Metallverksgatan är öppen för trafik igen

Stor tack för ert tålamod! Nu är hela Metallverksgatan genom Kopparlunden öppen för trafik igen. Trafiken på den östra delen av gatan har letts om och gått längs med järnvägen sedan mitten av oktober. Orsaken var att det gjordes flera markarbeten i området.

En bild på Metallverksgatan

För 100 år sedan fanns det industrier, bostäder och en bäck i Kopparlunden. När vi nu ska utveckla området och återigen låta bostäder få plats tillsammans med de unika industrilokalerna krävs det en del markarbete. Bland annat har Mälarenergi flyttat på den dagvattenkulvert som Emausbäcken legat i sedan 1920-talet. Den gick tidigare under Emausverkstaden och för att undvika att den går under byggnaden har den nu flyttats. Nu är arbetet klart och hela Metallverksgatan är öppen för trafik.

Är du nyfiken på hur arbetet har gått till och varför bäcken hamnade under Emausverkstaden kan du se en film här
Film om flytt av den underjordiska bäcken

Arbetet för en ny gata fortsätter

På sikt kommer den södra och östra delen av Metallverksgatan ersättas av den nya Kullgärdsgatan. Den ska gå längs med Emausverkstaden och sedan följa järnvägen fram till Pressverksgatan. Nu inleds markarbeten för den nya gatan längs med järnvägen.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den