Vatten och avlopp

I Västerås stad är det Mälarenergi som ansvarar för vattenförsörjning och avlopp. Det finns även fastigheter som själva hanterar sitt avlopp och dricksvatten, så kallade eget eller enskilt avlopp.

Handlingsplan för vatten

Västerås stad vill säkra sina vattenresurser och höja statusen på vattnets kvalitet på kort och lång sikt. Det är viktigt att invånarna har tillgång till bra vatten. Staden beslutade därför om en vattenplan med mål och åtgärder 2012. Där beskrivs hur Västerås stad ska arbeta för att nå en bättre vattenkvalitet och hur vattenresurserna bör skyddas och utvecklas. Västerås stad reviderade och beslutade om en ny vattenplan våren 2019. Vid revideringen delades planen i två dokument: en handlingsplan med mål- och åtgärder för vattenarbetet och en beskrivande bakgrundsdel.

 

Foto av Västerås från Mälaren taget av Aino Svensson.

Vatten och avlopp

År 2013 togs en policy och en plan för utveckling av vatten och avlopp inom Västerås stad. Dokumenten innehåller bland annat ställningstaganden för utvecklingen samt en lista på områden där avloppsreningen kommer att lösas kommunalt. Mälarenergi har huvudansvaret för genomförandet av planen.

Västerås stads VA-policy Pdf, 128.2 kB.

VA-utvecklingsplan Pdf, 2 MB.

Information om avlopp