Kommunfakta

Här hittar du fakta och statistik om Västerås kommun, till exempel om befolkning, bostäder, ekonomi och arbetsmarknad. Informationen presenteras som helhet och som uppdelat på bostadsområden eller tätorter.

En dag i siffror

En vanlig dag i Västerås vaknar 159 662 västeråsare i sina 79 355 bostäder. Efter frukost ger de sig iväg till sina 75 290 arbeten och drygt 32 000 elever går till sin förskola, grundskola eller gymnasium. Ungefär två par gifter sig under dagen, medan ett par beslutar sig för att gå skilda vägar. Fem nya västeråsare ser dagens ljus för första gången.

Kommunens drygt 190 mil långa ledningssystem transporterar vatten, spill- och dagvatten. Dagligen levererar vattenverket 40 miljoner liter dricksvatten. Fem nya bostäder får bygglov under dagen och biblioteken har lånat ut 1 700 böcker.

Vy över Västerås i kvällsljus.

När solen går ner har 22 personer flyttat till kommunen och 20 har flyttat härifrån.

Varje dag omsätter Västerås stad närmare 33 miljoner kronor, så när klockan passerar midnatt på nyårsnatten har Västerås stad omsatt 12 miljarder kronor under året.

Kommunfakta

Statistik om Västerås på årsbasis

Uppgifter om befolkningen och bostäder 2023-12-31, arbete och ekonomi avser 2021-12-31. Uppgifterna är uppdaterade 2024-04-11.

 • Folkmängd: 159 662
 • Födda: 1 554
 • Avlidna: 1 352
 • Inflyttade: 7 805
 • Utflyttade: 7 024
 • Arbetstillfällen: 77 877
 • Förvärvsarbetande västeråsare: 75 290
 • Medianinkomst kvinnor 20-64 år: 321 500 kr
 • Medianinkomst män 20-64 år: 390 900 kr
 • Lägenhetsbestånd: 79 355 (lägenheter i småhus och flerbostadshus och specialbostäder)
 • Kommunens yta: 1 144 kvadratkilometer
 • Kortaste gatan: Lappgränd (25,2 meter)
 • Längsta gatan: Vasagatan (3 250 meter)
 • Äldsta gatan: Smedjegatan (finns omnämnd på 1500-talet)
 • Kommunens högsta punkt: Väggeberget (108 meter över havet) 
 • Kommunens lägsta punkt: Hamngatan under järnvägsviadukten (1,3 meter under havet)