Kemikalier

I vår vardag möter vi många produkter som innehåller kemikalier. De finns i allt från rengöringsmedel och plastföremål till leksaker och kläder. Kemikalierna ger produkterna sina egenskaper men kan också påverka miljön. För att minska negativ påverkan är det till exempel viktigt att tvätta bilen på en anläggning med godkänt reningssystem och att använda miljövänlig båtbottenfärg. Tänk på ditt val av produkter och hjälp till att skydda vår miljö.

Tips för en vardag med färre kemikalier

 • Undvik produkter behandlade med bakteriedödande ämnen
 • Välj miljömärkta varor
 • Impregnera kläder och skor med produkter utan fluorföreningar
 • Tvätta nya textilier innan du använder dem
 • Använd Kemikalieappen från Sveriges Konsumenter för kemikaliesmarta val

Kemikalieappen

Barn och kemikalier

Eftersom barnens kroppar inte är färdigutvecklade är de mer känsliga för exponering av skadliga ämnen än vuxna. Det gäller speciellt organ som utvecklas efter födseln, till exempel immunförsvaret och hjärnan. Barn har en tunn och ömtålig hud, och de andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Mindre barn utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Om de utsätts för samma mängd av en kemikalie som en vuxen så kan de ändå få i sig mer i relation till kroppsvikten.

Västerås stad har sedan 2016 arbetat med projektet Giftfri förskola för att minska kemikalier i barns vardag.

Mer om projektet Giftfri förskola

Konsumentinformation

Som konsument har du rätt att få information om kemikalier i produkter. Ställ frågor i butiken för att uppmuntra företag att ta ansvar för sina varor. Företagen som tillverkar, importerar och säljer varor är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa eller miljön. De ska också kunna informera om varorna innehåller ämnen på kandidatförteckningen, en lista med cirka 200 särskilt farliga kemikalier.

Våga fråga - innehåller den här varan farliga kemikalier? Pdf, 899.2 kB.

Plast

Västerås stad arbetar aktivt för att minska plastanvändningen i de kommunala verksamheterna. Målet är att få bort skadliga ämnen och onödig plast och på så sätt minska den negativa påverkan på miljön.

Om Västerås stads arbete för en hållbar plastanvändning

Från engångs- till flergångsförpackningar

Sedan den 1 januari 2024 ska du som kund bli erbjuden möjligheten att få maten i en återanvändbar matlåda eller drycken i en återanvändbar mugg. Förpackningarna ska också ingå i ett rotationssystem. Det här införs både för att minska resursförbrukningen och för att minska nedskräpningen. Muggarna och matlådorna ska vara sådana som har minst negavit påverkan på miljö och människors hälsa.

Från engångs till flergångs - Västerås stads information

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, vattendrag och så småningom i Mälaren, varifrån ditt dricksvatten kommer. Det bästa sättet att tvätta bilen är därför att åka till en biltvättsanläggning som har en godkänd reningsutrustning.

Därför är tvättvattnet farligt

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtlivet. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag.

Tvätta din bil i en biltvätt eller tvättanläggning

Tvätta din bil på en biltvättsanläggning med godkänd reningsutrustning. Dessa anläggningar renar tvättvattnet innan det släpps ut och hjälper till att skydda miljön. I Västerås finns flera sådana anläggningar som uppfyller kraven.

 • Alfa Tvätt, Kranbalksgatan 3
 • Arver Lastbil, Speditörsgatan 2
 • Bilbadet Bäckby, Gjutjärnsgatan 4
 • Car Wash Center, Björnövägen 2
 • Cirkle K, Bergslagsvägen 3
 • Circle K, Hammarbyrampen 1
 • Circle K, Knektgatan 2
 • Circle K, Ullvigatan 41
 • Julatvätten, Hallsta Gårdsgata 7
 • Miljö Bilvård, Krankroksgatan 7
 • OKQ8, Djuphamnsvägen 3
 • OKQ8, Kopparbergsvägen 47
 • OKQ8, Norrleden 2B
 • OKQ8 (D&D), Österleden 1
 • Preem, Stockholmsvägen 128
 • Punkt Carwash, Munkgatan 10
 • St1 Rocklunda, Arosvägen 43
 • Wash World, Dornhammargatan 1

Som ansvarsfull båtägare väljer du en giftfri bottenfärg och kör din båt på så kallad alkylatbensin. Av de 822 000 fritidsbåtar som finns i Sverige så beräknas 234 000 av dessa ha tvåtaktsmotorer av äldre modell. De släpper ut en stor del oförbränt bränsle i luft och vatten. Avgaserna och bränslet innehåller kolväten som är mycket skadliga för hälsan och miljön.

För dig som har båtplats i Västerås

Många båtägare använder sig av båtbottenfärger för att förhindra att alger, musslor och eventuellt havstulpaner sätter sig fast på båtskrovet. Färgerna har ofta negativa effekter på miljön. Kemiskt verkande båtbottenfärger är klassade som bekämpningsmedel. Det förekommer fortfarande en felaktig användning av båtbottenfärger i småbåtshamnarna i Västerås. Det visar bland annat försäljningsstatistik av båtbottenfärg, provtagning av tvättvatten vid spolplatta samt provtagning av båtskrov på en uppläggningsplats i Västerås.

Västerås stads informationsfilm om båtbottenfärger

Spola båtbottenfärgen

Har du en båtplats, så kallad huvudsaklig förtöjningsplats, i Västerås får du inte måla din båt med de färger som är avsedda för ost- eller västkusten. Det gäller även om båten under vissa delar av säsongen är i Östersjön eller på västkusten. I Mälaren och andra insjöar är alla bekämpningsmedelsklassade bottenfärger förbjudna att använda. Att en båtbottenfärg är klassad som bekämpningsmedel framgår av burkens märkning. Den mest miljövänliga metoden är att tvätta båten för att ta bort påväxt. Spola gärna båten där det finns en spolplatta med rening. Då förhindras att gifter sprids vidare till vatten eller grundvatten.

Borttagning av båtbottenfärg

Båtar som tidigare målats med biocidfärger fortsätter läcka miljöskadliga ämnen så länge äldre färglager finns kvar. När man slipar och blästrar båtbotten som behandlats med bekämpningsmedelsklassad färg eller annan färg kan farliga ämnen, till exempel koppar, spridas. Ska du ta bort giftig färg från din båt ska det göras på ett sätt som inte riskerar att sprida gifterna till miljön. Transportstyrelsen har tagit fram tips och råd till dig som ska ta bort giftig färg.

Transportstyrelsen - Sanering av bottenfärg

För dig som redan har en giftfri båtbotten har Västerås stad en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen, längst ut vid Notudden. För att få använda båtbottentvätten måste din båt uppfylla gränsvärdena för biocidfri båtbotten.

Båtbottentvätt i Kraftverkshamnen

Lag om båttoalett

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Det är för att minska övergödningen av Östersjön, som räknas som en särskilt känslig miljö. Mälarens vatten rinner ut i Östersjön. Båttoaletten tömmer du på en latrintömningsstation. I dagsläget finns följande tömningsstationer inom västerås kommun:

 • Mälarparkshamnen
 • Lögarängshamnen
 • Borgåsunds gästhamn
 • Kraftverkshamnen
 • Gäddeholms hamn

Kartor över var tömningsstationerna finns hittar du på sidan Båtliv och hamnar, under rubriken Avfall från din fritidsbåt.

NonHazCity 3

Västerås stad har sedan 2016 deltagit i EU-projektet NonHazCity 3 där vi tillsammans med allmänhet och verksamheter arbetar för att minska mängden skadliga ämnen i vår vardag samt till Östersjön.

Mer infomation om EU-projektet NonHazCity 3

Baltiplast

Under 2023–2025 deltar Västerås i ett projekt där vi tillsammans med andra städer i Östersjöregionen, universitet och organisationer arbetar för att användningen av engångsplast och plastförpackningar ska minska. Projektet kommer att ta fram material och kampanjer som syftar till att hjälpa kommuner, skolor, företag och allmänhet att minska sin plastanvändning.

Mer information om Baltiplast

Kontakt

Relaterade dokument