Alkoholservering

Den som vill servera alkoholhaltiga drycker mot betalning ska ha ett serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Informationsträff 15 januari om alkohollagen och kommunens alkoholtillsyn

Du som arbetar i restaurang i Västerås är varmt välkommen på en informationsträff om alkohollagen och kommunens tillsyn av restauranger. Vi kommer bland annat att prata om:

 • hur alkohol serveras ansvarsfullt
 • kommunens tillsynsuppdrag när det gäller servering av alkohol
 • vad som kontrolleras vid en tillsyn

Datum: den 15 januari 2024
Tid: klockan 15:00 - 17:00
Plats: Västerås kongress
Anmälan: Senast den 8 januari till e-post serveringstillstand@vasteras.se

Vi har ett begränsat antal platser. Om intresset blir stort kan vi behöva sätta en gräns för antal deltagare per restaurang.

Arrangör är serveringstillstånd vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Varmt välkommen!

Till dig som ska ansöka om serveringstillstånd

Vi vill gärna träffa dig! Ta kontakt med oss som arbetar som handläggare på serveringstillstånd så bokar vi ett möte där vi guidar dig genom ansökningsprocessen. Innan du ansöker behöver du samla ihop ett antal dokument som du ska bifoga din ansökan. Vi har tagit fram en checklista som vi går igenom tillsammans.

Västerås stads checklista Pdf, 52.8 kB.

Mall för finansieringsplan och budget, som är en av de bilagor du behöver bifoga till din ansökan Word, 230 kB.

Kontakt

Du får snabbast svar vie e-post: serveringstillstand@vasteras.se

Telefon: 021-39 00 00, knappval 9

Checklista

Visste du att det finns en checklista för andra tillstånd du behöver söka när du startar restaurangverksamhet? Genom att använda verksamt.se:s checklista får du en bra överblick över de tillstånd du behöver söka och hur du gör. Checklistan finns på en webbplats som heter verksamt.se.

Checklista för att starta restaurang, verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök via vår e-tjänst

Ansökan kan gälla:

 • Stadigvarande serveringstillstånd
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

Vi rekommenderar att du förbereder din ansökan genom att ha alla nödvändiga bilagor till hands innan du går in i e-tjänsten. Det gör vår handläggning snabbare.

Ansök om serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Så jobbar vi

Ett rikt restaurangliv är viktigt för Västerås. I kommunen jobbar vi för trygga restaurangmiljöer och restaurangägare som konkurrerar på schyssta och lika villkor. För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Kraven regleras i alkohollagen och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda.

Alkohollagen säger att du som söker ska visa för kommunen att du är lämplig för uppgiften. Det innebär en del pappersarbete för din del. Handläggarna guidar dig genom ansökningsprocessen.

 • Boka möte - Handläggarna visar dig vilka uppgifter och handlingar du ska lämna tillsammans med din ansökan.

 • Göra ansökan - Ansökan görs genom E-tjänst. Förbered alla bilagor. Då kan du ladda upp dem direkt så att handläggningen av ditt ärende går snabbare.

 • Andra myndigheter yttrar sig - Kommunen skickar remisser (frågor) till Polisen, Skatteverket, Kronofogden, Räddningstjänsten med flera.

 • Göra kunskapsprov - De som söker tillstånd behöver ofta göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar en tid med dig när det är dags.

 • Utredning - Kommunen granskar de handlingar du lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Vi besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.

 • Beslut - När utredningen är klar kan kommunen fatta beslut.

 • Tillstånd eller avslag - Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan kommunen ge serveringstillstånd. Om du inte får tillstånd kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du överklagar.

Frågor och svar

När behöver jag serveringstillstånd?
Finns det olika typer av serveringstillstånd?
Vad kostar det?
Hur lång tid tar det?
Varför måste man ha serveringstillstånd?
Hur gör man för att ansöka?

När behöver jag serveringstillstånd?

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis: vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker som cider.

Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.

Finns det olika typer av serveringstillstånd?

Ja, det gör det. Så här fungerar det:

 • Tillstånd för restaurang
  Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Tillståndet gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.
 • Tillstånd för catering eller festvåning
  Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma sätt som för restauranger.
 • Tillfälligt serveringstillstånd
  Ett tillfälligt tillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du ska arrangera en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

Vad kostar det?

I Västerås stad används inte skattemedel för att finansiera verksamheten kring serveringstillstånd. Istället tas avgifter ut dels från de som söker tillstånd (ansökningsavgifter) och dels från de som redan har tillstånd (tillsynsavgifter). Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige. När du har lämnat din ansökan fakturerar kommunen ansökningsavgiften.

Avgifter för serveringstillstånd Pdf, 173.7 kB.

Hur lång tid tar det?

Olika ärenden tar olika lång tid att utreda. Om du söker ett tillstånd till din restaurang kan du i normalfallet få ett beslut inom två månader efter att du lämnat in alla handlingar. Om en förening ska ha en fest för sina medlemmar (slutet sällskap) kan man i normalfallet få ett beslut inom två veckor.

Riktlinje för serveringstillstånd Pdf, 415.5 kB.

Varför måste man ha serveringstillstånd?

Alkohollagen säger att den som vill servera alkohol mot betalning i sin servering måste ha serveringstillstånd. Den bestämmelsen har tillkommit för att minska risken för skador och våld som annars kan ske om det finns mycket alkohol inblandad. Alkohollagen är en skyddslag och innebär att det ställs extra höga krav på dem som får tillstånd att servera alkohol, ett särskilt förtroende.

Hur gör man för att ansöka?

Själva ansökan görs via en e-tjänst. För snabbare handläggning gör du klokt i att samla ihop de bilagor du behöver bifoga innan du påbörjar ansökan.

Ansök om serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se