem?

Som jourhem lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar på Familjehemsenheten inom Västerås stad. Du ingår i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande råd och stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Du får också möjlighet att få en familjehemsmentor, som har erfarenhet av att vara familjehem och kan ge dig extra stöd i uppdraget.

Du får den utbildning och information som du behöver för att utföra ditt uppdrag. Under uppdraget får du också möjlighet att vara med på temadagar.

Läs mer och anmäl dig här

För att bli kontrakterat jourhem behöver du ha tidigare erfarenhet av uppdrag som familje- eller jourhem, eller annan relevant livserfarenhet.

Som kontrakterat jourhem placerar Västerås stad minst ett eller två barn eller ungdomar som är i behov av akut skydd hos dig. Utifrån den tillgänglighet som krävs får du ett grundarvode för att en vuxen ska vara hemma på heltid, ersättningen får du oavsett om du har en placering eller inte. Under uppdraget har du också rätt till betald ledighet.

Den stora skillnaden mellan jourhem och kontrakterat jourhem är att ett ”vanligt” jourhem får förfrågningar som de kan tacka ja eller nej till och att de kan ha ett arbete vid sidan av sina uppdrag.

Vilket stöd kan jag få som kontrakterat jourhem?

Som kontrakterat jourhem lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar på Familjehemsenheten inom Västerås stad. Du ingår i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande råd och stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Du träffar regelbundet de andra kontrakterade jourhemen både tillsammans med handläggare på Familjehemsenheten och tillsammans med en extern handledare.

Du får den utbildning och information som du behöver för att utföra ditt uppdrag. Under uppdraget får du också möjlighet att vara med på temadagar.

Läs mer och anmäl dig här

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Uppdragets omfattning varierar men vanligtvis vistas barnet en eller två helger per månad under en bestämd tid hos kontaktfamiljen.

Vilket stöd kan du få som kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar på Familjehemsenheten inom Västerås stad. Du ingår i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande råd och stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Du får också möjlighet att få en familjehemsmentor, som kan ge dig extra stöd i kontaktfamiljsuppdraget.

Under uppdraget får du också möjlighet att vara med på temadagar.

Läs mer och anmäl dig här

Att vara kontaktperson innebär att vara en trygg vuxen åt ett barn eller en ungdom som behöver det. Varje uppdrag är olika beroende på ungdomens behov. Kontaktpersonen kan ha olika fokus i uppdraget, till exempel:

 • Att vara en trygg vuxen att prata med
 • Göra aktiviteter tillsammans
 • Motivera eller hjälpa med skolarbete

Som kontaktperson träffar du ungdomen runt en gång i veckan, ibland mer och ibland mindre.

Vilket stöd kan du få som kontaktperson?

Som kontaktperson lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar på Familjehemsenheten inom Västerås stad. Du ingår i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem.

Under uppdraget får du också möjlighet att vara med på temadagar.

Läs mer och anmäl dig här


Träffa ett familjehem/jourhem

I videoklippet nedan får du träffa Susanna som berättar om sina upplevelser att vara familjehem och jourhem. Hon ger också råd till dig som funderar på att ta steget att bli familjehem/jourhem.

YouTube Visningbild

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren vi får. Hittar du inte din fråga här kan du besöka socialstyrelsens hemsida

Ja, du har rätt till ersättning. Ersättningen regleras i ett avtal som du skriver med socialtjänsten. En del är ett fast arvode för uppdraget och den andra delen ska ersätta dig för de faktiska kostnaderna du har för barnet.

Vi gör alltid en matchning där dina förutsättningar ska möta det specifika barnets behov och önskningar. Du har alltid möjlighet att säga nej, med undantag för kontrakterat jourhem (se informationen högre upp på sidan).

Det varierar, allt från några månader till barnets hela uppväxt. Det skiljer sig mellan uppdragen och det är barnets behov som är styrande.

Vi gör en helhetsbedömning utifrån din livssituation och barnets behov. Vi kollar på saker som:

 • Fast bostad
 • Ekonomiska förutsättningar
 • Stabilt nätverk
 • Ålder
 • Tidigare erfarenhet
 • Hälsa
 • Nuvarande familjesituation

Vi gör alltid en helhetsbedömning utifrån din livssituation och dina förutsättningar att ta dig an det uppdrag du är intresserad av. Ålder är en av de faktorer som ingår i kommunens bedömning.

Ja, det kan du. Det förutsätter att du känner barnet sedan tidigare. Många gånger är det en trygghet för barnet och socialtjänsten utreder om det är lämpligt.

Ja, det behöver du oftast ha. De flesta barn som bor i familjehem mår bra av att ha kvar relationen med föräldrar, syskon och andra viktiga personer. Därför får du en viktig roll. Ofta är det familjehemmet som praktiskt planerar för barnets kontakter och förbereder barnet inför det. Eftersom barnets föräldrar är vårdnadshavare kan det också vara andra situationer som gör att du behöver ha kontakt med föräldrarna, till exempel vid läkarbesök eller möten med skolan. Många familjehem har vardaglig kontakt med föräldrarna för att dela både glädjemoment och utmaningar.

Som kontaktperson och kontaktfamilj behöver du oftast det med. När du börjar som kontaktfamilj får du träffa barnets föräldrar tillsammans med socialtjänsten. Under uppdragets gång behöver ni ha kontakt gällande bland annat praktisk planering, hämtning och lämning med mera. Som kontaktperson har du viss kontakt med föräldrar utifrån behov, eller om något särskilt händer.

Ja, det kan man, men en familjehemsförälder kan behöva vara hemma från sitt arbete på del- eller heltid för att ta hand om barnet. Det beror på barnets behov och ålder. När ett barn kommer till familjehemmet kan barnet till exempel behöva extra stöd för att finna sig tillrätta. Om du eller ni behöver vara tjänstledig från arbetet ersätter socialtjänsten er för förlorad inkomst.

När det kommer till att vara kontaktperson eller kontaktfamilj är det bra om du bor i Västerås med direkt omnejd.

Vill du bli familje- eller jourhem spelar din bostadsort mindre roll. Det är dock viktigt att du har utrymme i din bostad att kunna ta emot ett barn. Vi har en dialog om dina förutsättningar.

Det beror på vilket uppdrag det gäller. Det kan också vara en fördel att du pratar ett språk som barnet pratar. Du behöver kunna ha kontakt med kommunen och andra aktörer som är involverade i barnets liv. Då är det viktigt med kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället i stort.

Kontakta oss

Familjehemsrekryteringen

Vi ansvarar för rekrytering och utredning av de som är intresserade av uppdraget att vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Besöksadress: Sigurdsgatan 21 E Postadress: Familjehemsrekryteringen, 721 30 Västerås

Telefon: 021-39 87 04

familjehem@vasteras.se