Skattesatser

Skattesatsen för kommunen är 20,36 procent för 2023. För att du ska få en uppfattning om vad dina skattepengar används till har vi gjort ett enkelt räkneexempel.

Så här användes 100 kr i kommunalskatt under 2022:

Skola och förskola

46,37 kr av varje hundralapp går till:

 • grundskola och fritidshem
 • förskola
 • skolbarnsomsorg
 • gymnasieutbildning, vuxenutbildning och övrig utbildning

Vård och omsorg

39,73 kr av varje hundralapp går till:

 • vård och omsorg till äldre med hemtjänst och i särskilt boende
 • insatser till personer med funktionsnedsättning
 • insatser inom individ- och familjeomsorg
 • försörjningsstöd

Kultur och fritid

5,30 kr av varje hundralapp går till:

 • kultur och fritid inklusive idrottsanläggningar

Teknisk verksamhet

5,64 kr av varje hundralapp går till:

 • skötsel av parker, gator, cykelbanor med mera
 • kollektivtrafik
 • räddningstjänsten

Politisk verksamhet

0,90 kr av varje hundralapp går till:

 • nämnd- och styrelseverksamhet, revision med mera

Övriga verksamheter

2,05 kr av varje hundralapp går till:

 • arbetsmarknadsåtgärder
 • Västerås stads övriga verksamheter

Information om Västerås stads ekonomi och budget

Hur skatten fördelas på en hundralapp.