Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp

Det Mälarnära området Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp ligger några kilometer sydöst om Västerås city. Området utgör idag hem åt cirka 10 200 personer.

Flygbild över Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp.

Det här är Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp

Detta Mälarnära område hittar du sydöst om Västerås city. Området är granne med Centrala staden, Viksäng, Skiljebo-Hemdal-Brandthovda och Irsta. De stadsdelar som finns här är förutom Öster Mälarstrand, Hamre och Talltorp även Framnäs, Fågelvik, Berghamra, Hamre sportfält samt Hässlö.

Det gamla Ångkraftverket som nu inhyser Kokpunkten och Steam Hotel samt Västerås flygfält är tydliga landmärken för området. Öarna Östra Holmen och Elba ligger i området – hit erbjuds dagliga turer med färja under sommarmånaderna.

Vilka bor här?

På Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp bodde 10 218 personer år 2022. Området hade mellan 2021 och 2022 den största befolkningsökningen i kommunen till antalet då befolkningen ökade med 499 personer. Främst beror det på ett flyttningsöverskott på 446 personer (fler flyttade till än från området) då många flyttade till nybyggda bostäder på Öster Mälarstrand. Det var även ett positivt födelsenetto på 53 personer i området (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled). Fram till och med 2032 förväntas befolkningen fortsätta öka med ungefär 2 500 personer eller 25 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

I befolkningspyramiden visas befolkningsstrukturen i området efter ålder och kön i jämförelse med Västerås kommun totalt. De tydligaste skillnaderna mot Västerås kommun totalt är att området har en lägre andel barn i åldern 10-19 år.

Om du vill veta mer om invånarna som bor Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorps placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

I detta område är fyra olika grundskolor belägna. De två kommunala skolorna är Hamreskolan för årskurs F-6 som ligger precis invid fin natur med skog och ängar samt Mälarparksskolan F-6 som öppnade på Öster Mälarstrand år 2021. Båda dessa skolor har tillhörande fritidshem. För gymnasieungdomar ingår två olika alternativ i områdets utbud: Edströmska gymnasium med inriktning fordonsteknik och Mälardalens ridgymnasium. Vidare finns sju förskolor här, bland annat Lillhamra förskola precis bredvid den populära lekparken på Lillhamra, Talltorps förskola som ligger i ett lugnt område med närhet till både skog och lekparker och Tritons förskola på Notudden.

För personer med funktionsnedsättning finns fyra olika särskilda boenden och för äldre är Ankarets äldreboende och Öster Mälarstrands äldre alternativa boendemöjligheter. Det senare på Öster Mälarstrand är helt nybyggd och de första personerna flyttade in under sommaren 2021.

Den kommersiella servicen i området är främst lokaliserad till Öster Mälarstrand. Här finns livsmedelsbutik, postombud och flera restauranger och caféer. Även längs med Björnövägen och på Björnön hittar du restaurang, pizzeria, livsmedelsbutik samt Viksängs kyrka. Vid flygplatsen finns Västerås Flygmuseum.

Om du gillar att bada har du definitivt kommit rätt! Förutom badplatser utomhus på Framnäs, Björnön och Östra Holmen är även Kokpunkten beläget här. Kokpunkten är Sveriges första actionbad förlagt över åtta våningar i det ikoniska gamla ångkraftverket.

Även den sport- och friluftsintresserade har mycket att hämta i Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp. Hamre IP är en stor och fin idrottsplats med fem 11-mannaplaner, sex 7-mannaplaner och tre 5-mannaplaner. Detta är Skiljebo SK:s hemmaarena. På Björnön finns en mängd olika motionsspår och diverse aktivitetsmöjligheter. Vintertid är Himlabacken på Öster Mälarstrand och Björnöbacken på Björnön bra pulkabackar för den som gillar långa och branta pulkafärder. Isbanor brukar spolas på Hamreskolan och i Talltorpsparken. Vidare kan du kasta frisbee på Hässlö Discgolfbana.

I Mälarparken, som är en stadsdelsskog för rekreation, finns stigar, sittmöjligheter, spänger och en lekstig med lekskulpturer i trä som föreställer djur och svampar. Notuddsparken längs med Mälaren är ett populärt strövområde med spänger på en del av sträckan och i Stadsträdgårdens arboretum kan man se och lära sig spännande trädarter. Torget Lasse Färnlöfs plats i Öster Mälarstrand är markvärmt i sin helhet om cirka 1450 m². Intilliggande Kapellparken är försedd med konstbevattning och har en fontän.

Visste du att?

Om du har skräp du behöver slänga när du är här kan du göra det i någon av områdets 118 papperskorgar.

Bebyggelse

Större delen av Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp består av småhus. Öster Mälarstrand domineras däremot av höga flerbostadshus och det finns även några flerbostadshus på Lillhamra.

På Framnäs och Berghamra började det byggas villor redan på 30-talet. Berghamra växte ytterligare med villor och ett fåtal flerbostadshus under 40- och 50-talet. Hamre och Talltorp byggdes under slutet av 60-talet och början av 70-talet med uteslutande villor och radhus och samtidigt kompletterades Framnäs med fler villor. I slutet på 90-talet byggdes de första flerbostadshusen på Öster Mälarstrand och sedan dess har det fortsatt att byggas en stor mängd flerbostadshus och några radhus längs med stranden. Lillhamra är också ett nytt område i kommundelen. Husen här, mestadels villor och radhus, är alla från efter 2010.

Bostadsbeståndet på Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp består idag av en fjärdedel småhus medan resten är flerbostadshus och specialbostäder i form av studentbostäder och bostäder för äldre/personer med funktionsnedsättning. Andelen hyresrätter och bostadsrätter är jämnt fördelade i flerbostadshusen. Det är vanligare med 4-rumslägenheter och mindre vanligt med 1-rumslägenheter jämfört med kommungenomsnittet.

Lite kuriosa om byggnationen här är att arbetarbostäderna längs Björnövägen, som byggdes till Ångkraftverkets personal, är Västerås första radhus.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Hamre äng)

47 minuter

14 minuter

11 minuter

10 minuter

Trafik och transporter

De stora gatorna som leder in i och genom området är Björnövägen, Österleden, Väderleksgatan och Hässlögatan. Cykelbanor finns i hela området, bland annat längs med Björnövägen som går in mot city. Andra huvudcykelstråk finns längs både Österleden och Väderleksgatan.

Genom området och ut mot flygplatsen går stadsbusslinje 3 (rosa) var 10:e minut i högtrafik. På Björnövägen går även stadsbusslinje 2 (grön) var 20:e minut. Genom Öster Mälarstrand går servicebusslinje 11.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se