Länkar till information gällande Sveriges medlemsskap i Nato

Vi har sammanställt länkar där du kan få information om Sveriges medlemsskap i Nato. Du hittar länkarna i den här nyheten.

Regeringskansliet

Regeringskansliet ansvarar för den övergripande kommunikationen för Sveriges
medlemskap i Nato.

Sverige i Nato

Regeringskansliets försvarsfrågor om Sverige och Nato


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Information om Sveriges Natosamarbete

Frågor och svar om Nato

Krisinformation.se

Mer information om Nato och andra viktiga ämnen speciellt fokuserat på barns eventuella frågor finns på:
Krisinformation.se

Försvarsmakten

Försvarsmaktens frågor och svar om Nato

Västerås stad

Gällande Västerås stads säkerhets- och beredskapsarbete, vad du kan göra under en kris och hur du kan förbereda dig har vi samlat information här på vår webbplats:

Trygg och säker

På kommunfullmäktigesammanträdet 7 mars berättade Västerås stads säkerhetsdirektör Mikael Lagergren och stadsdirektör Helene Öhrling om Västerås stads arbete med beredskap.

Här kan du titta på det:

https://vasteras.kommunetv.se/archive/121?caseId=9609

Stadshuset i Västerås. Konstverket tjuren syns i förgrunden. 

Publicerad

Senast ändrad