Att söka ekonomiskt arrangemangsstöd

Tack vare en satsning som nu görs inom området möten och evenemang ser vi fram emot att kunna välkomna arrangörer med idéer om nya arrangemang eller utveckling av befintliga att ansöka om arrangemangsstöd. Läs mer i den här nyheten.

Konfettiregn över en festivalpublik.

Att kunna erbjuda ett arrangemangsstöd för evenemang och möten är något som tidigare har saknats i Västerås. Under kommunstyrelsesammanträdet 20 mars antogs en ny riktlinje för möten och evenemang.

Förutom att tydliggöra hur den kommunala organisationen ska stödja arrangörer, tydliggör riktlinjen också hur staden kan stödja arrangemang ekonomiskt. Syftet med stödet är att stärka både befintliga och nya arrangemang, ett brett spektrum av arrangemang i hela Västerås. Arrangemangsstödet ska bidra till upplevelser som stärker Västerås platsvarumärke och ökar stadens attraktivitet för såväl invånare som besökare.

Läs mer om ekonomiskt arrangemangsstöd här.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den