Visa sökformulär

Skattesatser

Skattesatsen för kommunen är 20,36 procent för 2023. För att du ska få en uppfattning om vad dina skattepengar används till har vi gjort ett enkelt räkneexempel.

Så här användes 100 kr i kommunalskatt under 2021:

Skola och förskola

45,62 kr av varje hundralapp går till:

 • grundskola och fritidshem
 • förskola
 • skolbarnsomsorg
 • gymnasieutbildning, vuxenutbildning och övrig utbildning

Vård och omsorg

40,59 kr av varje hundralapp går till:

 • vård och omsorg till äldre med hemtjänst och i särskilt boende
 • insatser till personer med funktionsnedsättning
 • insatser inom individ- och familjeomsorg
 • försörjningsstöd

Kultur och fritid

5,17 kr av varje hundralapp går till:

 • kultur och fritid inklusive idrottsanläggningar

Teknisk verksamhet

5,85 kr av varje hundralapp går till:

 • skötsel av parker, gator, cykelbanor med mera
 • kollektivtrafik
 • räddningstjänsten

Politisk verksamhet

0,87 kr av varje hundralapp går till:

 • nämnd- och styrelseverksamhet, revision med mera

Övriga verksamheter

1,50 kr av varje hundralapp går till:

 • arbetsmarknadsåtgärder
 • Västerås stads övriga verksamheter

Information om Västerås stads ekonomi och budget Länk till annan webbplats.

Hur skatten fördelas på en hundralapp.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Sju får kulturstipendium 2023

  Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

 • Ungdomsdialog kring idrott

  Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...