Värmepump

En värmepump fungerar efter samma princip som ett kylskåp. Värmen inne i kylskåpet flyttas till utsidan och maten blir kall samtidigt som luften utanför kylskåpet värms upp. På samma sätt hämtar en värmepump värme från till exempel yt- och grundvatten, jord och berg och avger den i bostaden. I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium som flyttar värmen till husets uppvärmningssystem.

Om värmepumpar

Att använda en värmepump för att värma ditt hus kan vara både effektivt, spara energi och minska din miljöpåverkan. Du kan välja mellan flera olika modeller. En värmepump hämtar värme ur antingen uteluften, ventilationsluften, berget, ytjorden, grundvattnet eller ur sjön. Det fungerar även om energikällans temperatur bara är några enstaka grader över noll.

Värmen fördelas sedan inne i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem, ventilationssystem (via uppvärmd tilluft) eller genom varmluft (med hjälp av en fläkt).

Har ditt hus en låg energianvändning kan uteluft vara ett alternativ som värmekälla till värmepumpen. Har huset en hög energianvändning kan värmekällan vara mark, berg, grundvatten eller sjö.

Information om värmepumpar, Energimyndigheten

För vem

För vem?

Om du bor i villa, radhus eller annat småhus kan en värmepump vara ett bra sätt att värma upp huset. En bra pump kan täcka upp till 95 procent av husets behov av värme. Resten av värmebehovet täcks av en annan värmekälla eller av el genom värmepumpen.

Så här gör du

Så här gör du

Som privatperson måste du anlita certifierad kylfirma för installation av värmepump.  

Information om köldmedier 

Tänk på att inte installera en värmepump med hög GWP faktor. GWP-faktorn (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt utsläppet har. Exempel på köldmedier med hög GWP faktor är R404A eller R507.   

Att ansökan om tillstånd för värmepump

När du fyller i ansökan (via e-tjänst som kräver inloggning med E-legitimation) är det vissa uppgifter som vi vill att du ska lämna. I vissa fall kan du behöva kolla upp fakta i förväg. Det här är några av de frågor vi vill ha svar på:

  • Vilken fastighetsbeteckning är det på den plats där pumpen ska placeras?
  • Vilken uteffekt värmepumpen har?
  • Vilken mängd och sort av köldmedium?
  • Vilken mängd och sort av vätska i kollektorsystemet?
  • Vilket tidigare uppvärmningssystem har du?
  • Har fastigheten kommunalt vatten eller inte?
  • Namn på installatör och eventuell borrare.

Du ska även bifoga en tomtkarta i skala, samt intyg från grannen om ett bergvärmehål ska placeras mindre än 10 meter från grannens tomtgräns

Vad kostar det att få tillstånd?

Du ansöker om tillstånd för att installera berg, jord och vattenvärmepumpar hos miljö och hälsoskyddsförvaltningen som tar ut en avgift. Avgiften är baserad på nedlagd handläggningstid enligt miljö- och konsumentnämndens taxa som har fastställts av kommunfullmäktige.

Hur lång tid tar det att få tillstånd?

När vi har fått in en komplett ansökan från dig, ska du få ett beslut inom 15 dagar.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är energi- och klimatrådgivaren på stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar med rådgivning när det gäller till exempel värmepumpar.

Det är miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som handlägger tillstånd om värmepumpar. Miljö- och konsumentnämnden har det yttersta ansvaret för att ta beslut.

Servicedeklaration

Vi lovar en viss nivå på service, men ibland behöver vi något tillbaka av dig som medborgare för att detta ska fungera fullt ut. Har vi inte uppfyllt våra åtaganden får du en förklaring av oss. Vi följer upp och prövar servicedeklarationerna varje år för att utveckla den kommunala servicen.

Dina synpunkter är värdefulla

Dina synpunkter är värdefulla för att utveckla och förbättra Västerås stads service och verksamheter. Det är samtidigt ett tillfälle att skapa delaktighet. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, och det finns många sätt att nå oss. "Alltid bästa möjliga möte" innebär att vi är angelägna om ett trevligt och professionellt bemötande.

Beslut om värmepump inom 15 arbetsdagar

Den som skickar in en ansökan om att installera en värmepump till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska få ett beslut inom 15 arbetsdagar. Tiden räknas från den dag som vi har fått kompletta handlingar.

Om du inte har fått ett beslut i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att använda synpunktshanteringen som finns på vasteras.se eller genom att ringa Kontaktcenter på 021-39 00 00.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson, Emma Schreij och Emil Svensson når du på telefon 021‑39 25 00. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till:

energiradgivning@vasteras.se

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se