Använd arkiven i skolundervisningen

Stadsarkivet förvarar vår gemensamma historia i original. Du kan ta hjälp av oss för att planera och genomföra undervisning i till exempel samhällskunskap och historia.

Ta hjälp av arkiven

Vill du ge dina elever en insikt i dåtidens levnadsförhållanden, arbete och fritid, och se hur samhällsklass och genus formade samhället?

Stadsarkivet kan förmedla och berätta om hur samhället har växt fram under seklerna.

Vi bidrar därmed till de grundläggande värdena i gymnasieskolans läroplan som handlar om att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Vi förvaltar källmaterial från sex århundraden!

Välkommen att tillsammans med oss skräddarsy ett eller flera studiebesök. Besöket kan ha ett allmänt eller specifikt tema (som t ex stadsmiljö, arbets- och levnadsförhållanden, rösträtt etc) och kan även omfatta grupparbeten under handledning.

Kontakt för studiebesök

Kontakta arkivarie Camilla Hjelm på tel. 021-39 19 90 eller via e-post camilla.hjelm@vasteras.se för att få veta mer eller för att boka tid för studiebesök.

Besöken är helt kostnadsfria för skolor.

YouTube Visningbild

Arkivarie Camilla Hjelm berättar om vad stadsarkivet kan erbjuda skolor inom området kulturarv och lokalhistoria.

YouTube Visningbild

Hör arkivarie Camilla Hjelm berätta om vad arkiv är. Filmen kan ses som en introduktion inför till exempel workshop på stadsarkivet eller inför forskning i primärkällor.

Lektionsteman

Filmerna och bilderna på den här sidan kan användas som de är med tillhörande frågor eller så går det bra att skapa egna frågor eller föra diskussioner kring ämnena med eleverna.

Det finns inget facit till frågorna utan alla svar ges i form av att eleverna diskuterar och funderar över frågorna och för ett resonemang.

Om så önskas går det bra att kontakta Camilla Hjelm för stöd eller svar på frågorna.

YouTube Visningbild

Beskrivning
Låt eleverna se filmen där det berättas om kvinnorna i Västerås som var med i Föreningen för Kvinnans Politiska rösträtt, 1918. Till filmen finns ett antal frågor som eleverna därefter kan svara på. Det går också bra att bara se filmen och därefter ha en diskussion kring ämnet.

Frågor till filmen om kampen för kvinnlig rösträtt i Västerås Pdf, 129.6 kB.

Stadgar 1913 - Föreningen för kvinnlig rösträtt i Västerås Pdf, 134.6 kB.

Målgrupp
Högstadiet och gymnasiet

Svartvitt foto på personer som sitter framför domkyrkan i Västerås och demonstrerar.

Fotograf: Åke V Larsson. Bildkälla Västerås stadsarkiv

Beskrivning
Här kan eleverna tolka en bild från 1962 som visar en demonstration mot att Cityringen skulle gå alldeles intill domkyrkan. Till bilden finns ett antal frågor som eleverna kan svara på.

Klicka på bilden för att förstora den.

Vad berättar bilden - Demonstration mot Cityringen 1962 Pdf, 372.6 kB.

Målgrupp
Högstadiet

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Västerås stadsarkiv

Beskrivning
Här kan eleverna tolka en bild som visar hur det såg ut på Bondtorget i Västerås i november 1974. Låt eleverna göra en jämförelse mellan då och nu genom att ta en bild med samma perspektiv och se vad som har hänt i stadsmiljön.

Klicka på bilden för att förstora den.

Vad berättar bilden - Förändrad stadsbild Bondtorget 1974 Pdf, 289.6 kB.

Målgrupp
Högstadiet

Statarfamiljen Johansson vid Rustberga gård i Skerike, 1921. Fotograf Emil Wijgård. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Beskrivning

I den här uppgiften får eleverna lära sig om de samhällsförhållanden som rådde för skolbarnen i Badelunda för 100 år sedan, särskilt för de som var barn till lantarbetare. Även statarsystemet tas upp i en av uppgifterna. Texterna ger också information om lokalsamhället och mänskliga rättigheter.

Till uppgift 2 och 3 finns transkriberade texter ifall eleverna tycker det är svårt att läsa texten.

Originalet består av ett dokument där titeln på framsidan är Åtgärder i fråga om skolgången och baksidan handlar om Uppgifter angående näringsliv och befolkningsförhållanden.

Frågor till Att vara barn till lantbrukare i Badelunda 1919 Pdf, 133.9 kB.

Åtgärder i fråga om skolgången – Badelunda 1919 Pdf, 2.1 MB.

Uppgifter angående näringsliv och befolkningsförhållanden – Badelunda 1919 Pdf, 2.1 MB.

Transkribering av text för punkt 2 i dokumentet Uppgifter angående näringsliv och befolkningsförhållanden Pdf, 158.3 kB.

Transkribering av text för punkt 3 i dokumentet Uppgifter angående näringsliv och befolkningsförhållanden Pdf, 168 kB.

Målgrupp
Gymnasiet

Digital skolväska

Den digitala skolväskan är ett arkivpedagogiskt verktyg där eleverna kan arbeta i klassrummet med digitaliserade arkivhandlingar. Dokumenten är uppdelade i sju olika teman med anknytning till Västmanland. För varje tema finns det tillhörande frågor som relaterar till grundskolans kursplaner.

De olika teman kan även fungera som en enklare introduktion till arkivhandlingar för gymnasielever.

Exempel på teman är Brott och straff, Strömsholms stuteri och Ålderstrappan.

Materialet i skolväskan är framtaget tillsammans av flera olika institutioner inom länet, bland annat Västerås stadsarkiv. Läs mer och ta del av skolväskan på Arkiv Västmanlands webbplats.

Kontakta oss

Stadsarkivet

Ändrade öppettider

Tisdag 27/8: 09.00-11.30

Ordinarie öppettider

Måndag 13.00-16.00
Tisdag - torsdag 09.00-11.30 och 13.00-16.00
Fredag 09.00-11.30

Besöksadress Stadshuset, våning 5, ingång från Fiskartorgsentrén

Telefonnummer 021 - 39 19 93

stadsarkivet@vasteras.se